Börshandlade produkter

Hur fungerar bull & bear-certifikat?

Hur påverkar den underliggande tillgången utvecklingen av ett bull- respektive bear-certifikat?

När den underliggande tillgången stiger i värde utvecklas ett Bull-certifikat positivt och ett Bear-certifikat negativt. När den underliggande tillgången faller i värde utvecklas ett Bear-certifikat positivt och ett Bull-certifikat negativt.

Här kan du jämföra vad som händer med utvecklingen beroende på vad som hänt med den underliggande tillgången under perioden.

  • Volatil Volatil

    Volatil

  • Stigande Stigande

    Stigande

  • Fallande Fallande

    Fallande

Underliggande har under perioden gått +/-0. Både bull & bear-certifikaten har sjunkit i värde på grund av sin dagliga hävstång.
Förändring
Underliggande
Bull
Bear
0,0 %
100,0
100,0
100,0
Dag 1
+3,0 %
103,0
115,0
85,0
Dag 2
-5,0 %
97,9
86,3
106,3
Dag 3
-3,0 %
94,9
73,3
122,2
Dag 4
+5,4 %
100,0
93,1
89,2
När underliggande ökar i värde stiger Bull-certifikatet och Bear-certifikatet faller i värde.
Förändring
Underliggande
Bull
Bear
0,0 %
100,0
100,0
100,0
Dag 1
+5,0 %
105,0
125,0
75,0
Dag 2
+2,0 %
107,1
137,5
67,5
Dag 3
+4,5 %
111,9
168,4
52,3
Dag 4
+6,5 %
119,2
223,2
35,3
När underliggande sjunker, faller Bull-certifikatet i värde och Bear-certifikatet ökar i värde.
Förändring
Underliggande
Bull
Bear
0,0 %
100,0
100,0
100,0
Dag 1
-5,0 %
95,0
75,0
125,0
Dag 2
-2,0 %
93,1
67,5
137,5
Dag 3
-4,5 %
88,9
52,3
168,4
Dag 4
-6,5 %
83,1
35,3
223,2

Hur påverkar hävstången utvecklingen?

Hävstången multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången. På bull & bear-certifikat sker detta dagligen, varför det kallas daglig hävstång. Om du exempelvis har en produkt med en hävstång på 10 och den underliggande tillgången ökar med 1 % så kommer BULL X10 stiga med 10 % samtidigt som en BEAR X10 kommer sjunka med -10 %.

Observera att hävstången kan förändras under handelsdagen beroende på hur priset i den underliggande tillgången utvecklas. Om den underliggande tillgången rör sig från certifikatets finansieringsnivå så minskar hävstången och vice versa om den rör sig närmare finansieringsnivån. I slutet av varje handelsdag återställs hävstången till den nivå som namnet indikerar. Exakt tidpunkt för detta kan variera beroende på underliggande tillgång.

Hävstång x Utveckling av underliggande tillgång
Tips
Eftersom bull & bear-certifikat har en daglig hävstång kan du inte jämföra värdet på ett bull & bear-certifikat över flera dagar med värdet på den underliggande tillgången under samma dagar. I olika marknadslägen skapas det nämligen en ränta-på-ränta-effekt eller en urholkningseffekt.

Vad innebär ränta-på-ränta-effekt och urholkningseffekt?

En daglig hävstång innebär att produktens värdeförändring får en ränta-på-ränta effekt vid positiva marknader, en urholkningseffekt vid sidåtgående, eller volatila, marknader och en avtagande effekt vid negativa marknader. Vi illustrerar detta med ett enkelt exempel där vi låter BULL OMX X10 AVA utvecklas i olika marknader:
Start
Dag 1
Dag 2
Totalt
Positiv marknad:
Upp 1 % dag 1 och 2
100
110
121
21 %
Volatil marknad:
Ned 1 % dag 1,
upp 1 % dag 2
100
90
99
-1 %
Negativ marknad:
Ned 1 % dag 1 och 2
100
90
81
-19 %

Ränta-på-ränta-effekten är alltså den extra värdeökningen som uppstår av att öka ett visst värde med samma procentsats flera gånger. I exemplet ovan ökar vi först 100 kronor med 10 %, det vill säga med 10 kronor. Nästa gång vi ökar med 10 % ökar vi från 110 vilket gör att vi ökar med 11 kronor. Vi har alltså fått en extra värdeökning med 1 kronor på grund av ränta-på-ränta-effekten. Med samma logik uppstår det en extra värdeminskning när vi ökar och minskar värdet med samma procentsats flera gånger.

Historiskt har urholkningseffekten haft stor påverkan på värdet på bull & bear-certifikat vilket gör dem mindre lämpliga att hålla över tid än andra börshandlade produkter som inte har dagliga hävstänger.

Vad betyder Open end?

Bull & bear-certifikat har inget fastställt slutdatum. Det kallas Open end, och innebär att de löper vidare fram till dess att emittenten (utgivaren av produkten) eventuellt väljer att avnotera värdepappret. Det kan ske vid det tillfälle prissättningen är så pass låg att spreaden mellan köp- och säljpriset blir orimligt stor. Läs mer om spread här.

Tips från Avanzabloggen

Så agerar avanzianerna i börsoron

Börsen slog nytt rekord så sent som 20 februari men har sen dess befunnit sig i fritt fall på grund av oro för coronavirusets spridning. Nicklas har kikat på hur avanzianerna agerat den senaste tiden.
TipsHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.