Börshandlade produkter Börshandlade produkter

1. Vad är börshandlade produkter?

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång.

2. Hur handlar jag börshandlade produkter?

Hur handlar man börshandlade produkter, i vilka konton kan man handla och hur fungerar köp- och säljkurser? Få svar på dina frågor här!

3. Vad kostar det att handla börshandlade produkter?

Förenklat kan man säga att du betalar en eventuell courtageavgift, en spread och en avgift kopplad till att hålla produkten över natten. Få koll på avgifterna här.

4. Vilka är riskerna med börshandlade produkter?

Möjligheterna med börshandlade produkter är många, men det är även viktigt att tänka på att riskerna är stora. Här får du lära dig om några av de risker som är viktiga att tänka på.

5. Vad är bull & bear-certifikat?

Bull & bear-certifikat är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en aktie eller en råvara.

6. Hur fungerar bull & bear-certifikat?

Det är viktigt att lära sig ordentligt hur bull & bear-certifikat fungerar innan man ger sig på handeln med dem. Här får du bättre koll på hur de fungerar.

7. Vad är mini futures?

Mini futures är en typ av börshandlade produkter. De är noterade på en börs och följer värdet på en underliggande tillgång, t.ex. ett index, en råvara eller en aktie.

8. Hur fungerar mini futures?

Vad är egentligen löptid, stop loss och restvärde? Lär dig hur en mini future fungerar på djupet.

9. Vad är och hur fungerar ETF:er/börshandlade fonder?

En börshandlad fond, eller ETF (från engelskans Exchange Traded Fund), är en fond som handlas på börsen. Den följer utvecklingen på en underliggande tillgång.

10. Vad är och hur fungerar warranter?

10. Vad är och hur fungerar
warranter?

En warrant är ett hävstångsinstrument där innehavaren har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och en på förhand bestämd lösendag.

11. Vad är och hur fungerar turbos?

Turbos fungerar i princip som mini futures med finansierings- och stoplossnivå. De har dock några utmärkande drag. Läs dig mer om så kallade Unlimited Turbos här!

12. Vad är och hur fungerar trackers?

Trackers är en annan typ av börshandlad produkt. Ett trackercertifikat har ingen hävstång och följer därmed den underliggande tillgången exakt i såväl upp- som nedgång.