Börshandlade produkter

Hur handlar jag börshandlade produkter?

Hur köper och säljer man börshandlade produkter?

Att köpa och sälja börshandlade produkter fungerar precis som att handla med aktier. Den stora skillnaden är att du normalt sett möter marknadsgaranten (ofta emittenten) i ditt avslut istället för en annan privatperson. Marknadsgarant, market maker på engelska, är den aktör som ställer köp- och säljkurser i produkten. Man kan lätt känna igen vem som är marknadsgaranten i orderdjupet på den stora volymen:
hur köper och säljer man börshandlade produkter?

I vilka konton kan jag handla?

Hos oss kan du handla bull & bear-certifikat och mini futures på ISK, kapitalförsäkring och aktie- och fondkonto.

Hur fungerar köp- och säljkurser i börshandlade produkter?

Priset på exempelvis en mini long bestäms av prisutvecklingen i den underliggande tillgången. Till skillnad mot en aktie kommer alltså inte priset på en mini long förändras per se om väldigt många vill köpa produkten, istället påverkas priset på en mini long med exempelvis olja som underliggande tillgång om väldigt många vill köpa själva oljan i sig.

I exemplet ovan är marknadsgaranten den aktör i orderdjupet som erbjuder över 200 000 i antal på både köp och sälj. Om någon skulle köpa upp alla 298 400 andelar som erbjuds kommer inte priset öka utan istället kommer emittenten inte ställa säljkurser under en kort tid för att sedan erbjuda fler andelar för kunder att köpa.

När kan man handla börshandlade produkter?

Mini futures och bull & bear-certifikat handlas på Stockholmsbörsen och NDX (Nordic Derivatives Exchange). Dessa värdepapper är handelsbara helgfria vardagar. På Stockholmsbörsen gäller handel mellan 09.00 - 17.25 (08.15 - 17.25 för vissa instrument med förlängd öppettid) och hos NDX mellan 08.00 - 20.00. Observera att det till skillnad från aktier inte föreligger någon öppnings- eller stängningscall för att bestämma respektive värdepappers jämviktspris. Läs mer om öppnings- och stängningscall här.

Tänk på att det finns instrument med underliggande tillgångar som handlas på andra marknadsplatser med andra öppettider. Exempelvis amerikanska aktier handlas i normalfallet mellan 15.30 – 22.00 svensk tid vilket betyder att värdet på en investering kan påverkas under tider då det inte går att stänga en eventuell position.

En del produkter går att handla även om den underliggande huvudmarknaden har stängt. Det kan till exempel vara både utländska och svenska index, aktier eller andra tillgångar. I de fallen använder emittenten priser från andra referenskällor för att ställa priser, det kan exempelvis vara dubbelnoteringar eller förhandeln.

Exempelvis har flera amerikanska underliggande en dubbelnotering som handlas på någon europeisk marknad. Emittenten kan då prissätta produkten mot denna tillgång. Om förhandeln har öppet så kan även dessa priser användas för att prissätta produkten. Således kan detta påverka spread & prissättning i produkten.

Exempel

Pernilla tror att Apple kommer komma med en häftig nyhet under deras keynote och vill därför gå lång i Apple. Keynoten hålls klockan 23.00 svensk tid. Hon köper då BULL APPLE X2 AVA med en hävstång på 2 innan börsens stängning 17.25. Pernilla verkar först ha rätt i sin marknadstro - strax innan Apples keynote börjar har Apples aktie ökat med cirka 1,8 %, vilket gör att Pernillas investering har ökat med 2 gånger så mycket.

När Apple kommer med nyheten är den dock inte alls så bra som Pernilla och alla andra som kollar på keynoten trodde, och Apples aktie faller med 1,8 % när amerikanska börsen stänger. Pernilla kan sälja först när svenska börsen öppnar morgonen därpå och då till en förlust på 3,6 %, det vill säga 1,8 % * 2.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.