Spara till dig själv

ISK, kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto?
Vi hjälper dig reda ut skillnaderna
ISK, kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto? Vi hjälper dig reda ut skillnaderna
 • ISK ISK

  ISK

 • Kapitalförsäkring Kapitalförsäkring

  Kapitalförsäkring

 • Aktie- och fondkonto Aktie- och fondkonto

  Aktie- och fondkonto

ISK - Populärast!

Investeringssparkontot är vårt populäraste konto och passar dig som vill investera i värdepapper som aktier och fonder, men slippa krånglet med att deklarera alla dina värdepappersaffärer. Du betalar inte heller skatt för de vinster du gör, utan istället är det en årlig schablonskatt på 0,882% (2023) som är baserad på kontots värde och insättningar under året.
När ska jag välja ISK?

Du ska välja ett ISK om du tror att din avkastning under året 2023 kommer att bli högre än brytgränsen vilket är 2,94 % år 2023.

Generellt sett bör du välja ett ISK om du tror att din förväntade avkastning under det aktuella året kommer att slå statslåneräntan året innan (1,94 % för 2022) plus 1 procentenhet. Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK före aktie & fondkontot, för 2023 gäller 2,94%. Det finns även en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.

Skatten är sedan 30 % på statslåneräntan, och om du har högre avkastning än statslåneräntan skattar du därför mindre än om du hade haft värdepapperna på ett aktie- & fondkonto där du betalar 30 % i reavinstskatt. Se räkneexempel här nedanför under "Räkneexempel för ISK och kapitalförsäkring jämfört med aktie- och fondkonto".

Hur skiljer sig ISK från en kapitalförsäkring?
De största skillnadena mot en kapitalförsäkring är att det går att överföra värdepapper till ett ISK, att du äger dina värdepapper och därmed kan rösta på bolagsstämmor samt att om du skulle avlida går kapitalet till ditt dödsbo.
Vilket konto passar mig - ISK, kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto?
Här kan du jämföra ISK med kapitalförsäkring och aktie- och fondkonto.

Aktie- och fondkonto
Kapitalförsäkring
ISK
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten

Aktie- och fondkonto
Kapital-
försäkring
ISK
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Räkneexempel för skatt på ISK jämfört med aktie- och fondkonto
Startkapital
100 000 kr
Förväntad avkastning år 2023
7 %
Det vill säga 100 000 kr x 7 % = 7 000 kr
Statslåneränta 2022 (1,94 %) + 1 procentenhet (dock lägst 1,25 %)
2,94 %

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 2,94 %) * 107 000 kr = 944 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2023 gäller 2,94% i avkastning.

Om du däremot tror att du kommer att få en avkastning som är lägre än 2,94 % procentenhet kommer det skattemässigt att gynna dig att välja en aktiedepå/aktie- och fondkonto.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring passar dig som vill investera i värdepapper som aktier och fonder, men inte vill betala skatt för varje vinst du gör. Istället betalar du en årlig schablonskatt på 0,882% (2023) som är baserad på kontots värde och insättningar. Du slipper dessutom att deklarera dina värdepappersaffärer.
Hur skiljer sig en kapitalförsäkring från ett ISK?
De största skillnaderna mot ett ISK är att du inte kan flytta in värdepapper till en kapitalförsäkring eller rösta för ditt innehav på bolagsstämmor. Däremot kan du välja en förmånstagare som får innehavet på din kapitalförsäkring direkt om du skulle avlida. På en kapitalförsäkring kan du även välja att ha en löpande utbetalning, vilket du inte kan på ett ISK.
Vilket konto passar mig - kapitalförsäkring, ISK eller aktie- och fondkonto?
Här kan du jämföra kapitalförsäkring med ISK och aktie- och fondkonto.

