• Hej! Visste du att vi har en ny kundservicesida som är ännu bättre? På den kan du vara säker på att få ett mer uppdaterat svar, något vi inte kan garantera på denna sida.

Marknadsplatser

Vanliga frågor

Vilka marknader kan jag handla på hos Avanza?

Du kan handla i nästan alla länder i världen hos oss. På sajten kan du handla med de nordiska listorna, vissa europeiska samt USA och Kanada. Övriga marknader kan du handla på genom att kontakta vårt mäklarbord på tel. 08-562 250 00.

Vad är en marknadsplats?

Företag har möjlighet att noterade sig på olika marknadsplatser eller i vardagligt tal börser. Det finns två reglerade börser i Sverige - OMX Nordic Exchange Stockholm samt NGM Equity. Det finns även inofficiella marknader som First North, NGM Nordic MTF, Aktietorget med flera.  För att se var en aktie är noterad söker du upp aktien och bläddrar ner till "Aktiedata" och "Marknad".

Vad är en börslista?

Aktier som är noterade på en börs delas ofta in i olika listor. På Stockholmsbörsen finns det tre listor. Large Cap-listan samlar företag med ett börsvärde över 1 miljard euro. Mid Cap-listan samlar företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro och Small Cap-listan samlar slutligen företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. Följ denna länk för att se de olika börslistorna i rullmenyn.

Vad är MTF:er?

MTF står för Multilateral Trading Facility. Det finns två typer av marknadsplatser. Reglerade marknader som NASDAQ OMX Nordic och handelsplattformar (MTF:er) som First North, Nordic MTF, Aktietorget och Burgundy. Den stora skillnaden är att det ställs lägre krav på bolagen som är listande på en handelsplattform.

Handel med svenska värdepapper

Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen)

Stockholmsbörsen är en marknadsplats för handel med värdepapper. På Stockholmsbörsen finns i huvudsak följande tre listor:
Small Cap: 
Här noteras företag med ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro.
Mid Cap: 
Bolag på Mid Cap ska ha ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
Large Cap: 
Börsvärdet på bolaget ska vara över en miljard euro för att bolag ska få noteras på Large Cap.

NGM

Nordic Growth Market (NGM) är en av två börser i Sverige som erbjuder handel i bland annat aktier, strukturerade produkter och obligationer.

First North

First North är en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility). Här noteras mindre tillväxtföretag i Norden och handelsplatsen drivs av Nasdaq Stockholm.  

Nordic MTF

Nordic MTF är en handelsplattform som drivs av NGM.

Aktietorget

Aktietorget är en MTF tillgänglig för alla som uppfyller dess krav, med fokus på växande företag.

Inofficiella (beQuoted)

På inofficiella listan, även kallad OTC-listan (over the counter), sker inofficiell handel av värdepapper som inte finns i börsens handelssystem.
 

Information rörande förändrade tabeller för tick size i enlighet med MiFID II

I enlighet med kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 rörande tick size kommer NGM-börsen att justera sina tabeller för tick size i samband med implementeringen av MiFID II.

De nya tabellerna för tick size följer av kraven i MIFID II och kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 och innehåller sex likviditetsband som definierar den minsta tick size som tillåts för varje instrument i ett givet likviditetsband.

Likviditetsbanden baseras på det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner (ADNT) som utförs på den mest relevanta marknaden för instrumentet i fråga. ADNT-värden beräknas vanligtvis av den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) och rör en tolvmånadersperiod. En förändring av ADNT kan ske tidigare än så, exempelvis i samband med en så kallad corporate action, och då kan likviditetsbandet komma att ändras. En sådan ändring kommer att kommuniceras i förväg och sker från en dag till en annan, inte intradag.

ESMA/Finansinspektionen har publicerat ADNT-värden för alla aktier upptagna till handel till och med den 24 oktober 2017. Av den bifogade filen framgår dessa aktiers ADNT-värden samt det likviditetsband som dessa kommer att tillämpa från den 3 januari 2018.

