Börshandlade produkter

Vad är och hur fungerar trackers?

Trackers går under benämningen börshandlade produkter. Har du inte läst artikeln om börshandlade produkter än, gör gärna det innan du fortsätter med den här.

Trackers är investeringsprodukter som är noterade på en börs och som följer värdet på en underliggande tillgång. Underliggande tillgångar kan vara till exempel svenska aktier, aktieindex eller råvaror.

Ett trackercertifikat har ingen hävstång och följer därmed den underliggande tillgången exakt. Detta såväl i upp- som nedgång. Om priset på den underliggande tillgången går upp 2 % kommer trackercertifikatet att gå upp med 2 %. Går priset på den underliggande tillgången ner 2 % kommer priset på trackercertifikatet att gå ner med 2 %. Ett trackercertfikat kan alltså närmast jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången. 

När löper trackers ut?

Trackers har inget fastställt slutdatum. Det kallas Open end, och innebär att de löper vidare fram till dess att emittenten eventuellt väljer att avnotera värdepappret. Detta kan ske vid det tillfälle prissättningen är så pass låg att spreaden mellan köp- och säljpriset blir orimligt stor.
TipsHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.