Aktie- och fondkonto
ISK
Kapitalförsäkring
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten

Aktie- och fondkonto
ISK
Kapital-
försäkring
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Räkneexempel för skatt på kapitalförsäkring jämfört med aktie- och fondkonto
Startkapital
100 000 kr
Förväntad avkastning år 2023
7 %
Det vill säga 100 000 kr x 7 % = 7 000 kr
Statslåneränta 2012 (1,94 %) + 1 procentenhet (dock lägst 1,25 %)
2,94 %

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 2,94 %) * 107 000 kr = 944 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2023 gäller 2,94% i avkastning.

Om du däremot tror att du kommer att få en avkastning som är lägre än 2,94 % procentenhet kommer det skattemässigt att gynna dig att välja en aktiedepå/aktie- och fondkonto.

Aktie- och fondkonto

Aktie- och fondkontot är vårt grundkonto och det får man automatiskt när man blir kund hos oss. Kontot passar dig som vill ha ett traditionellt handelskonto där du skattar 30 % på alla vinster och utdelningar. Du behöver deklarera dina försäljningar i en K4-blankett och kan kvitta vinster mot förluster.
När ska jag välja Aktie- och fondkonto?
Du ska välja ett aktie- och fondkonto om du föredrar att betala 30 % i reavinstskatt vid försäljning av värdepapper istället för att årligen betala en årlig schablonskatt som är baserad på hela kontots värde (0,882% för 2023), se ISK och kapitalförsäkring. Observera att du behöver deklarera alla dina försäljningar i din deklaration.
Vilket konto passar mig - aktie- och fondkonto, ISK eller kapitalförsäkring?
Här kan du jämföra aktie- och fondkonto med ISK och kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring
ISK
Aktie- och fondkonto
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten

Kapital-
försäkring
ISK
Aktie- och fondkonto
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Räkneexempel för skatt på aktie- och fondkonto jämfört med ISK och kapitalförsäkring
Startkapital
100 000 kr
Förväntad avkastning år 2020
7 %
Det vill säga 100 000 kr x 7 % = 7 000 kr
Statslåneränta 2023 (1,94 %) + 1 procentenhet (dock lägst 1,25 %)
2,94 %

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 2,94 %) * 107 000 kr = 944 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2023 gäller 2,94% i avkastning.

Om du däremot tror att du kommer att få en avkastning som är lägre än 2,94 % procentenhet kommer det skattemässigt att gynna dig att välja en aktiedepå/aktie- och fondkonto.

 • ISK ISK

  ISK

 • Kapital-<br/>försäkring Kapital-<br/>försäkring

  Kapital-
  försäkring

 • Aktie- och fondkonto Aktie- och fondkonto

  Aktie- och fondkonto

ISK - Populärast!

Investeringssparkontot är vårt populäraste konto och passar dig som vill investera i värdepapper som aktier och fonder, men slippa krånglet med att deklarera alla dina värdepappersaffärer. Du betalar inte heller skatt för de vinster du gör, utan istället en årlig schablonskatt på 0,882% (2023) som är baserad på kontots värde och insättningar under året. Skatten kommer förtryckt i din deklaration.
När ska jag välja ISK?

Du ska välja ett ISK om du tror att din avkastning under året 2023 kommer att bli högre än brytgränsen vilket är 2,94 % år 2023.

Generellt sett bör du välja ett ISK om du tror att din förväntade avkastning under det aktuella året kommer att slå statslåneräntan året innan (1,94 % för 2022) plus 1 procentenhet. Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK före aktie & fondkontot, för 2023 gäller 2,94%. Det finns även en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.

Skatten är sedan 30 % på statslåneräntan, och om du har högre avkastning än statslåneräntan skattar du därför mindre än om du hade haft värdepapperna på ett aktie- & fondkonto där du betalar 30 % i reavinstskatt. Se räkneexempel här nedanför under "Räkneexempel för ISK och kapitalförsäkring jämfört med aktie- och fondkonto".

