Börshandlade produkter

Vad är och hur fungerar ETF:er/börshandlade fonder?

En börshandlad fond, eller ETF som det också kallas (från engelskans Exchange Traded Fund), är en fond som handlas direkt på börsen precis som vanliga aktier. En ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en råvara eller en valuta. ETF:er ingår i gruppen börshandlade produkter, läs gärna på om dessa produkter innan du fortsätter.

Hur fungerar ETF:er?

Eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så. En fördel med ETF:er är att de är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan är att du med börshandlade fonder inte tar någon kreditrisk mot emittenten, till skillnad från bull & bear-certifikat, warranter och mini futures.

Bull och bear

Om du tror att den underliggande tillgången kommer stiga i värde ska du investera i ETF:er som benämns som "långa", eller "bull".

Om du däremot tror att den underliggande tillgången kommer sjunka i värde ska du investera i ETF:er som benämns som "korta", eller "bear".

Hävstång

ETF:er kan vara med eller utan hävstång, precis som bull & bear-certifikat. Hävstången innebär att du får en förstärkt utveckling på den underliggande tillgången, till exempel 2 eller 3 gånger så mycket. På så sätt får du chans till högre avkastning men tar även en större risk eftersom hävstången går åt båda hållen.
Exempel
Anna har investerat i en ETF med riktning bull, hävstång 2 och OMXS30 som underliggande. Om Stockholmsbörsen går upp 1 % kommer Annas ETF att gå upp dubbelt så mycket, dvs 2 %. Men går den istället ner 1 % i värde kommer Annas ETF att sjunka 2 %.

Vad behövs för att kunna handla med ETF:er?

Hos oss behövs inga särskilda avtal för att kunna handla med ETF:er som omfattas av UCITS direktivet.

Däremot kräver Lagen om värdepappershandel att alla banker säkerställer att du som investerare har tillräckligt med kunskap om ETF:er som inte omfattas av detta direktiv samt hävstångs ETF:er. Därför behöver du göra ett kort test om dessa ETF:er innan du börjar handla, detta för att säkerställa att du har den kunskap som krävs innan du sätter igång.

Tips!

Hur deklarerar jag en affär i en ETF?

En börshandlad fond ska deklareras som en vanlig fond. En försäljning av en ETF på ett aktie- och fondkonto rapporteras därför av oss till Skatteverket och kommer därmed förtryckt i din deklaration. På ett ISK beskattas inte försäljningar av värdepapper utan istället betalar man en schablonskatt på värdet på kontot.

Vad kostar det att handla ETF:er?

Vid handel med ETF:er betalar man courtage precis som vid aktiehandel. I vår prislista hittar du mer information om vad det kostar att handla hos oss.

Värt att tänka på är att det även tas ut en årlig administrativ avgift av emittenten. Den delas upp över året och räknas av från kursen med en liten del varje dag på samma sätt som en förvaltningsavgift räknas av från en vanlig fond.

Handlar du med utländska ETF:er tillkommer det en växlingsspread på ungefär 0,5%, eftersom vi växlar valutan åt dig. Spreaden är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen. Det tas alltså ut 0,25% per riktning om du köper en utländsk ETF och sedan säljer den.

Vad finns det för risker med att handla ETF:er?

Precis som vid handel med andra börshandlade produkter är möjligheterna många, men riskerna kan vara stora. Värt att känna till är valutarisken, likviditetsrisken och marknadsrisken. Däremot tar du ingen kreditrisk mot utfärdaren av produkten. Om fondbolaget går i konkurs är dina pengar alltså säkra, men om emittenten av exempelvis ett certifikat skulle göra det kan man förlora hela eller delar av sitt kapital. 

Läs mer om riskerna med börshandlade produkter här, men bortse från delen om kreditrisk.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.