Som kund får du streamade kurser, ökat orderdjup och mycket mer. Bli kund gratis.

Börsen idag


Här kan du följa utvecklingen på aktier, index, räntor, råvaror och valutor.
Du kan även se dagens vinnare och förlorare på Stockholmsbörsen.
Idag
0,58 %
Senast
1 664,64
{point.key}
Stockholmsbörsen
Omsättning idag (OMXS30): 10 645 msek
  • Ökat (197 st)
  • Oförändrat (37 st)
  • Minskat (148 st)

Världsindex

Index +/- % Senast Tid
OMX Stockholm 30

OMX Stockholm 30 - Stockholmsbörsen

Index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.

0,58 1 664,64 17:35:57
OMX Stockholm PI

OMX Stockholm PI

Kallas även Stockholm all-share. Detta index väger samman värdet på alla aktier som är noterade på Stockholmsbörsen. Ger en helhetsbild av utvecklingen på börsen.

0,43 630,41 17:30:08
OMX Helsinki 25

OMX Helsinki 25

Ett marknadsvärdeindex som består av de 25 mest omsatta bolagen.

0,51 4 037,09 17:32:57
OMX Copenhagen 20

OMX Copenhagen 20

De 20 mest aktivt handlade aktierna på den nordiska börsen i Köpenhamn.

0,45 1 036,41 17:00:00
OSEBX Oslo

OSEBX Oslo

De 25 mest omsatta aktierna på Oslo Börs.

-0,11 898,51 16:52:25
Dow Jones

Dow Jones

Prisviktat index som omfattar 30 av de största bolagen listade på New York Stock Exchange. Dessa bolag ska avspegla den amerikanska ekonomin.

-0,09 27 122,57 21:11:49
NASDAQ

NASDAQ

Beskriver den genomsnittliga utvecklingen för alla aktier som är noterade på Nasdaq. Tar hänsyn till det totala börsvärdet av de bolag som inkluderas och inte bara dess aktiekurser.

0,19 8 192,82 21:11:45
DJ USA

DJ USA

Dow Jones US Market Index är ett värdeviktat marknadsindex som representerar 95% av den amerikanska aktiemarknaden. Indexet visas med 15 minuters fördröjning.

0,10 747,52 21:11:45
NASDAQ 100 Index

NASDAQ 100 Index

0,24 7 907,74 21:11:45
DAX

DAX

Omfattar 30 ledande tyska bolag. Aktierna väljs ut utifrån marknadsvärde, handelsvolym och bransch.

0,55 12 457,70 17:35:30
DJ UK

DJ UK

Index för DJ UK

0,49 329,88 21:11:36
Nikkei

Nikkei

Nikkei innefattar 225 av de största aktierna på Tokyobörsen. Företagen har handplockats av Japans största affärstidning.

0,38 22 044,45 08:30:01
Hang Seng

Hang Seng

Hang Seng omfattar 33 aktier som ska representera Hong Kong-marknaden.

-1,07 26 468,95 11:10:01

Räntor

Index +/- % Senast Tid
3-mån stibor

3-mån stibor

Svensk 3-månaders interbankränta.

0,00 -0,05 06:47:03
3-mån ränta

3-mån ränta

Svensk 3-månaders statsskuldväxel.

0,00 -0,50 05:30:03
5-mån ränta

5-mån ränta

Svensk 5-månaders obligation (rullande).

0,00 - 05:30:03
5-års ränta

5-års ränta

Svensk 5-års obligation (rullande).

7,55 -0,49 16:10:25
10-års ränta

10-års ränta

Svensk 10-års obligation (rullande).

4,76 -0,20 15:55:15

Nordiska branschindex

Index +/- % Senast Tid
Material

Material

Råvarurelaterade tillverkningsindustrier som tillverkar kemikalier, byggnadsmaterial, glas, papper, skogsindustri- och förpackningsprodukter, samt gruvdrift inklusive stålproducenter.

-0,29 1 168,46 17:29:46
Finans&Försäkring

Finans&Försäkring

Finansrelaterade bolag som banker, försäkringsbolag och bolag verksamma inom finansiella tjänster.

0,92 1 162,77 17:29:58
Industrivaror

Industrivaror

Företag inom tillverkning och distribution av kapitalvaror till industrin, samt flyg- och försvarsindustri. Kommersiella tjänster och produkter inom tryckning, paketering samt bildelar.

0,24 1 420,17 17:29:58
Transport&Flyg

Transport&Flyg

Transport & Flyg innefattar flygbolag, fraktbolag, rederier, väg- och järnvägstransport, samt infrastruktur för transporter.

-0,20 1 323,78 17:15:00
Telekom&IT

Telekom&IT

Telekom innefattar kommunikationstjänster via fast lina, mobil- och trådlösa nätverk, bredbands- eller fiberoptiska nätverk. IT innefattar företag som arbetar med tillverkning av hård- och mjukvara.

