Pension Pension

1. Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen är den del som kommer från staten. Men var hamnar den och hur vet jag hur mycket allmän pension jag har?

2. Hur fungerar premiepension (PPM)?

Premiepension, PPM, är en del av din allmänna pension. Lär dig mer om hur det fungerar i praktiken.

3. Vad är tjänstepension?

Vad är tjänstepension och vilka får det? Vad finns det för typer av tjänstepensioner och var kan man ha dem någonstans?

4. Vem får avtalspension och hur fungerar det?

Avtalspension är en tjänstepension som är avtalad mellan arbetsgivare och fackförbund. Läs om de olika typerna av avtalspensioner.

5. Hur fungerar IPS?

IPS, individuellt pensionssparande, var populärt att spara i innan avdragsrätten togs bort. Läs mer om varför här.

6. Vad är pensionsförsäkring?

Pensionsförsäkring var tidigare, innan avdragsrätten togs bort, ett populärt sätt att spara privat till sin pension.

7. Hur ska jag pensionsspara privat?

Sedan avdragsrätten på IPS och pensionsförsäkring togs bort är det bättre att spara på ett ISK, aktie- och fondkonto eller en kapitalförsäkring. Vi hjälper dig välja rätt konto här!

8. Vad är löneväxling?

Att löneväxla innebär att du byter en del av din lön mot pension, vilket kan vara förmånligt för de som tjänar över en viss summa.

9. Hur fungerar pensionssystemet?

Vissa tycker att pensionssystemet är komplext, men tittar man närmare så är det inte det. Det är uppdelat i olika delar där olika typer av pensioner hanteras.

10. Var hittar man alla sina pensioner?

I och med att du har olika typer av pensioner, som privat pension, tjänstepension och avtalspension, kan de finnas hos olika aktörer. Här lär du dig hur du lättast kan hålla reda på dem!

11. Hur flyttar man sin pension?

Här har vi samlat all information du behöver om hur du flyttar din pension.

12. Vad är det orange kuvertet och hur tolkar man det?

Det orange kuvertet är ett brev som alla som tjänar in till sin allmänna pension får hem varje år från Pensionsmyndigheten. Läs mer om hur det ska tolkas här!