Aktier

Hur tjänar man pengar på aktiehandel?

Varför ska man handla med aktier?

Det finns en stor anledning till varför så många handlar med aktier – man har en tro på att man kan tjäna pengar på investeringen. Aktiehandel är ett alternativ till t.ex. att ha pengarna på ett sparkonto, och det stora dragplåstret är att man kan få större avkastning, det vill säga att tjäna mer, om man väljer att köpa aktier än att ha pengarna på sparkonto. En annan sparmetod är att spara i fonder, eller att spara i både aktier och fonder. Läs mer om fondsparande här. Man ska komma ihåg det är olika stor risk förknippad med de olika sparformerna, där aktiehandel har hög risk jämfört med sparkonto.
Exempel
Om du sätter in 100 000 kr på ett sparkonto till 3 % ränta och tar ut pengarna efter tio år kommer du ha tjänat 34 392 kr med ränta-på-ränta-effekten. Om du istället investerar pengarna på börsen under tio år och får 7 % i avkastning per år kommer du ha tjänat totalt 96 715 kr, det vill säga 62 323 kr mer än om du hade haft pengarna på sparkontot.

Uträkning
Sparkonto: 100 000 * 1,03^10 = 134 392 kr
Börsen: 100 000 * 1,07^10 = 196 715 kr
utveckling - sparkonto vs börsen

Finns det några risker med aktiehandel?

Aktiehandel är förknippat med relativt stor risk och du kan förlora de pengar du har investerat. Den högre risken gör att din avkastning kan bli mycket större än om du skulle investera i ett sparalternativ med lägre risk, men samtidigt ökar dock risken för att förlora sin investering.

Varför stiger aktier i värde?

Det kan finnas många olika orsaker till varför aktier stiger i värde - egentligen allt som kan ha en påverkan på bolagets framtida vinst.

Långsiktigt är den huvudsakliga anledningen till att aktier stiger i värde att en aktie är en ägarandel av ett företag, och att du som delägare i ett företag har rätt att ta del av bolagets vinster. Alla bolag som handlas på en börs har som mål att gå med vinst och tjäna pengar. När bolag går med vinst och tjänar pengar ökar också värdet på dem, och då tjänar du som aktieägare pengar.

Det är dock inte bara dagens vinster som spelar in, utan också förväntningarna på ett bolags framtida vinster. Som nämnt kan du som aktieägare tjäna pengar genom att värdet på bolaget stiger. Men du kan också tjäna pengar om bolaget väljer att dela ut hela eller en del av vinsten till dess aktieägare genom utdelning. Det innebär att de betalar ut pengar till sina aktieägare.

Ur det kortare tidsperspektivet påverkas kurserna av mer tillfälliga orsaker. Det kan till exempel vara rådande allmänna trender uppåt eller nedåt, delårsresultat, rykten som är sanna eller falska, tillfälliga ränteförändringar, tillfälliga svängningar i antal personer som vill köpa eller sälja aktier, nyheter och mycket mer. I nya heta branscher det också uppstå köphysteri vilket kan skapa kortsiktiga bubblor.

Hur kan man tjäna pengar på aktier?

Ja, hur blir man egentligen rik på aktier? Det finns i huvudsak två olika sätt att tjäna pengar på aktier; genom att sälja sina aktier med vinst eller ta del av aktieutdelningar.

Sälja aktier med vinst Sälja aktier med vinst

Om dina aktier stiger i värde kan du sälja dem till ett högre pris än vad du köpte dem för. En ökning i aktiekursen sker t.ex. när omgivningen eller marknaden tror på en positiv utveckling för företaget, det vill säga att företaget kommer fortsätta att gå bra och att det finns en förväntan på högre vinster.
Exempel

Om man köper Hennes & Mauritz för 200 kr/aktie i början av januari och säljer dem för 220 kr/aktie i juni har man tjänat 20 kr på varje aktie. Detta inkluderar däremot inte de avgifter som tas ut i samband med aktiehandel. 

Läs mer om vad det kostar att handla aktier.

Ta del av utdelningar Ta del av utdelningar

Om det företag man har aktier i går med vinst kan man få utdelning, vilket är en del av företagets vinst. Hur stor del av vinsten man får ta del av beror på två saker; dels hur många aktier man har som berättigar till utdelning, och dels hur stor del av vinsten som ska delas ut till aktieägarna vilket bestäms på bolagsstämman. De utdelningar man får ta del av kan man antingen välja att behålla i likvida medel eller återinvestera i nya aktier.

Det många tar hänsyn till gällande utdelningar är direktavkastningen, som är storleken på utdelningen i förhållande till aktiens pris. Det kan ses som räntan på investeringen man gör, ungefär som räntan du får på ett sparkonto.

Aktier med högst utdelning i förhållande till aktiekursen (direktavkastning)
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.