För de bolag som noterats efter den 25 oktober 2017 kommer ett separat marknadsmeddelande att skickas ut senast den 2 januari 2018 med information rörande de tick size tabeller som dessa bolag kommer att tillämpa från den 3 januari 2018.

Notera att alla övriga aktierelaterade instrument såsom teckningsrätter, betalda tecknade aktier, teckningsoptioner och konvertibler behåller nuvarande tick size tabell.

Notera även att orderböckerna för alla instrument som byter tick size tabell kommer att rensas inför handelsstart den 3 januari 2018.

Gällande regler för tick-storlekar eller minsta tick-storlekar så kommer detta gälla samtliga marknadsplatser och inkluderar därmed även NGM. Mer info om detta kommer inom kort.

Mifid2 reglerna säger att tick size ska utgå från denna mall (se tabell nedan). Tick sizen kommer alltså främst bero på handelsomsättningen i varje enskild aktie. NGM kan dock välja att ge en enskild aktie en högre tick size än tabellen föreslår, men inte mindre.

Tabell över tick-storlekar

Prisspann
I genomsnitt 0-9 transaktioner per dag
I genomsnitt 10-79 transaktioner per dag
I genomsnitt 80-599 transaktioner per dag
I genomsnitt 600-1999  transaktioner per dag
I genomsnitt 2000-8999 transaktioner per dag
I genomsnitt 9000 transaktioner per dag
0 - 0,1
0,0005
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,1 - 0,2
0,001
0,0005
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,2 - 0,5
0,002
0,001
0,0005
0,0002
0,0001
0,0001
0,5 - 1
0,005
0,002
0,001
0,0005
0,0002
0,0001
1 - 2
0,01
0,005
0,002
0,001
0,0005
0,0002
2 - 5
0,02
0,01
0,002
0,001
0,0005
0,0002
5 - 10
0,05
0,02
0,01
0,005
0,002
0,001
10 - 20
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005
0,002
20 - 50
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
0,005
50 - 100
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
0,01
100-200
1
0,5
0,2
0,1
0,05
0,02
200 - 500
2
1
0,5
0,2
0,1
0,05
500 - 1000
5
2
1
0,5
0,2
0,1
1000 - 2000
10
5
2
1
0,5
0,2
2000 - 5000
20
10
5
2
1
0,5
5000-10 000
50
20
10
5
2
1
10000-20000
100
50
20
10
5
2
20000-50000
200
100
50
20
10
5
50 000 
500
200
100
50
20
10

Tick -storlekar för handel på övriga instrument på Nasdaq OMX Large Cap-lista

Notera att alla övriga aktierelaterade instrument såsom teckningsrätter, betalda tecknade aktier, teckningsoptioner och konvertibler behåller nuvarande tick size tabell.
När du lägger en order på Stockholmsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. Nedan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.
Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0 - 0,4999
0,0001
0,5 - 0,9995
0,0005
1 - 1,999
0,001
2 - 4,998
0,002
5 - 9,995
0,005
10 - 49,99
0,01
50 - 99,95
0,05
100 - 499,9
0,1
500 - 999,5
0,5
1000 - 4999
1
5000 - 9995
5
10 000 - 19 990
10
20 000 - 39 980
20
40 000 - 49 960
40
50 000 - 79 950
50
80 000 - 99 920
80
100 000 - 
100

Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 1012 kronor.

Tick -storlekar för handel i övriga instrument på Nasdaq OMX Mid Cap och Small Cap-listan samt First North

Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0 - 0,499
0,001
0,5 - 0,995
0,005
1 - 4,99
0,01
5 - 14,95
0,05
15 - 49,9
0,1
50 - 149,75
0,25
150 - 499,5
0,5
500 - 4999
1
5000 - 
5


Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 550 kronor.

Tick -storlekar för handel i övriga instrument på NGM och Aktietorget

Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0,01 - 5
0,01
5,05 - 10
0,05
10,1 - 50
0,1
50,5 - 500
0,5
501 - 5000
1
5005 - 
5

Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 550 kronor. 

Relaterat