Fonder

Vad är en Fond-i-Fond?

En fond-i-fond (FiF) investerar i andra fonder istället för direkt i värdepapper. I och med att fonden investerar i andra fonder kan detta skapa en stabilare risknivå genom att man blandar olika sorters fonder och snabbt får en bred riskspridning. En FiF-förvaltare behöver inte välja specifika aktier att investera i utan letar istället efter duktiga fondförvaltare. Nackdelen med en FiF är att avgiften för andelsägaren att köpa en FiF istället för att själv investera direkt i fonderna brukar bli högre eftersom det ofta finns en förvaltningsavgift i FiF:en samt även i de underliggande fonderna.

Varför ska man då välja en FiF?
Jo, det är ett enkelt sätt att få professionell hjälp med att välja bra fonder eftersom FiF-förvaltaren aktivt letar efter andra duktiga förvaltare vars fonder går bra. Utöver detta behöver man inte heller aktivt byta fördelning i sin portfölj om man önskar ha en viss riskprofil i sitt sparande, det sköter FiF-förvaltaren.


Innehåll*Skrivet maj 2016
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.