Börshandlade produkter Börshandlade produkter

1. Vad är börshandlade produkter?

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång.

2. Hur handlar jag börshandlade produkter?

Hur handlar man börshandlade produkter, i vilka konton kan man handla och hur fungerar köp- och säljkurser? Få svar på dina frågor här!

3. Vad kostar det att handla börshandlade produkter?

Förenklat kan man säga att du betalar en eventuell courtageavgift, en spread och en avgift kopplad till att hålla produkten över natten. Få koll på avgifterna här.

4. Vilka är riskerna med börshandlade produkter?

Möjligheterna med börshandlade produkter är många, men det är även viktigt att tänka på att riskerna är stora. Här får du lära dig om några av de risker som är viktiga att tänka på.

5. Vad är bull & bear-certifikat?

Bull & bear-certifikat är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en aktie eller en råvara.

6. Hur fungerar bull & bear-certifikat?

Det är viktigt att lära sig ordentligt hur bull & bear-certifikat fungerar innan man ger sig på handeln med dem. Här får du bättre koll på hur de fungerar.

7. Vad är mini futures?

Mini futures är en typ av börshandlade produkter. De är noterade på en börs och följer värdet på en underliggande tillgång, t.ex. ett index, en råvara eller en aktie.

8. Hur fungerar mini futures?

Vad är egentligen löptid, stop loss och restvärde? Lär dig hur en mini future fungerar på djupet.

9. Vad är och hur fungerar turbos?

Turbos fungerar i princip som mini futures men har några utmärkande drag. Läs dig mer om så kallade Unlimited Turbos här!
 

10. Vad är och hur fungerar trackers?

Trackers är en annan typ av börshandlad produkt. Ett trackercertifikat har ingen hävstång och följer därmed den underliggande tillgången exakt i såväl upp- som nedgång.