Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är en emission av konvertibler?

Att ge ut konvertibler är ett sätt för ett företag att öka sitt aktiekapital. En konvertibel är ett räntebärande skuldebrev som ges ut av ett företag till aktieägare. Det är alltså ett slags företagslån med möjligheten för låntagaren att helt eller delvis konvertera till aktier till ett förutbestämt belopp. Som kompensation får långivaren, det vill säga innehavaren av konvertibeln, ränta.
vad är en emission av konvertibler?

Varför gör företag emissioner av konvertibler?

Att ge ut konvertibler är ett sätt för företaget att skaffa kapital genom att låna pengar till en lägre ränta än ett vanligt lån. Detta eftersom företaget kompenserar långivaren med, utöver ränta, chansen att aktien stiger till ett värde över den förutbestämda konverteringskursen. Dessutom är risken lägre än vid vanliga aktieköp eftersom innehavaren av konvertibeln oftast får tillbaka hela det nominella beloppet om det inte är lönsamt att konvertera till aktier. Detta är givetvis under förutsättning att företaget inte går i konkurs under tiden. Vid eventuell konkurs har innehavare av konvertibler företräde framför vanliga aktieägare, men inte framför innehavare av vanliga obligationer.

Hur funkar en emission av konvertibler?

Konvertibler ges ut i en så kallad unitemission. En unit kan bestå antingen av aktier och konvertibler eller endast konvertibler. Detta till skillnad från emission av teckningsoptioner, där en unit alltid består av en eller flera aktier och en eller flera teckningsoptioner.

Hur tecknar jag konvertibler?

Om du är aktieägare i bolaget har du företrädesrätt i emissionen och kommer därmed att få units inbokade på ditt konto. Du väljer själv om du vill delta i emissionen eller inte. Väljer du att inte delta kommer uniträtterna att försvinna från din depå efter att sista anmälningsdag passerat. Väljer du att delta kommer dina uniträtter först att omvandlas till BTU (betald tecknad unit) på likviddagen. Då kommer även pengarna att dras från ditt konto. Dina BTU kommer sedan att omvandlas till konvertibler så snart bolaget registrerat aktiekapitalhöjningen hos Bolagsverket.

Ofta finns det även möjlighet att teckna units utan företräde. Det innebär att även de som inte är aktieägare kan anmäla intresse, och de som är aktieägare kan teckna fler units än vad de fått inbokade på kontot. Det brukar vara möjligt om det är så att alla units inte tecknas med företrädesrätt.

Tips
Konvertibler namnges på följande sätt: Först står företagsnamnet, alltså namnet på det underliggande instrumentet. Sedan följer KV som indikerar att det är en konvertibel. Därefter kommer ett typnummer. Typnumret säger dock inget om lösenår utan används bara för att skilja konvertiblerna från varandra. Till skillnad från aktier, där man anger kursen i kronor, handlas konvertibler i procent av det nominella belopp som de emitterades för.

Hur konverterar jag mina konvertibler till aktier?

Du kan när som helst, fram till och med förfallodag, välja att konvertera. Vad som avgör om det är lönsamt att konvertera eller inte är vad aktien står i på börsen i jämförelse med vad den förutbestämda konverteringskursen är. Vill du inte konvertera aktierna får du, under förutsättning att det inte skett någon konkurs, likvidation eller annan företagshändelse, tillbaka hela det nominella beloppet, det vill säga det beloppet du lånat ut.

Själva konverteringen görs via den bank eller aktiemäklare som du har konvertiblerna på. När förfallodagen närmar sig brukar du få ett erbjudande från banken som du får ta ställning till, eftersom en konvertering aldrig görs automatiskt. Vill du konvertera innan förfallodagen kontaktar du din bank, som hjälper till med konverteringen.

Exempel

Mia äger 100 aktier i Skogsdungan AB, som genomför en emission av konvertibler. För 100 aktier i Skogsdungan får man en uniträtt. Det krävs en uniträtt för att teckna en unit. Varje unit består av en konvertibel nominellt 30 kronor. Teckningskursen är 30 kronor per unit, vilket motsvarar 100 procent av det nominella beloppet.

Mia väljer att delta i emissionen och får därmed BTU inbokade på sitt konto efter att pengarna dragits. Dessa omvandlas i sin tur till konvertibler. Efter en tid märker Mia att aktiekursen stigit kraftigt och är ganska mycket högre än konverteringskursen på 30 kronor. Hon är rädd att den kommer sjunka igen, så hon bestämmer sig för att konvertera sina konvertibler till aktier innan sista förfallodag. Hon anmäler detta till sin bank som hjälper till med konverteringen.

Även Slipen AB genomför en emission av konvertibler. Peter är inte aktieägare i Slipen men tecknar units utan företräde. Eftersom alla units inte tecknades med företräde, får han vara med i emissionen. Teckningskursen är 134 kronor per unit.

Aktien går inte så bra, men Peter hoppas att den hinner hämta sig till förfallodagen så att det blir lönsamt för honom att konvertera. På förfallodagen står aktien i 120 kronor på börsen. Det betyder att det är billigare för Peter att handla aktien på börsen än att konvertera konvertiblerna. Därför väljer han att få tillbaka lånet istället.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.