Din integritet

Din privata integritet är väldigt viktig för oss och vi ser på denna fråga med största allvar. Alla personuppgifter vi måste ha i förvar om dig behandlas konfidentiellt. Du kan vara säker på att vi gör allt för att skydda dig.

Vilka personuppgifter behandlar Avanza och varför?
Av nödvändighet måste Avanza behandla våra kunders personuppgifter. Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden i de avtal vi ingått med dig och för att kunna ge dig den service du förväntar dig, vilket vi vill vara så transparenta som möjligt med. Vi sparar inte heller dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen.


De personuppgifter som Avanza behandlar är av varierande slag. Det kan till exempel vara adress-, kontakt- eller individuppgifter. Vi har även finansiell och tillhörande information av kontokaraktär, exempelvis kontonummer och -historik, kredituppgifter och information du aktivt har lämnat till Avanza, såsom uppgifter om din kunskap om finansiella instrument eller information om syftet med ditt sparande.

I vissa fall kan Avanza behöva behandla personuppgifter som inte kommer direkt från dig. Detta kan exempelvis ske när din arbetsgivare tecknar en tjänstepension åt dig hos Avanza, varpå vi får in uppgifter om dig från arbetsgivaren. Ibland gör vi användarundersökningar av mer generell eller specifik karaktär. Dessa undersökningar är alltid frivilliga och det framgår alltid hur de avlämnade uppgifterna kommer behandlas. Den information vi har om dig som kund är nödvändig för att du ska kunna använda Avanzas tjänster som avsett, samt för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera dig om saker som har betydelse för dig.

Lämnar Avanza ut personuppgifter?
Enligt lag måste Avanza i vissa fall kommunicera information till myndigheter. Vi är till exempel ålagda att lämna ut uppgifter om våra kunder till skattemyndigheten avseende skattskyldighet. Information kan även komma att lämnas ut till andra, såsom bolag som Avanza samarbetar med, vilket i sällsynta fall kan vara företag utanför EU/EES-området. I sådana fall vidtar Avanza naturligtvis lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med internationell standard. Vi säljer ingen information om kunder eller övriga användare till någon tredje part.

Hur håller Avanza personuppgifter säkra?
All kommunikation till och från Avanza, som innehåller personlig konto- och lösenordsinformation, krypteras innan den sänds över Internet för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till informationen. Registreringsprocessen sker över en krypterad förbindelse, liksom all senare inloggning. All kontoinformation är placerad på säkra och krypterade avdelningar på vår sajt. Vid inloggning verifieras du antingen genom ett unikt användarnamn och lösenord som du använder på Avanzas sajt tillsammans med en ytterligare faktor, så kallad tvåfaktorsautentisering eller med Bank-ID/Mobilt Bank-ID.

Dina rättigheter som kund
som kund har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som Avanza behandlar. Därför har du bland annat även rätt att:
• få registerutdrag • begära rättelse av felaktiga och ofullständiga uppgifter
• begära radering eller begränsning av behandlingen, om inte Avanza måste spara uppgifterna på grund av förhållandet mellan dig och Avanza eller på grund av lagstiftning
• invända mot behandlingen av personuppgifter

En begäran om registerutdrag ska inkomma antingen per post, meddelande i inloggat läge via hemsidan eller per telefon.

Vidare har du rätt att begära en spärr mot direktmarknadsföring från Avanza. Detta kan du göra under Mina sidor i inloggat läge. Du har även rätt invända mot profilering, vilket innebär att dina personuppgifter analyseras för att till exempel ge dig särskilda erbjudanden. Det gör du genom att kontakta Avanzas kundservice, antingen genom ett meddelande i inloggat läge eller per telefon.

Dataskyddsombud
Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att Avanza följer gällande dataskyddslagstiftning, vilket bland annat innebär att dataskyddsombudet samlar in information om hur vi behandlar kunders personuppgifter och ger stöd för att uppnå en hög nivå av dataskydd, men har inget personligt ansvar för vår personuppgiftsbehandling. Ansvaret ligger på Avanza som företag. Dataskyddsombudet är även kontaktperson gentemot Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Avanzas dataskyddsombud: E-mail: dataskyddsombud@avanza.se Adress: Dataskyddsombudet, Avanza Bank AB, 111 39 Stockholm.

Personuppgiftsansvarig
Om du har ingått avtal med Avanza Bank AB är det Avanza Bank AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Avanza Bank AB följer svensk dataskyddslagstiftning. Om du har ingått avtal med Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension är det Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension följer svensk dataskyddslagstiftning.

Läs gärna mer om hur vi behandlar personuppgifter,
Avanzas allmänna informationstext om behandling av personuppgifter.