Börshandlade produkter

Vad är mini futures?

Mini futures är en typ av börshandlad produkt. Om du inte läst artikeln om börshandlade produkter än, gör gärna det innan du fortsätter med den här.

Mini futures är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Den underliggande tillgången kan vara exempelvis ett index, en aktie eller en råvara. Mini futures har en så kallad linjär hävstång vilket innebär att hävstången förändras över tid. Värdet på produkten är därför lika med hävstången multiplicerat med den underliggandes tillgång över hela din investeringsperiod.

Vad är hävstång?

Hävstång är den effekt som uppstår när du finansierar delar av din investering med ett lån. Ta till exempel ett bostadsköp, om ditt lån uppgår till 75 % av bostadens värde har du en hävstång på 4 – priset på bostaden är alltså fyra gånger större än din kontantinsats.
Exempel

Arvid köper en bostad för 2 miljoner kronor med 25 % kontantinsats Han kommer då betala 500 000 kronor och finansiera resten med ett lån på 1,5 miljoner kronor. Säg att Arvid sedan säljer bostaden för 2,1 miljoner kronor, det vill säga efter en prisökning på 5 %, och inte ökar storleken på sitt lån. Då kommer han, efter att ha betalat av lånet, ha kvar 600 000 kronor. Det innebär att Arvid kommer ha en avkastning på 20 %, alltså 4 gånger så stor avkastning som prisökningen på bostaden.

Om ovan exempel vore en mini future skulle man kalla själva lånet för "finansieringsnivå".

Vad är en underliggande tillgång?

Varje mini future följer en bestämd underliggande tillgång. Exempel på underliggande tillgångar är svenska aktier, aktieindex eller råvaror. En mini futures pris står i direkt relation till hur den underliggande tillgången utvecklas. 

När ska jag handla mini futures?

Om du tror att en viss underliggande tillgång ska öka eller minska i värde kan mini futures vara en lämplig investering för dig. Eftersom mini futures inte har någon urholkningseffekt lämpar sig en mini future bättre att hålla över tid än ett motsvarande bull- eller bear-certifikat. Tänk dock på att tumregeln ”ju högre hävstång, desto lägre investeringsperiod” gäller.
Tips

Om du tror att den underliggande tillgången ska öka i värde köper du en mini long. Det kallas för att ”gå lång”. Om du å andra sidan tror att den underliggande tillgången ska minska i värde köper du mini short, då kallas det att ”gå kort”.

En mini future med OMXS30 som underliggande tillgång med Morgan Stanley som emittent skulle exempelvis kunna heta MINI L OMX AVA 23 där ”L” står för long, det vill säga att produkten ökar i värde när OMXS30 ökar, ”AVA” står för Avanza Markets och ”23” för att det är den 23:e mini long som emitteras med OMXS30 som underliggande tillgång.

Om du är nybörjare bör du första gången du handlar välja en så låg hävstång som möjligt så att du kan lära dig hur produkten fungerar i lugn och ro. Vid högre hävstång är det mycket högre kursrörelser vilket innebär att du snabbt kan förlora hela ditt investerade kapital om du har fel i din marknadstro. När du lärt dig hur mini futures fungerar kan du gradvis öka hävstången om du vill, men fundera en extra gång på hur stor belöning du får av att öka risken.
TipsHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.