Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Vad är SPAC och hur funkar det?

Vad är en SPAC?

SPAC, eller Special Purpose Acquisition Company som akronymen står för, är ett icke verksamhetsdrivande bolag vars syfte är att köpa upp ett onoterat bolag som blir noterat i samband med köpet.

När en SPAC börsnoteras tar man in pengar i bolaget. Det nya kapitalet används sedan för att köpa ett onoterat bolag man identifierat intresse i. Genom köpet blir det onoterade bolaget också börsnoterat. Med andra ord innebär en SPAC att ett bolag enklare kan bli börsnoterat utan att genomgå processen av en traditionell börsnotering. Här kan du läsa om hur en traditionell börsnotering går till.

Hur fungerar en SPAC?

Pengarna som tas in vid börsnoteringen syftar alltså till att betala för ett onoterat bolag som man identifierat att man vill förvärva, normalt inom 24-36 månader. När SPAC:en identifierat ett bolag av intresse kallas aktieägarna till en bolagsstämma där förvärvet ska klubbas genom. Om du som aktieägare inte godkänner förvärvet och vill dra tillbaka din investering finns det i de flesta fall en möjlighet att lösa in aktierna till samma kurs som gällde när SPAC:en börsnoterades.
Spac

Varför investera i en SPAC?

Intresset för onoterade bolag växer, och SPAC-bolagen erbjuder därför en praktisk lösning. Eftersom sponsorn bakom SPAC:en gjort ett grundläggande arbete med att identifiera och analysera förvärvet bidrar det till en trygghet för potentiella investerare. Kort och gott skapar SPAC:en en möjlighet att tidigt vara med och påverka ett framtida bolags värdeskapande i en noterad och transparant miljö.

Vad finns det för risker med SPAC?

När du investerar i en SPAC vet du inte vilket bolag som kommer att förvärvas. Det är sponsorns uppdrag att hitta ett förvärv som anses vara intressant för aktieägarna. Det är därför svårt som investerare att på förhand veta om du kommer att vara nöjd med förvärvet. Istället kan du läsa på om sponsorn för att få en bättre inblick i vilka personer eller företag som initierat SPAC:en och hur de presterat historiskt.
Hur fungerar det att lösa in aktier för en SPAC?
Om det föreslagna förvärvet inte faller aktieägarna i smaken får man tacka nej till affären. I så fall kan man lösa in sina aktier, oftast till samma värde som marknadskursen låg på vid SPAC:ens börsnotering.
Exempel
Maria köper en aktie i ett SPAC-bolag för 200 kronor. När SPAC:en börsnoterades låg kursen på 100 kr aktien. Vid bolagsstämman presenteras det nya förvärvet, och Maria bestämmer sig för att tacka nej och löser in sin aktie. Eftersom aktierna endast kan lösas in för samma summa som gällde vid börsnotering får hon bara tillbaka 100 kr. Maria har därför gjort en förlust på 50%.
I regel är det vanligast att aktierna löses in till priset som gällde vid börsnoteringen, men alla SPACs kan ställa sina egna villkor. Därför är det klokt att läsa på om varje unik SPAC och dess villkor innan man bestämmer sig för att investera.
Finns det någon gräns för inlösen?
Sponsorn kan välja att sätta en gräns på hur mycket av aktiekapitalet som går att lösas in. Om för många aktieägare väljer att tacka nej till det föreslagna förvärvet finns det en risk att alla inte kan få tillbaka sitt investerade kapital. Man kan däremot anta att SPAC:en valt att noga förankra intresse bland de större ägarna innan bolagsstämman ska klubba genom ett beslut.

SPAC:ens utveckling i USA och Sverige

Fenomenet SPAC har funnits i USA under längre tid, men blev särskilt populärt bland investerare under slutet av 10-talet. Under 2020 mer än tredubblades antalet SPAC-bolag på marknaden från föregående år. I mars 2021 kom det första svenska SPAC-bolaget som går att handla på Stockholmsbörsen.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.