Börshandlade produkter

Vad är börshandlade produkter?

Börshandlade produkter är ett samlingsnamn för investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Exempel på börshandlade produkter är börshandlade fonder (ETF:er), bull & bear-certifikat, warranter och mini futures. Exempel på underliggande tillgångar är index som OMXS30, råvaror som guld och aktier som Hennes & Mauritz B.
vad är börshandlade produkter?

Hur och när började man handla med börshandlade produkter?

Börshandlade produkter har sitt ursprung från optioner och terminer, det vill säga olika typer av derivat. Optioner och terminer kan förenklat sägas vara ett kontrakt mellan två parter där ett antal villkor bestämmer hur en transaktion ska ske. Till skillnad från en börshandlad produkt som är ett finansiellt instrument är alltså ett derivat ett avtal mellan två parter. Exempel på villkor kan vara datum för transaktionen, pris och om det ska levereras kontanter eller en vara.
Exempel

Fia är bonde och ser en fördel i att ingå i ett kontrakt där hon får sälja potatis för 20 kronor per kilo om en månad. Då vet hon exakt vad hon får, och kan lättare planera sin inkomst.

Nils, som köpare och spekulant, är helt säker på att kilopriset för potatis om en månad kommer ligga närmare 25 kronor per kilo. Han ser därför också en fördel i att ingå i kontrakt med bonden Fia, för att sedan sälja potatisen för fem kronor mer per kilo än vad han köpte det för.

Såna typer av kontrakt som beskrivs i exemplet ovan har ingåtts i århundranden. I samband med att de första börserna för terminer skapades i USA i mitten på 1800-talet växte sedan den spekulativa handeln fram gradvis. I och med att terminerna blev börshandlade behövde man som spekulant inte längre köpa den fysiska tillgången potatis utan kunde börja köpa och sälja endast kontraktet över börsen. På så vis slipper spekulanten exempelvis lagerkostnader vilket gör handeln mer lättillgänglig. Under 70-talet ökade optioner i popularitet och banker började ställa ut standardiserade optioner vilket gjorde det enklare att handla med dem. Detta ledde i sin tur fram till warranter, följt av de övriga börshandlade produkterna.

Hur kan jag använda börshandlade produkter?

Börshandlade produkter kan användas på många olika sätt, speciellt med tanke på att det finns ett så stort antal olika produkttyper under samlingsnamnet. Generellt kan man säga att börshandlade produkter används för att hedga, det vill säga skydda, en position eller nå en annars svåråtkomlig tillgång. Vanligast är att de används i rent spekulativt syfte.

Hedga sin position Hedga sin position

Att hedga en position innebär exempelvis att du som ägare av en aktie tar en motsvarig kort position för att inte vara lika känslig för prisförändringar i aktien. Om du exempelvis äger aktier i Ericsson B till ett värde av 100 SEK kan du köpa en börshandlad produkt som ökar i värde då Ericsson B minskar i värde så att du går +/-0.

Nå annars svåråtkomliga tillgångar Nå annars svåråtkomliga tillgångar

Tillgångar som till exempel olja, guld och olika aktieindex är svåråtkomliga. Visst kan man handla oljebolag eller köpa en fond som följer index, men vill man följa tillgången mer direkt är börshandlade produkter ett bra alternativ. Det kan även vara ett bra sätt att diversifiera din portfölj på. Läs mer om riskhantering och diversifiering.

Handla i rent spekulativt syfte Handla i rent spekulativt syfte

Att handla i ett rent spekulativt syfte innebär att man har en tanke om hur priset på en underliggande tillgång ska utvecklas och därför vill ta en motsvarande position.
handla med råvaror som underliggande tillgångar
Exempel

Marcus och Klara tror att Stockholmsbörsen ska utveckla sig på ett visst sätt, givet en ränteändring av Riksbankens styrränta. Därför vill de ta en position under den timmen Riksbanken ger besked om ränteändringen.

Marcus tror att Stockholmsbörsen ska öka i värde på grund av ränteändringen, han tror alltså på uppgång. Därför vill han köpa en börshandlad produkt som ökar i värde med Stockholmsbörsen. Det kallas för att ta en lång position, eller ”gå lång”. Klara däremot tror på nedgång och vill därför ta en kort position och köpa en börshandlad produkt som ökar i värde när Stockholmsbörsen går ned. Det kallas att ”gå kort”.

Eftersom det finns många olika typer av börshandlade produkter och många sätt att använda respektive produkttyp är det väldigt viktigt att du känner till produkterna väl innan du börjar handla. Om du är osäker på om ditt produktval motsvarar din investeringsidé bör du ta kontakt med din bank eller nätmäklare för att säkerställa att du uppfattat produkten i fråga på rätt sätt. Det brukar även vara möjligt att höra av sig till utfärdaren av produkten, den så kallade emittenten, och ställa sina frågor.

Vilka typer av börshandlade produkter finns det?

Det finns ett stort antal typer av börshandlade produkter där många har växt fram för att möta en viss investeringsidé hos spekulanter. De mest handlade hos oss är mini futures, bull & bear-certifikat och börshandlade fonder. Tänk på att de olika produkttyperna har olika karaktärsdrag och villkor vilket gör det särskilt viktigt för dig som investerare att läsa på om respektive produkttyp innan du börjar handla.

Med börshandlade fonder får man till exempel ofta en billigare förvaltningsavgift än med traditionella fonder. Med bull & bear-certifikat å andra sidan, får man möjlighet till större exponering tack vare den dagliga hävstången i produkten. Idag går följande börshandlade produkter att handla hos oss:

Var kan jag handla börshandlade produkter?

De flesta banker och nätmäklare erbjuder handel med börshandlade produkter. Det går att handla både på VP-konto/depå/aktie-och fondkonto, kapitalförsäkring och ISK. Läs mer om de olika kontotyperna här.

Vem utfärdar börshandlade produkter?

De börshandlade produkter som finns tillgängliga för handel hos oss är utfärdade av banker och andra finansiella institut. De kallas emittenter eller utfärdare. Det finns idag många emittenter, de som visas i våra listor är de emittenter vi har samarbeten med.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.