Pension

Hur fungerar IPS?

Pensionen består av tre delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension. IPS är en del av den privata pensionen.
IPS/privat pensionssparande

Vad är IPS egentligen?

IPS står för ”individuellt pensionssparande” och är ett konto för privat pensionssparande. Det innebär att du på egen hand sparar ihop till din framtida pension.  

Varför vill man spara i en IPS?

Tidigare fick man skatteavdrag för att man sparade i ett IPS-konto, men avdragsrätten för IPS togs bort vid årsskiftet 2015/2016. Det innebär att om man fortfarande sparar i ett IPS så blir man faktiskt dubbelbeskattad, eftersom du sätter in skattade pengar och sedan skattar du på utbetalningarna från kontot i och med inkomstskatten. Du betalar alltså skatt två gånger, istället för en gång när du hade möjlighet att göra avdrag. Kontentan är att det är skattemässigt ofördelaktigt att spara i en IPS i dagsläget.

Är det värt att börja spara i en IPS?

Det korta svaret är nej. Det är inte bra för någons ekonomi att spara i ett konto där man dubbelbeskattas - det kostar mer än vad det ger. Däremot kan man spara till sin privata pension på andra sätt, som i ett ISK, en kapitalförsäkring eller en aktiedepå.
IPS inte längre avdragsgillt
Om jag har ett eget företag, vad gäller för mig?
Du som driver t.ex. enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag kan pensionsspara i en IPS och göra avdrag för 35% av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp. Läs mer på Pensionsmyndighetens sida.
Vad gäller om jag saknar tjänstepension?
Då gäller samma sak som ovan. Du får med andra ord dra av upp till 35% av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp.
Vad var avdragsrätten?
Avdragsrätten var ett skatteavdrag man kunde göra på de insättningar man gjorde till sin IPS och pensionsförsäkring. Det avdraget gjorde man i sin deklaration. Tidigare kunde man göra avdrag på insättningar upp till 12 000 kr om året, men sedan beslutade sig regeringen för att ta bort avdraget och numera är avdraget 0 kr.

Hur fungerar en IPS?

IPS är ett pensionskonto som fungerar ungefär som ett vanligt konto, fast med en inlåsningseffekt. Det innebär att pengarna låses in på kontot tills du har fyllt 55 år, då du tidigast kan börja plocka ut pengarna. Se hur du kan ta ut pengarna innan du har fyllt 55 år. Kontot syftar alltså till att låsa in dina pengar tills du uppnår pensionsålder.

Du placerar dina pengar själv i en IPS. Vissa aktörer kan ha olika placeringsregler för vad du får investera i i din IPS. Det bästa är att höra med den bank eller aktör man har sin IPS hos för att se vad man får investera i och inte. På en IPS har du dessutom alltid rösträtt på bolagsstämmor för de aktier du äger.

När börjar mina pengar betalas ut?

Utbetalningarna från din IPS kan börja tidigast vid 55 års ålder. Beroende på vilken aktör du har dina pengar hos kan det skilja sig åt hur ofta du kan få pengarna utbetalda och under hur lång tid. Det vanligaste är att man får pengar varje månad i 5 – 20 år.
utbetalning IPS

Hur tar jag ut mina pengar i min IPS innan jag är 55 år?

Om du har under 1 prisbasbelopp på kontot kan du avsluta det trots att du inte ännu fyllt 55 år. Prisbasbeloppet har legat mellan 30 – 45 000 de senaste 25 åren*. Om du vill avsluta ditt IPS-konto i förtid förutsätter det dock att den bank eller aktör som du har din IPS hos godkänner det. Du kan vända dig till den bank eller aktör som du har din IPS hos och fråga dem om du får avsluta din IPS, under förutsättning att du inte har mer än 1 prisbasbelopp på kontot.

Det är dock viktigt att tänka på att det får en skatteeffekt och att du riskerar att få restskatt om du kommer över brytpunkten på grund av att du plockat ut pengar i förskott. Se exemplet nedan!

Exempel

Emma tjänar 50 000 kronor, vilket är över brytgränsen för statlig skatt. Hon har en IPS som är värd 40 000 kronor och vill plocka ut den nu i år eftersom den ligger under 1 prisbasbelopp*. Emma har en marginalskatt på minst 50 %, vilket innebär att hon kommer att behöva skatta av minst 20 000 kronor av sin IPS då detta uttag läggs ovanpå hennes inkomst.

Självklart kan det även bli så om hon plockar ut den när hon blir pensionär, men då har hon åtminstone fler möjligheter att plocka ut pensionen så att hon hamnar under brytgränsen och kanske bara behöver skatta av runt 30 %.

Kan jag ha kvar mina pengar i en IPS trots att avdragsrätten försvunnit?

Självklart. Även om du har stoppat dina inbetalningar till ditt IPS-konto kan du fortsätta att placera de pengar som du redan har på kontot. Om du har mer än 1 prisbasbelopp på kontot måste du ha kvar dina pengar tills du fyller 55 år, då du tidigast kan starta din utbetalning.

Kan jag flytta min IPS?

IPS har fri flytträtt som det kallas, och det innebär att man får välja själv hos vilken aktör man ska ha kontot. Det innebär också att man kan flytta kontot mellan olika aktörer. Många flyttar sitt sparande till aktörer som har låga avgifter, för att avgifterna inte ska äta upp det mesta av pensionskapitalet.

Vad händer med min IPS om jag skulle avlida?

En IPS har ett så kallat förmånstagarförordnande vilket kort förklarat betyder att det alltid finns någon som får pengarna om du skulle avlida. Som grund finns det ett generellt förmånstagarförordnande, det kan skilja sig lite mellan olika aktörer vem som får pengarna i första hand men hos oss gäller dessa arvsregler:

Du kan alltid se i villkoren på din IPS hur förmånstagarförordnande ser ut.

Om du vill ha en speciell person som förmånstagare kan du oftast ändra det. Då kontaktar du den aktör som du har din IPS hos. Oftast så krävs det att du skriver under en blankett eller skickar in en skriftlig begäran – eftersom det faktiskt handlar om vem som ska ärva dina pengar.

förmånstagarförordnande IPS*1991 var prisbasbeloppet 32 300 och 2019 är det 46 500. Källa: scb.se

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.