Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är en split och en omvänd split?

Ordet "split" kommer från engelskan och betyder dela. Det finns två olika metoder av split-transaktioner ett företag kan göra; split och omvänd split. Vid en split delar man upp en aktie i flera, medan man vid en omvänd split lägger samman flera aktier till en. Det här gör man i syfte att få ned aktiekursen (split) eller höja aktiekursen (omvänd split), så att den blir mer attraktiv och lättare att handla med.

Bolagets värde, och aktieägarens innehav, förändras inte i samband med splittar utan det är helt och hållet en ”kosmetisk” åtgärd.

Tips

När ett företag gör en split/omvänd split anges villkoren genom att skriva antalet nya aktier, ett kolontecken, följt av antalet gamla aktier.

En split 2:1 innebär alltså att  man får två nya aktier för en gammal. Ett tips för att komma ihåg detta är att ersätta kolontecknet med ordet ”för”. Två för en. En omvänd split 1:2, en för två, innebär att man får en ny aktie för två gamla.

Varför gör man en split?

Att göra en split kallas det när man delar upp en aktie i flera. Det kan man göra när en aktie har fått så pass hög kurs att den blir svår att handla med.
Exempel

Färjan AB har en aktiekurs på 1000 kr. Den höga aktiekursen gör att den är krånglig att handla med och de beslutar sig därför för att genomföra en split 10:1 vilket innebär att en gammal aktie blir tio nya.

1000 kronor / 10 aktier = 100 kronor

Aktien, som tidigare kostade 1 000 kronor, kostar nu 100 kronor.

split

Varför gör man en omvänd split?

En omvänd split innebär, i raka motsatsen till en split, att man minskar antalet aktier i bolaget för att öka kursen per aktie. Motivet till det kan vara att kursen blivit så låg att aktievärdet är svårt att överblicka.
Exempel

Möbelhuset AB har en aktiekurs på 2 kr. Eftersom aktien kan anses för billig och oseriös beslutar de sig för att göra en omvänd split 1:10 så att aktiekursen höjs. Tio gamla aktier blir till en ny.

2 kronor x 10 aktier = 20 kronor

Aktien, som tidigare kostade 2 kronor, kostar nu 20 kronor.

omvänd split

Hur deltar jag i en split respektive omvänd split?

För att få delta vid en split eller omvänd split behöver du vara registrerad som ägare på avstämningsdagen. Då genomförs spliten eller den omvända spliten automatiskt på ditt konto. Du kommer fortfarande att äga aktier till samma totala marknadsvärde som du hade innan, men antingen fler eller färre aktier till en lägre eller högre kurs.

För att vara ägare i en svensk aktie på avstämningsdagen behöver man köpa aktien senast två bankdagar före avstämningsdagen, eftersom Stockholmsbörsen tillämpar två likviddagar vid aktiehandel. Vilken avstämningsdagen är hittar man ofta på bolagets hemsida, i pressmeddelande eller på aktiesidan.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.