Marknadsplatser

Vanliga frågor

Vilka marknader kan jag handla på hos Avanza?

Du kan handla i nästan alla länder i världen hos oss. På sajten kan du handla med de nordiska listorna, vissa europeiska samt USA och Kanada. Övriga marknader kan du handla på genom att kontakta vårt mäklarbord på tel. 08-562 250 00.

Vad är en marknadsplats?

Företag har möjlighet att noterade sig på olika marknadsplatser eller i vardagligt tal börser. Det finns två reglerade börser i Sverige - OMX Nordic Exchange Stockholm samt NGM Equity. Det finns även inofficiella marknader som First North, NGM Nordic MTF, Aktietorget med flera.  För att se var en aktie är noterad söker du upp aktien och bläddrar ner till "Aktiedata" och "Marknad".

Vad är en börslista?

Aktier som är noterade på en börs delas ofta in i olika listor. På Stockholmsbörsen finns det tre listor. Large Cap-listan samlar företag med ett börsvärde över 1 miljard euro. Mid Cap-listan samlar företag med ett börsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro och Small Cap-listan samlar slutligen företag med ett börsvärde under 150 miljoner euro. Följ denna länk för att se de olika börslistorna i rullmenyn.

Vad är MTF:er?

MTF står för Multilateral Trading Facility. Det finns två typer av marknadsplatser. Reglerade marknader som NASDAQ OMX Nordic och handelsplattformar (MTF:er) som First North, Nordic MTF, Aktietorget och Burgundy. Den stora skillnaden är att det ställs lägre krav på bolagen som är listande på en handelsplattform.

Handel med svenska värdepapper

Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen)

Stockholmsbörsen är en marknadsplats för handel med värdepapper. På Stockholmsbörsen finns i huvudsak följande tre listor:
Small Cap: 
Här noteras företag med ett börsvärde som är mindre än 150 miljoner euro.
Mid Cap: 
Bolag på Mid Cap ska ha ett börsvärde mellan 150 miljoner och 1 miljard euro.
Large Cap: 
Börsvärdet på bolaget ska vara över en miljard euro för att bolag ska få noteras på Large Cap.

NGM

Nordic Growth Market (NGM) är en av två börser i Sverige som erbjuder handel i bland annat aktier, strukturerade produkter och obligationer.

First North

First North är en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility). Här noteras mindre tillväxtföretag i Norden och handelsplatsen drivs av Nasdaq Stockholm.  

Nordic MTF

Nordic MTF är en handelsplattform som drivs av NGM.

Aktietorget

Aktietorget är en MTF tillgänglig för alla som uppfyller dess krav, med fokus på växande företag.

Inofficiella (beQuoted)

På inofficiella listan, även kallad OTC-listan (over the counter), sker inofficiell handel av värdepapper som inte finns i börsens handelssystem.
 

Intervallen omfattande aktier på Nasdaq OMX Large Cap-lista samt Nokia

När du lägger en order på Stockholmsbörsen läggs kursen med olika antal decimaler beroende på den kursnivå där du lägger din order. Nedan anges de intervall som får användas vid orderläggning för angivna kurser. Dessa intervall är de intervall du sedan ser i orderdjupet.
Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0 - 0,4999
0,0001
0,5 - 0,9995
0,0005
1 - 1,999
0,001
2 - 4,998
0,002
5 - 9,995
0,005
10 - 49,99
0,01
50 - 99,95
0,05
100 - 499,9
0,1
500 - 999,5
0,5
1000 - 4999
1
5000 - 9995
5
10 000 - 19 990
10
20 000 - 39 980
20
40 000 - 49 960
40
50 000 - 79 950
50
80 000 - 99 920
80
100 000 - 
100

Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 1012 kronor.

Intervallen för övriga aktier på Nasdaq OMX Mid Cap och Small Cap-listan samt First North

Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0 - 0,499
0,001
0,5 - 0,995
0,005
1 - 4,99
0,01
5 - 14,95
0,05
15 - 49,9
0,1
50 - 149,75
0,25
150 - 499,5
0,5
500 - 4999
1
5000 - 
5


Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 550 kronor.

Intervallen nedan omfattar aktier på NGM och Aktietorget

Kurs (kronor)
Intervall (kronor)
0,01 - 5
0,01
5,05 - 10
0,05
10,1 - 50
0,1
50,5 - 500
0,5
501 - 5000
1
5005 - 
5

Exempelvis anges kursen i hela kronor om du anger en köp- eller säljkurs på 550 kronor. 

Relaterat