Fonder

Vad är en indexfond?

En indexfond följer, precis som det låter, ett index. Ett index är ett jämförelsetal som beskriver hur någonting utvecklas, till exempel aktiemarknaden. Fonden investerar i aktier som ingår i ett visst index, samt avspeglar dess storlek i indexet. För att fonden ska kunna ”följa” ett index behöver därför innehavet vara en exakt spegel av själva indexet.

Om en indexfond följer till exempel OMX Stockholm 30, vilket är det vanligaste aktieindexet i Sverige som återspeglar avkastningen från de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen, så innebär det att fonden består av just dessa 30 bolag. Det innebär att om Hennes & Mauritz utgör tio procent av OMXS30 kommer fonden bestå av tio procent Hennes & Mauritz-aktier eftersom fonden även speglar viktningen i indexet.

En förvaltare av en indexfond har därför inte i uppdrag att hitta köpvärda aktier utan helt enkelt följer index. Därför har indexfonder i större utsträckning en lägre förvaltningskostnad eftersom fonden inte är lika komplicerad att sköta som andra fondtyper.

Se alla populära indexfonder


Innehåll*Skrivet maj 2016
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.