Börshandlade produkter

Vad är bull & bear-certifikat?

Bull & bear-certifikat är en typ av börshandlad produkt med hävstång. Om du inte läst artikeln om börshandlade produkter än kan du göra det här innan du fortsätter.

Bull & bear-certifikat är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis en aktie, ett index eller en råvara. Bull & bear-certifikaten har en daglig hävstång som hålls konstant, vilket innebär att värdet på produkten utvecklas med hävstången multiplicerat med den underliggande tillgångens dagsutveckling.

Vad är hävstång?

Hävstång är den effekt som uppstår när du finansierar delar av din investering med ett lån. Ta till exempel ett bostadsköp. Om ditt lån uppgår till 75 % av bostadens värde har du en hävstång på fyra – priset på bostaden är alltså fyra gånger större än din kontantinsats. Att handla med hävstång kan innebära större vinst, men även större förlust. Vi illustrerar det med exemplet nedan.
Exempel
Arvid köper en bostad för två miljoner kronor med 25 % kontantinsats Han kommer då betala 500 000 kronor och finansiera resten med ett lån på 1,5 miljoner kronor. Säg att Arvid sedan säljer bostaden för 2,1 miljoner kronor, det vill säga efter en prisökning på 5 %, och inte ökar storleken på sitt lån. Då kommer han ha kvar 600 000 kronor efter att ha betalat av lånet. Det innebär att Arvid kommer ha en avkastning på 20 %, alltså fyra gånger så stor avkastning som prisökningen på bostaden.

Vad är en underliggande tillgång?

Varje bull & bear-certifikat följer en bestämd underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar är svenska aktier, aktieindex eller råvaror. Ett certifikats pris står i direkt relation till hur den underliggande tillgången utvecklas. Skulle exempelvis oljepriset utvecklas positivt kommer ett bull-certifikat med olja som underliggande tillgång gå upp i värde samtidigt som ett bear-certifikat kommer sjunka i värde.

När ska jag handla bull & bear-certifikat?

Bull & bear-certifikat är till för dig som har en bestämd marknadstro om nånting - till exempel att OMXS30 eller Hennes & Mauritz B ska gå upp eller ned. Om du däremot tror att den underliggande tillgången knappt kommer röra sig under en tid framöver kan det vara bättre att avstå eftersom det finns en så kallad urholkningseffekt i bull & bear-certifikat. Läs mer om urholkningseffekten här.
Tips
Om du tror att den underliggande tillgången ska öka i värde köper du ett bull-certifikat. Det kallas för att ”gå lång”. Om du å andra sidan tror att den underliggande tillgången ska minska i värde köper du ett bear-certifikat, då kallas det att ”gå kort”.

Uppgång – bull – gå lång

Nedgång – bear – gå kort

Ett bull-certifikat kan exempelvis heta BULL OMX X10 AVA där bull står för att du som investerare tror på uppgång, OMX för att OMXS30 är den underliggande tillgången, X10 för hävstång 10 och AVA för att produkten har emitterats av Morgan Stanley och ingår i Avanza Markets.
bull och bear

Hur funkar det att handla med hävstång?

Om du är nybörjare bör du första gången du handlar välja en så låg hävstång som möjligt så att du kan lära dig produkten i lugn och ro. Vid högre hävstång är det mycket större kursrörelser vilket innebär att du snabbt kan förlora hela ditt investerade kapital om du har fel i din marknadstro. När du lärt dig hur bull & bear-certifikat fungerar kan du gradvis öka hävstången om du vill, fundera dock över hur stor belöning du får av att öka risken. Tänk på att din investeringshorisont bör vara kortare ju högre hävstång du väljer. De flesta bull & bear-certifikat lämpar sig nämligen bara för handel intradag (vilket innebär att du stänger din position samma dag). Detta är på grund av urholkningseffekten.
Tips