Hur skiljer sig ett ISK från en kapitalförsäkring?
De största skillnadena mot en Kapitalförsäkring är att det går att överföra värdepapper till ett ISK, att du äger dina värdepapper och därmed kan rösta på bolagsstämmor samt att om du skulle avlida går kapitalet till ditt dödsbo.
Räkneexempel för skatt på ISK jämfört med aktie- och fondkonto
Startkapital
100 000 kr
Förväntad avkastning år 2020
7 %
Det vill säga 100 000 kr x 7 % = 7 000 kr
Statslåneränta 2023 (1,94 %) + 1 procentenhet (dock lägst 1,25 %)
2,94 %

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 2,94 %) * 107 000 kr = 944 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2023 gäller 2,94% i avkastning.

Om du däremot tror att du kommer att få en avkastning som är lägre än 2,94 % procentenhet kommer det skattemässigt att gynna dig att välja en aktiedepå/aktie- och fondkonto.

Kapitalförsäkring

En Kapitalförsäkring passar dig som vill investera i värdepapper som aktier och fonder, men inte vill betala skatt för varje vinst du gör. Istället betalar du en årlig schablonskatt på 0,882% (2023) som är baserad på kontots värde och insättningar. Du slipper dessutom att deklarera dina värdepappersaffärer eftersom skatten dras kvartalsvis från Kapitalförsäkringen.
Hur skiljer sig en kapitalförsäkring från ett ISK?
De största skillnaderna mot ett ISK är att du inte kan flytta in värdepapper till en Kapitalförsäkring eller rösta för ditt innehav på bolagsstämmor. Däremot kan du välja en förmånstagare som får innehavet på din Kapitalförsäkring direkt om du skulle avlida. På en Kapitalförsäkring kan du även välja att ha en löpande utbetalning, vilket du inte kan på ett ISK.
Räkneexempel för skatt på kapitalförsäkring jämfört med aktie- och fondkonto
Startkapital
100 000 kr
Förväntad avkastning år 2020
7 %
Det vill säga 100 000 kr x 7 % = 7 000 kr
Statslåneränta 2023 (1,94 %) + 1 procentenhet (dock lägst 1,25 %)
2,94 %

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 2,94 %) * 107 000 kr = 944 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2023 gäller 2,94% i avkastning.

Om du däremot tror att du kommer att få en avkastning som är lägre än 2,94 % procentenhet kommer det skattemässigt att gynna dig att välja en aktiedepå/aktie- och fondkonto.

Aktie- och fondkonto

Aktie- och fondkontot är vårt grundkonto och det får man automatiskt när man blir kund hos oss. Det går därför inte att avsluta. Kontot passar dig som vill ha ett traditionellt handelskonto där du skattar 30 % på alla vinster och utdelningar. Du behöver deklarera dina försäljningar i en K4-blankett och kan kvitta vinster mot förluster.
När ska jag välja aktie- och fondkonto?
Du ska välja ett Aktie- och fondkonto om du föredrar att betala 30% i reavinstskatt vid försäljning av värdepapper istället för, som på ett ISK och en Kapitalförsäkring, betala en årlig schablonskatt. Väljer du ett Aktie- och fondkonto behöver du deklarera alla dina försäljningar i din deklaration.
Räkneexempel för skatt på aktie- och fondkonto jämfört med ISK och kapitalförsäkring
Startkapital
100 000 kr
Förväntad avkastning år 2020
7 %
Det vill säga 100 000 kr x 7 % = 7 000 kr
Statslåneränta 2023 (1,94 %) + 1 procentenhet (dock lägst 1,25 %)
2,94 %

Anta att du säljer av allt ditt innehav inklusive din avkastning.

På aktie- och fondkonto skattar du 30 % * 7000 = 2 100 kr
På ISK eller kapitalförsäkring skattar du (30 % * 2,94 %) * 107 000 kr = 944 kr Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja ISK/KF före aktie & fondkonto, för 2023 gäller 2,94% i avkastning.

Om du däremot tror att du kommer att få en avkastning som är lägre än 2,94 % procentenhet kommer det skattemässigt att gynna dig att välja en aktiedepå/aktie- och fondkonto.

Föredrar du att spara på ett konto med ränta?

Kolla in Sparkonto+. Spara med bunden eller rörlig ränta - du bestämmer!

Avanza Akademin

- Lär dig allt om sparande

Avanza Akademin

- Lär dig allt om sparande