Pension

Hur ska jag pensionsspara privat?

Sedan avdragsrätten tagits bort på de traditionella pensionssparprodukterna IPS och privat pensionsförsäkring är det inte längre skattemässigt fördelaktigt att spara i dessa kontotyper. Det beror på att man numera behöver skatta både på pengarna när man sätter in dem på kontot och när man tar ut dem, det vill säga – man ”vinner” ingenting på att pensionsspara i de här kontotyperna längre. Därför finns det idag andra alternativ till ditt privata pensionssparande, så som investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring och aktie- och fondkonto.  
Tips
Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar rätt till tjänstepension i din anställning har du fortfarande möjlighet att göra avdrag på ditt sparande i en IPS eller pensionsförsäkring.

Hur fungerar ett ISK?

Ett ISK är en typ av värdepapperskonto. Eftersom kontot schablonbeskattas, vilket innebär att du betalar en procentsats på kontots värde varje år, slipper du krånglet med att deklarera alla dina värdepappersaffärer, och du betalar heller inte någon skatt för de vinster du gör eller på de uttag du gör från kontot.

Hur pensionssparar man på ett ISK?

På ett ISK kan du spara i aktier, fonder och andra värdepapper. Många väljer att månadsspara, så sköter sparandet sig självt. Antingen kan man månadsspara direkt i fonder eller bara föra över pengar varje månad och sedan gå in och placera pengarna själv. Sparar du hos oss går det även bra att använda verktyg så som Portföljgeneratorn.

Eftersom det inte är möjligt att låsa in pengarna på ett ISK, så som man kan på en IPS och pensionsförsäkring, behöver man själv se till att man inte går in och snyltar på sina egna pensionspengar. Det går heller inte att lägga upp en utbetalningsplan så att man får pengarna löpande varje månad under en viss tid, utan man behöver själv sköta uttagen från kontot i den frekvens man själv vill ha.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är en försäkring som används för att handla värdepapper. Precis som ett ISK schablonbeskattas kontot vilket innebär att du betalar en procentsats på kontots värde varje år, men även om schablonskatten är densamma så beräknas skatten lite annorlunda.

Hur pensionssparar man på en kapitalförsäkring?

I en kapitalförsäkring kan du placera i de allra flesta värdepapper. Det går bra att månadsspara eller sätta in en klumpsumma då och då och placera pengarna själv. Sparar du hos oss går det även bra att använda verktyg så som Portföljgeneratorn.

Precis som på ISK blir pengarna i en kapitalförsäkring inte låsta, utan det är upp till dig när du vill ta ut pengarna. En fördel med kapitalförsäkring är att det i många fall går att få hjälp av försäkringsbolaget att lägga upp en utbetalningsplan. Det innebär i så fall att du kan få dina pengar utbetalda under en viss period i en viss frekvens som du själv väljer.

Hur fungerar utbetalningar från en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringar omfattas av försäkringsavtalslagen, som säger att ett helt återköp inom ett år efter att man tecknade försäkringen inte är tillåtet. Ett helt återköp innebär att du tar ut alla pengar från kontot. Olika försäkringsbolag har lite olika regler för helt återköp och delåterköp. Hos oss behöver du ha kvar minst 1000 kronor och ett reserverat belopp för avkastningsskatten under första året, därefter kan du ta ut hela beloppet och avsluta kontot om du så vill. En fördel med kapitalförsäkring är att det går att få hjälp av försäkringsbolaget att lägga upp en utbetalningsplan. Det innebär i så fall att du kan få dina pengar utbetalda under en viss period i en viss frekvens som du själv väljer.

Vad är skillnaden mellan ett ISK och en kapitalförsäkring?

Den största skillnaden mellan ett ISK och en kapitalförsäkring är att det senare är en försäkringsprodukt där du kan sätta in valfri förmånstagare. Om försäkringstagaren går bort betalas 101 % av värdet på försäkringen ut till förmånstagaren. För att täcka den extra procent som betalas ut dras varje månad en liten riskpremie från kontot. Hur stor riskpremien är beror på din ålder och värdet på din försäkring men det rör sig bara om några ören eller kronor i månaden.