0,12 832,15 17:29:59
Hälsovård

Hälsovård

Företag vars verksamhet innefattar sjukvårdsprodukter och tjänster, samt läkemedels- och bioteknikbolag.

0,76 2 731,11 17:29:55
Konsumentvaror

Konsumentvaror

Inkluderar sektorerna bilar och reservdelar, drycker, mat och hushåll, byggvaror, fritidsutrustning, tobak, läkemedelsdetaljhandel, allmän detaljhandel, media, resor, fritid och flygbolag.

-0,16 1 378,67 17:29:56
Energi

Energi

Energirelaterade tjänster och utrustning, inklusive insamling av seismiska data. Även företag som sysslar med prospektering, försäljning, raffinering och transport av olje- och gasprodukter, kol och andra förbrukningsbara bränslen.

0,30 1 453,01 17:29:49
Bygg&Fastighet

Bygg&Fastighet

Byggnadsprodukter, projektering och konstruktion inom byggindustrin.

-0,06 1 866,05 17:29:57
Investmentbolag

Investmentbolag

Företag vars affärsidé är att äga aktier i andra bolag.

0,42 1 651,24 17:29:53

Råvaror

Index +/- % Senast Tid
Aluminium

Aluminium 3M

Aluminiumtermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

-0,36 1 785,50 05:30:16
Bly

Lead 3M USD

Blytermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

0,73 2 071,00 05:30:16
Guld

Guld Spot

Guld spot i USD/troy oz. Ett troy oz är cirka 31, 103 gram. Instrumentet handlas på Republic National Bank of New York.

0,35 1 499,30 20:56:49
Koppar

Koppar 3M

Koppartermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

-0,12 5 814,00 05:30:16
Nickel

Nickel 3M USD

Nickeltermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

1,03 17 200,00 05:30:16
Olja

Olja

- - -
Silver

Silver USD/Oz

Silver är spotpris levererat av UBS via Six.

0,11 17,78 20:55:32
Zink

Zink 3M Off USD

Zink termin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).

-1,23 2 320,00 05:30:16

Branschindex

Index +/- % Senast Tid
Energi

Energi

Företag vars verksamhet domineras av uppförande eller försäljning av oljeriggar, borrutrustning och andra energirelaterade tjänster och utrustning, inklusive insamling av seismiska data. Även företag som sysslar med prospektering, produktion, försäljning, raffinering och/eller transport av olje- och gasprodukter, kol och andra förbrukningsbara bränslen.

-0,14 1 904,81 17:30:08
Finans&Fastighet

Finans&Fastighet

Företag som ägnar sig åt bankverksamhet, hypoteksfinansiering, finanstjänster till privatkunder, specialiserade finanstjänster, investment banking och mäkleriverksamhet, tillgångsförvaltning och depåverksamhet, företagslån, försäkring, finansiella investeringar och fastigheter inklusive fastighetsfonder.

0,75 1 990,14 17:30:08
Fordon och reservdelar

Fordon och reservdelar

Fordon och reservdelar

0,02 1 583,88 17:30:08
Hälsovård

Hälsovård

Företag som tillverkar vårdutrustning och produkter eller erbjuder vårdrelaterade tjänster, distributörer av vårdprodukter, leverantörer av grundläggande vårdtjänster samt ägare till och operativt ansvariga för vårdanläggningar och organisationer. Även företag som huvudsakligen ägnar sig åt forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av läkemedel och bioteknikprodukter.

1,32 2 336,08 17:30:08
Industrivaror

Industrivaror

Företag inom tillverkning och distribution av kapitalvaror, inklusive flyg- och försvarsindustri, byggnadsprodukter, projektering och konstruktion i byggindustrin, elutrustning och maskinell utrustning till industrin. Kommersiella tjänster och produkter innefattar tryckning, bemanning, miljöservice, kontorstjänster. Transport innefattar flygbolag, fraktbolag, rederier, väg- och järnvägstransport samt infrastruktur för transporter.

0,16 2 006,63 17:30:08
Konsumenttjänster

Konsumenttjänster

Inkluderade sektorer: Mat- och läkemedelsdetaljhandel, allmän detaljhandel, media, resor och fritid.

0,31 1 174,38 17:30:09
Konsumentvaror

Konsumentvaror

Inkluderade sektorer: Bilar och reservdelar, drycker, matproducenter, hushållsprodukter och byggvaror, fritidsutrustning, personliga varor och tobaksvaror.

0,38 2 336,29 17:30:08
Kraftförsörjning

Kraftförsörjning

Kraftförsörjning omfattar företag inom el-, gas- eller vattenförsörjning samt företag som arb etar med energiproduktion och/eller energidistribution.

