Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är uppköp?

Ett uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna, och antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (även kallat budplikt). Budplikt uppstår när en ägare, ensam eller tillsammans med närstående, har motsvarande 30 % av rösterna eller mer.
När ett bolag vill köpa upp ett annat bolag går ett erbjudande ut till alla aktieägare i det bolaget. Uppköpet kan vara ett kontant uppköp där aktieägarna får t.ex. 10 kr per aktie. Det kan också vara ett aktieerbjudande där de får nya aktier i det uppköpande bolaget. Ibland är det en kombination.

Hur går ett uppköp till?

Alla aktieägare får ett erbjudande att svara på via den bank där man har aktierna. Man har alltså möjlighet att tacka nej till att omvandla sina aktier till kontanter eller aktier i det uppköpande bolaget, även om det senare kan komma att ske en tvångsinlösen. Ett uppköpserbjudande brukar i regel ha en anmälningstid på tre till fyra veckor, ibland förlängs det.

Väljer du att tacka ja till erbjudandet kommer du att få så kallade acceptansaktier inbokade på ditt konto när sista anmälningsdag passerat. Dessa acceptansaktier är låsta till likviddagen, då likviden betalas ut. Ungefär sju bankdagar efter sista svarsdag omvandlas acceptansaktierna till pengar.

hur går ett uppköp till?
Har man tackat nej, eller inte svarat alls, på uppköpserbjudandet kommer processen vara betydligt längre än så. I många fall sker då en tvångsinlösen.

Vad är tvångsinlösen och varför gör man det?

Tvångsinlösen innebär att du som minoritetsägare tvingas sälja dina aktier, trots att du inte accepterat erbjudandet. Det kan ske när det köpande bolaget har fått in mer än 90 procent av rösterna i det uppköpta bolaget. Det innebär då alltså att de har 90 procent av aktierna i bolaget, och vill köpa loss de resterande ägarnas aktier med tvång för att uppnå 100 procents ägande. Även minoritetsägare har dock rätt att kräva tvångsinlösen.

Den här processen är en del i minoritetsskyddet och syftar till att skapa en rättvis behandling av alla aktieägare, stora som små. Här handlar det om att de aktieägare som tvingas göra sig av med sina aktier ska få en skälig ersättning. Vad en skälig ersättning ska vara utses av en så kallad skiljenämnd, en slags domstol.

Tvångsinlösenprocessen börjar med att det köpande bolaget avnoterar det uppköpta bolaget från börsen. Processen är långdragen och pågår ofta i mellan 6-24 månader. Under denna period sker ingen organiserad handel i aktien, däremot har du möjlighet att försöka hitta en köpare privat. När processen är klar får de kunder som inte accepterade erbjudandet sina pengar. Vid tvångsinlösen sker utbetalningen alltid i likvida medel.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.