Marknadsplatser

Vanliga frågor

Vilka marknader kan jag handla på hos Avanza?

Du kan handla i nästan alla länder i världen hos oss. På sajten kan du handla med de nordiska listorna samt USA och Kanada. Övriga marknader kan du handla på genom att kontakta vårt mäklarbord på tel. 08-562 250 00.

Vad är en marknadsplats?

Företag har möjlighet att noterade sig på olika marknadsplatser eller i vardagligt tal börser. Det finns två reglerade börser i Sverige - OMX Nordic Exchange Stockholm samt NGM Equity. Det finns även inofficiella marknader som First North, NGM Nordic MTF, Aktietorget med flera.

Vad är en börslista?

Aktier som är noterade på en börs delas ofta in i olika listor. På Stockholmsbörsen finns det tre listor. Large Cap-listan samlar företag med ett börsvärde över 1 miljard euro. Mid Cap-listan samlar företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro och Small Cap-listan samlar slutligen företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. Följ denna länk för att se de olika börslistorna i rullmenyn.

Vad är MTF:er?

MTF står för Multilateral Trading Facility. Det finns två typer av marknadsplatser. Reglerade marknader som NASDAQ OMX Nordic och handelsplattformar (MTF:er) som First North, Nordic MTF, Aktietorget och Burgundy. Den stora skillnaden är att det ställs lägre krav på bolagen som är listande på en handelsplattform.

Handel med svenska värdepapper

Svenska värdepapper handlas på två reglerade marknader, så kallade börser. Dessa heter OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market NGM Equity (NGM). Utöver det finns tre handelsplattformar för aktiehandel, även kallade MTF. Dessa är First North, Nordic MTF och Aktietorget. För att se var en aktie är noterad söker du upp aktien och bläddrar ner till "Aktiedata" och "Marknad".
 

Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen)

Stockholmsbörsen är en marknadsplats för handel med värdepapper. På Stockholmsbörsen finns i huvudsak följande tre listor:
Small Cap: 
Här noteras företag med ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro.
Mid Cap: 
Bolag på Mid Cap ska ha ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
Large Cap: 
Börsvärdet på bolaget ska vara över en miljard euro för att bolag ska få noteras på Large Cap.

NGM

Nordic Growth Market (NGM) är en av två börser i Sverige som erbjuder handel i bland annat aktier, strukturerade produkter och obligationer.

First North

First North är en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility). Här noteras mindre tillväxtföretag i Norden och handelsplatsen drivs av Nasdaq Stockholm.  

Nordic MTF

Nordic MTF är en handelsplattform som drivs av NGM.

Aktietorget

Aktietorget är en MTF tillgänglig för alla som uppfyller dess krav, med fokus på växande företag.

Inofficiella (beQuoted)

På inofficiella listan, även kallad OTC-listan (over the counter), sker inofficiell handel av värdepapper som inte finns i börsens handelssystem.
 

Intervallen omfattande aktier på Nasdaq OMX Large Cap-lista samt Nokia

När du lägger en order på Stockholmsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. Nedan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.
Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0 - 0,4999
0,0001
0,5 - 0,9995
0,0005
1 - 1,999
0,001
2 - 4,998
0,002
5 - 9,995
0,005
10 - 49,99
0,01
50 - 99,95
0,05
100 - 499,9
0,1
500 - 999,5
0,5
1000 - 4999
1
5000 - 9995
5
10 000 - 19 990
10
20 000 - 39 980
20
40 000 - 49 960
40
50 000 - 79 950
50
80 000 - 99 920
80
100 000 - 
100

Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 1012 kronor.

Intervallen för övriga aktier på Nasdaq OMX Mid Cap och Small Cap-listan samt First North och Aktietorget

Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0 - 0,499
0,001
0,5 - 0,995
0,005
1 - 4,99
0,01
5 - 14,95
0,05
15 - 49,9
0,1
50 - 149,75
0,25
150 - 499,5
0,5
500 - 4999
1
5000 - 
5


Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 550 kronor.

Intervallen nedan omfattar aktier på NGM

Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0,01 - 5
0,01
5,05 - 10
0,05
10,1 - 50
0,1
50,5 - 500
0,5
501 - 5000
1
5005 - 
5

Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 550 kronor. 

Handel i finska värdepapper

Finska värdepapper handlas på HEX, Helsinki Stock Exchange. Aktierna finns listade på Large Cap, Mid Cap och Small Cap och visas i kurslistorna. Handel i finska värdepapper sker i euro och växlas sedan automatiskt till kronor av Avanza.

När du lägger en order på Helsingforsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. På sidan för utlandshandel anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du ser i orderdjupet.

Handel med danska värdepapper

Danska värdepapper handlas på CSE, Copenhagen Stock Exchange. Aktierna finns listade på Large Cap, Mid Cap, Small Cap och First North och visas i kurslistorna. Handel i danska värdepapper sker i DKK och växlas sedan automatiskt av Avanza.

När du lägger en order på Köpenhamnsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. På sidan för utlandshandel  anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser.

Handel med norska värdepapper

Norska värdepapper handlas på OSE, Oslo Stock Exchange. Aktierna finns listade på OBX, OB Match, OB Standard, OB Nye samt OB Grunnfondsbevis och visas i kurslistorna. Handel i norska värdepapper sker i NOK och växlas sedan automatiskt av Avanza.

När du lägger en order på Oslobörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. På sidan för utlandshandel finner du handelsintervallen för norska aktier.

Handel med amerikanska värdepapper

På vår sajt erbjuds handel i drygt 2500 av de största aktierna på NASDAQ och New York Stock Exchange. Vilka aktier du kan handla ser du direkt i kurslistorna. Handel i amerikanska värdepapper sker i USD och växlas sedan automatiskt av Avanza Bank.

För att du som kund ska kunna handla med USA-aktier krävs att du godkänner våra avtal för handel i USA.

Handelsintervall, vid orderläggning anger du kursen i USD med två decimaler.

Order som läggs på NASDAQ och NYSE är giltig i en dag. Läggs en order efter börsens stängning är den giltig till och med nästa dag. Alla order är dessutom limitorder, dvs att du måste ange en bestämd kurs.

Avanza Bank visar gratis realtidskurser i orderläggningsfönstret i samband med orderläggning för alla kunder. På övriga webbtjänsten kan man prenumerera på realtidskurser. I annat fall är kurserna fördröjda med 15 minuter för NASDAQ och 20 minuter för NYSE.

Handel med kanadensiska värdepapper

Avanza erbjuder handel i över 2500 kanadensiska värdepapper på Toronto Stock Exchange (TSX) och Toronto Venture Exchange (TSX-V) direkt på webben. För de kunder som föredrar att ringa in sina order går det självfallet också att kontakta våra mäklare på tel: 08-562 250 00. Via telefonmäkleriet kan du även handla på Canada's New Stock Exchange (CNSX) och småbolagslistan TSX NEX.

Handeln sker i kanadensiska dollar (CAD) och växlas av Avanza Bank innan värdepappret bokas in på ditt konto. Du behöver inte fylla i några särskilda avtal, utan kan handla i Kanada så fort du har ett konto. Observera dock att du kommer att behöva klicka i en medgivande-ruta den första gången du vill ta del av den kanadensiska kursinformationen.

Vid orderläggning anger du kursen i CAD med två decimaler. En order som läggs i Kanada är, om inget annat anges, giltig i en dag. Du kan endast lägga order med limit, d.v.s. att du anger en bestämd kurs.

Relaterat