Börshandlade produkter

Vad är och hur fungerar turbos?

Turbos är en typ av börshandlad produkt. Läs gärna artikeln om börshandlade produkter innan du fortsätter med den här.

Vad är Unlimited Turbos?

Unlimited Turbos fungerar i princip som mini futures eftersom det finns det en finansieringsnivå och en Stop Loss-nivå. Här kan du läsa mer om mini futures.

Ett utmärkande drag hos Unlimited Turbos är dock att Stop Loss-nivån och finansieringsnivån är samma. Det innebär att om en turbo når sin Stop Loss-nivå förfaller den (knockas) utan restvärde. Detta eftersom att annars är ett eventuellt restvärde i bästa fall skillnaden mellan instrumentets Stop Loss-nivå och finansieringsnivå. Det innebär främst att du får en högre hävstång med en turbo än en mini future med samma Stop Loss-nivå.

Hur funkar Unlimited Turbos?

En Turbo Long stiger i värde när den underliggande tillgången ökar, medan en Turbo Short sjunker i värde. Tvärtom gäller att en Turbo Long sjunker i värde när den underliggande tillgången sjunker, medan en Turbo Short ökar.

Det teoretiska priset på en Turbo Long beräknas genom att dra bort finansieringsnivån från värdet på den underliggande tillgången. För att beräkna det teoretiska priset på en Turbo Short drar du istället bort värdet på den underliggande tillgången från finansieringsnivån.

Eftersom Stop Loss-nivån i instrumentet är samma som finansieringsnivån tar emittenten ut en premie, vilken är skillnaden mellan det teoretiska priset och det av emittenten utställda priset. Premien är till för att skydda emittenten mot den så kallade Gap-risken. Det är risken att den underliggande tillgången rör sig förbi Turbons Stop Loss vid öppning - premien ökar därför ju mer volatil den underliggande tillgången är.

Vad är hävstång och hur fungerar det med turbos?

Att det finns en hävstång i ett värdepapper innebär att du får en extra utväxling på alla kursrörelser. Denna utväxling gör att du tjänar eller förlorar mer än den underliggande kursrörelsen. Hävstången som är inbyggd i en turbo multiplicerar utvecklingen av den underliggande tillgången. Om du till exempel har en turbo med en hävstång på 10 och priset på den underliggande tillgången ökar med 1 % betyder det att en Turbo Long kommer stiga med 10 % samtidigt som en Turbo Short kommer sjunka med -10 %.

Du kan själv räkna ut hävstången genom att dividera priset på den underliggande tillgången med priset på turbon. Ju närmare Stop Loss-nivån den underliggande tillgången är desto högre blir hävstången.

Vad betyder att en turbo knockas och när händer det?

Unlimited Turbos har ingen bestämd löptid och därmed inget fastställt slutdatum. Det innebär att de löper vidare fram till dess att instrumentet når sin Stop Loss-nivå (knockas).

Att turbos har en inbyggd Stop Loss i sin konstruktion gör att du aldrig kan förlora mer än investerat kapital. Om priset på den underliggande tillgången når eller passerar Stop Loss-nivån förfaller turbon (knockas). Observera att restvärdet för en turbo alltid är 0 kr. En bra "tumregel" kan vara att ju högre hävstång desto högre risk och därmed desto mindre fallhöjd till aktuell Stop Loss-nivå.

Vad är Ratio?

Ration (Paritet som vissa emittenter benämner det) möjliggör investeringar med ett mindre kapital. Om en Turbo Long har Ratio 10 betyder det att du kan räkna fram det teoretiska värdet på en Turbo Long genom att subtrahera finansieringsnivån från värdet på den underliggande tillgången dividerat med 10. En Turbo tilldelas en Ratio när den underliggande tillgången handlas för stora nominella summor, till exempel ett index.

När löper turbos ut? Har de ett slutdatum?

Unlimited Turbos har ingen bestämd löptid och därmed inget fastställt slutdatum. Det innebär att de löper vidare fram till dess att instrumentet når sin Stop Loss-nivå (knockas).
TipsHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.