0,15 395,06 17:25:08
Livsmedel

Livsmedel

Livsmedel

0,47 3 309,84 17:30:08
Material

Material

Råvarurelaterade tillverkningsindustrier; företag som tillverkar kemikalier, byggnadsmaterial, glas, papper, skogsindustriprodukter och förpackningsprodukter samt metaller, mineraler och gruvdrift inklusive stålproducenter.

-0,53 1 688,44 17:30:08
Resor och Fritid

Resor och fritid

Resor och fritid

-1,38 2 399,24 17:30:09
Teknologi

Teknologi

Teknologi omfattar följande övergripande områden: IT-program och IT-tjänster, inklusive företag som i första hand utvecklar program inom områden såsom Internet, tillämpningar, system, databashantering och/eller hemunderhållning samt företag som tillhandahåller IT-konsulttjänster och andra tjänster, och databearbetning och outsourcade tjänster; maskinvara och utrustning, inklusive tillverkare och distributörer av kommunikationsutrustning, datorer och kringutrustning, elektronisk utrustning och likartade instrument samt halvledare och halvledarutrustning.

-0,01 1 225,90 17:30:08
Telekom

Telekom

Telekomoperatörer innefattar företag som tillhandahåller kommunikationstjänster huvudsakligen via fast lina, mobilnätverk, trådlösa nätverk, bredbandsnätverk eller fiberoptiska nätverk.

1,12 1 077,47 17:30:08

Valutor

Index +/- % Senast Tid
EUR/SEK

EUR/SEK

Utveckling Euro - Svenska Kronor

-0,13 10,7007 21:11:49
USD/SEK

USD/SEK

Utveckling Amerikansk Dollar - Svenska Kronor

-0,04 9,6870 21:11:39
CAD/SEK

CAD/SEK

Utveckling Kanadensisk Dollar - Svenska Kronor

0,03 7,3079 21:11:39
DKK/SEK

DKK/SEK

Beskrivning Danska Kronor - Svenska Kronor

-0,10 1,4330 21:11:39
NOK/SEK

NOK/SEK

Utveckling Norska Kronor - Svenska Kronor

-0,42 1,0797 21:11:39
AUD/SEK

AUD/SEK

Utveckling Australiensisk Dollar - Svenska Kronor

-0,58 6,5862 21:11:39
GBP/SEK

GBP/SEK

Utveckling Brittiska Pund - Svenska Kronor

0,36 12,1407 21:11:39
CHF/SEK

CHF/SEK

Utveckling Schweiziska Franc - Svenska Kronor

0,24 9,7582 21:11:49
JPY/SEK

JPY/SEK

Utveckling Japansk Yen - Svenska Kronor

0,22 0,0897 21:11:39
EUR/USD

EUR/USD

Utveckling Euro - Amerikansk Dollar

-0,08 1,1047 21:11:49
USD/JPY

USD/JPY

Utveckling Amerikansk Dollar - Japansk Yen

-0,18 107,9840 21:11:49
EUR/GBP

EUR/GBP

Utveckling Euro - Brittiska Pund

-0,43 0,8815 21:11:29
AUD/USD

AUD/USD

Utveckling Australiensisk Dollar - Amerikansk Dollar

-0,66 0,6795 17:57:07
USD/CAD

USD/CAD

Utveckling Amerikansk Dollar - Kanadensisk Dollar

0,01 1,3256 21:11:39
GBP/USD

GBP/USD

Utveckling Brittiska Pund - Amerikansk Dollar

0,37 1,2533 21:11:29
EUR/CHF

EUR/CHF

Utveckling Euro - Schweiziska Franc

-0,32 1,0966 21:11:49
USD/DKK

USD/DKK

Utveckling Amerikansk Dollar - Danska Kronor

0,10 6,7597 21:11:49
USD/NOK

USD/NOK

Utveckling Amerikansk Dollar - Norska Kronor

0,48 8,9721 21:11:49
EUR/NOK

EUR/NOK

Utveckling Euro - Norska Kronor

0,39 9,9120 21:11:39
Köp/Sälj Aktie + % Senast
Saniona 17,89 28,00
Christian Berner Tech Trade B 10,17 26,00
Garo 9,80 308,00
Immunicum 8,92 6,23
Eniro pref 6,88 85,50
Bactiguard Holding B 5,33 41,50
Svolder A 4,80 131,00
Eolus Vind B 4,66 96,50
C-RAD B 4,46 32,80
CellaVision 4,43 377,50
Köp/Sälj Aktie - % Senast
Oscar Properties Holding PREFB -14,00 172,00
Anoto Group -11,48 1,080
Starbreeze A -8,61 1,040
Medivir B -4,54 21,05
Studsvik -3,70 26,00
K2A Knaust & Andersson B -3,64 106,00
Starbreeze B -3,64 1,190
Net Insight B -3,52 1,534
G5 Entertainment -3,44 140,50
SSAB A -3,37 29,49
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn.