Sparstrategi

Hur sprider och minskar man risken i sitt sparande?

Diversifiering är nyckeln

Att hantera risken i sitt sparande är viktigt och ett effektivt sätt att göra det på är genom diversifiering. Diversifiering betyder i princip att sprida eller minimera risken i sitt sparande. Det finns flera olika typer av risk och vill man minska sin risk så behöver man ta hänsyn till dessa typer. Ett bra sätt att diversifiera på är genom att sprida risken på tre olika sätt.
diversifiera ditt sparande för att minska risken

1. Sprid risken med fler värdepapper

Att diversifiera över flera tillgångar betyder att man sprider sin risk över flera tillgångar, till exempel flera aktier, flera fonder eller andra värdepapper. Alla investeringar har någon form av risk i sig, oavsett hur säker du känner dig kan oförutsedda saker hända. Det finns många företag som varit världsledande i sin bransch som senare gått i konkurs. Om det företagets aktier var de enda aktier du ägde så hade du förlorat en stor del av, om inte hela, din investering. Då hade det istället varit bättre om du spridit risken i flera aktier.

Statistiken pekar på att man får bäst avkastning om man har fler än 12 aktier.

sprid risken med fler värdepapper

2. Sprid din risk över flera marknader

Ett annat bra sätt att diversifiera är att sprida risken över flera olika marknader. Även om man köpt flera olika värdepapper så har man inte spridit risken nämnvärt om alla värdepapper har exponering mot samma land och samma bransch. Till exempel har man ingen bra riskspridning om man köpt 5 svenska fastighetsaktier, du har fortfarande ”lagt väldigt många ägg i samma korg”. För att få en bra riskspridning så behöver man köpa värdepapper som inriktar sig mot flera olika branscher i flera olika länder.

Historiskt har man fått en bättre avkastning om man har ägt flera värdepapper på flera olika marknader.

sprid risken över flera marknader

3. Diversifiera över tiden

En ofta bortglömd dimension att diversifiera på är över tid, som till exempel vid i ett månadssparande. Regelbundna köp har flera fördelar eftersom man köper i både uppgång som nedgång, vilket i sin tur ger en jämnare utveckling i portföljen. Den negativa effekten av att köpa på en topp motverkas med andra ord av regelbundna köp på botten, och man slipper därför huvudvärken att försöka tajma marknaden eftersom det är väldigt svårt att hitta det optimala läget att köpa. En jämnare utveckling och köpkurs gör också att man minskar risken att förlora större delar av sitt kapital den dagen man skulle vilja ta ut sina pengar.

Vi kan se att avkastningen för kunder som månadssparar är högre än för dem som inte gör det. Läs mer om månadssparande här.

diversifiera ditt sparande över tiden

Hur ska min portfölj se ut?

Utifrån statistiken så är det lätt att dra slutsatser över hur man uppnår en bra diversifiering. Om man pratar aktier så bör man äga fler än 12 olika aktier, helst på flera marknader. Sedan bör man fortsätta att regelbundet öka i sina innehav över tiden, gärna varje månad. Om man pratar fonder så bör man äga 7 stycken olika, återigen helst på flera olika marknader. Sen bör man fortsätta att spara löpande och lättast uppnår man detta genom ett månadssparande.

Följ denna checklista för att få en bra riskspridning.
Källa blogg.avanza.se

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.