Pension

Vad är löneväxling?

Att löneväxla innebär att du byter en del av din lön mot pension. Det gör att din arbetsgivare istället för att betala de sociala avgifter som de annars måste göra på lönen betalar en så kallad löneskatt. Det leder till att du får ca 5,8 procent mer över till din pension än vad du hade fått ut i lön. Om arbetsgivaren sätter av 1 000 kr av din lön kan du med andra ord få in 1 058 kr till din pension istället, utan att det kostar dig eller din arbetsgivare något. 

Hur fungerar löneväxling?

När du löneväxlar avstår du helt enkelt från en del av din bruttolön, alltså din lön innan att skatten har dragits, och arbetsgivaren sätter av denna summa till din pension istället. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön, som arbetsgivaren annars behöver betala, får du ca 5,8 % mer i pension än vad du hade fått ut i lön. Detta utan att det varken kostar dig eller företaget något. Du skattar sedan för pengarna när du går i pension istället.

Löneväxling kan antingen göras vid ett enstaka tillfälle eller löpande.

Månadssparande
1 000
2 120
Årlig avkastning
5 %
5 %
Kapital vid 65 år (efter skatt)
835 942
1 240 537 *
Skillnad
404 595
* Efter avdrag på 30 % i inkomstskatt
Vid löneväxling betalar du inkomstskatt vid utbetalning av pensionen, i exemplet har vi räknat på en inkomstskatt på 30 %

För vem är löneväxling bra?

För att löneväxling ska vara fördelaktigt behöver du tjäna över ett visst belopp, annars kan det innebära att man minskar sin allmänna pension och sina socialförsäkringsförmåner så som sjuk- och föräldrapenning. Det minsta belopp man ska tjäna ändras varje år eftersom det påverkas av inkomstbasbeloppet. År 2024 behöver du ha kvar minst 51 245 kr (8,07 inkomstbasbelopp) i månadslön efter det att du satt av en summa för löneväxling. Tjänar man över det beloppet ligger man nämligen över inkomsttaket i de olika ersättningssystemen även efter löneväxlingen. Förmånerna påverkas därmed inte negativt.
för vem passar löneväxling?
Exempel

Lina tjänar 58 000 kr i månaden. Hennes arbetsgivare erbjuder henne möjligheten att löneväxla. Eftersom hon, även efter att en del av hennes lön sätts av till löneväxling, tjänar över 51 245 kr per månad år 2024 är löneväxling fördelaktigt för henne.

Per tjänar 25 500 kr i månaden. Han är mån om sin pension och har hört talas om löneväxling. Han kollar med sin arbetsgivare om han har möjlighet att göra det, och om det är en idé för honom. Eftersom han tjänar under 51 245 kr per månad år 2024 skulle hans allmänna pension och andra förmåner påverkas negativt i och med att hans lön minskar.

Erbjud löneväxling till anställda

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda extra pension genom att omvandla en del av de anställdas lön till pension. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än arbetsgivaravgiften på lön kan du som arbetsgivare höja den anställdes sparande med ca 5,8 % utan att det kostar företaget något. Den skatt som skulle dragits på lönen kan istället investeras i den anställdes framtida pension.

Kom ihåg att den ordinarie tjänstepensionen alltid ska räknas på den anställdes bruttolön före löneväxlingen. Annars får de anställda mindre i tjänstepension. Tänk också på att den anställde måste ha kvar 8,07 inkomstbasbelopp (51 245 kr år 2024) i lön efter löneväxlingen för att inte gå miste om socialförsäkringsförmåner. Om du vill erbjuda dina anställda att löneväxla hos oss kan du teckna ett avtal direkt på vår sajt.

Hur gör jag för att löneväxla?

Först och främst behöver du stämma av med din arbetsgivare om de erbjuder löneväxling som en förmån, och om du har möjlighet att löneväxla eller inte. Om du får göra det för din arbetsgivare säger du helt enkelt bara att du vill löneväxla, så kan ni tillsammans bestämma hur mycket ni ska sätta av i månaden. Efter det får din arbetsgivare sköta allt det administrativa tillsammans med ett försäkrings- eller pensionsbolag och så kan du luta dig tillbaka och tryggt veta att din pension växer i och med varje löneväxling.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.