Hur deklarerar man för ett ISK eller kapitalförsäkring?

I och med att ett investeringssparkonto är schablonbeskattat så behöver du inte manuellt deklarera för dina vinster och förluster i deklarationen. Istället kommer din schablonintäkt förtryckt i din deklaration.

Under avsnitt 7. Inkomst – Kapital kommer det finnas en post som är benämnd ”Investeringssparkonto”. Den hittas under den bank som du har investeringssparkontot på och i den högra kolumnen ser du själva schablonintäkten.

Om du har fler ISK anges dessa på varsin rad.

Du behöver inte själv deklarera för din kapitalförsäkring. Det är på grund av att försäkringsbolaget som du har din kapitalförsäkring hos är skatteskyldiga gentemot Skatteverket, inte du som privatperson. Olika institut kan ha olika rutiner för hur de debiterar skatten från ditt konto. Hos oss drar vi avkastningsskatten från kontots likvida medel fyra gånger per år.

Det gör du inte eftersom det inte är du som privatperson som är skatteskyldig för kontot.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.