Prislista för handel i Sverige
(övriga värdepapper)

Här ser du våra avgifter för handel med svenska värdepapper för de olika courtageklasserna. Letar du efter priser för handel med svenska aktier och fonder? Se prislistan här.

Räntesparande

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

Räntebevis
0 SEK  
0 SEK
0 SEK 
0 SEK 
0 SEK 
Valutabevis
0 SEK    
0 SEK    
0 SEK    
0 SEK    
0 SEK   

Certifikat

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Lägsta courtage
19 SEK
19 SEK
39 SEK
69 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK

Warranter

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Lägsta courtage
19 SEK
19 SEK
39 SEK
69 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK

Avanza Markets

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

    Rörligt courtage*
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
    Lägsta courtage*
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK
* Gäller endast order lagda på sajten, Online Trader och SIX Edge, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) utgår courtage enligt respektive courtageklass, se ovan om inte särskild överenskommelse sker om annat.

Information om handel med börshandlade produkter emitterade av Morgan Stanley & Co. International PLC (MSIP)

Via Avanza Markets kan du handla Bull & Bear-certifikat och Mini futures courtagefritt (gäller endast order över eller lika med 1 000 SEK lagda på sajten ). Denna möjlighet ges tack vare ett samarbete mellan Avanza Bank AB och MSIP.

Läs mer om Avanza Markets

Optioner och terminer

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

Aktie- och indexoptioner
    Rörligt courtage
0,80 %
0,80 %
0,75 %
0,70 %
0,60 %
    Lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,80 %
0,80 %
0,75 %
0,70 %
0,60 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
Aktieterminer
    Rörligt courtage
0,10 %
0,10 %
0,085 %
0,075 %
0,060 %
    Lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,10 %
0,10 %
0,085 %
0,075 %
0,060 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
Indexterminer/kontrakt
    Rörligt courtage
20 SEK/st
20 SEK/st
18 SEK/st
17 SEK/st
15 SEK/st
    Lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
20 SEK/st
20 SEK/st
18 SEK/st
17 SEK/st
15 SEK/st
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK

Information om handel med optioner och terminer

Vid lösen av aktieoptioner utgår courtage på köpeskillingen med 0,075 %, dock minst 99 SEK. Courtaget har ett tak på maximalt 10 000 SEK/affär.

Alla priser är exklusive börsens clearingavgifter:

  • Indexoptioner: 3,50 SEK per kontrakt.
  • Aktieoptioner: 0,75 % per kontrakt (min 1 SEK max 14 SEK).
  • Indexterminer: 3,50 SEK per kontrakt. 
  • Aktieterminer: 0,02 % per kontrakt.

Premieobligationer & företagsobligationer

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

Premieobligationer & företagsobligationer
    Rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
    Lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK

Övriga obligationer & kapitalandelsbevis

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

SOX- och NDX -obligationer & kapitalandelsbevis
    Rörligt courtage
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
    Lägsta courtage
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK

Se övriga priser