Om du har ett ISK går innehavet vid dödsfall till dödsboet enligt arvsreglerna. På ett ISK kan du gå och rösta på bolagsstämmor för de aktier du äger, vilket inte är möjligt på en kapitalförsäkring eftersom den ägs av försäkringsbolaget. På ett ISK betalar du skatten i samband med din deklaration, medan den på en kapitalförsäkring dras från kontot en gång per kvartal. Skatten beräknas på lite olika sätt på de två kontona, men summan du betalar blir i slutändan ungefär densamma.

Hur fungerar en depå/VP-konto/aktie- och fondkonto?

En depå/VP-konto, hos oss kallat aktie- och fondkonto, passar bäst för den som vill kunna kvitta sina vinster mot förluster. Här gäller de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital. Det innebär att när du säljer ett värdepapper med vinst betalar du 30 % i skatt på din vinst. På ett aktie- och fondkonto får du gå och rösta på bolagsstämmor, och kontot följer de vanliga arvsreglerna vid dödsfall.
30 % skatt på aktie- och fondkonto

Hur pensionssparar man på en depå/VP-konto?

Att pensionsspara på en depå/VP-konto fungerar på samma sätt som att pensionsspara på ett ISK, med den stora skillnaden hur sparandet beskattas.

Du kan placera i alla värdepapper och det går bra att månadsspara. Pengarna blir inte inlåsta och du behöver själv sköta utbetalningen när du väl vill börja ta ut pengar.

Vilket konto ska jag välja att pensionsspara i?

Vilket konto du ska välja beror på hur du vill skatta för ditt sparande. Om du vill kunna kvitta vinster mot förluster ska du välja aktie- och fondkonto. Om du istället vill att ditt sparande ska schablonbeskattas ska du välja ISK eller kapitalförsäkring. Läs gärna mer om skillnaderna mellan de olika kontona och hur du ska tänka när du väljer konto. Du kan placera i nästan alla värdepapper i samtliga tre kontotyper.

Gällande utbetalningar från ISK och aktie- och fondkonto är det ingen inlåsning på något av kontona utan du kan påbörja din utbetalning när du vill, hur ofta du vill och under hur lång period du vill. Du kan ta ut en klumpsumma eller en pott då och då. Kapitalförsäkring skiljer sig lite från de två övriga kontona gällande utbetalning eftersom kontot följer försäkringsavtalslagen. Exakt vad som gäller skiljer sig mellan olika försäkringsbolag, men lagen säger att man inte får ta ut alla pengar och avsluta kontot under det första året.

För att ha något att förhålla sig till gällande utbetalning kan vi titta på reglerna för IPS och pensionsförsäkring. På de kontona kan man tidigast påbörja sin utbetalning vid 55 års ålder och den behöver pågå i minst 5 och max 20 år. De flesta väntar dock med att starta sin utbetalning till dess att de går i pension. 

Exempel

Marit är 45 år och har pensionssparat privat i en IPS sedan hon var 25 år. När avdragsrätten på IPS togs bort slutade hon sätta in pengar där och började istället spara samma summa på ett ISK. Hon tycker det är skönt att slippa tänka på deklarationen och gillar de fria placeringsreglerna på ISK.

Filip är 27 år och har precis börjat sätta in pengar på ett aktie- och fondkonto varje månad i syfte att ha de där tills han går i pension. Filip vill gärna kunna kvitta sina vinster mot förluster, därför valde han ett aktie- och fondkonto.

Tips
På en kapitalförsäkring har du möjlighet att sätta upp en utbetalningsplan. Det innebär att du kan få pengarna utbetalda under en viss period i en viss frekvens – något som inte är möjligt på ett ISK eller en depå/VP-konto.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.