Skapa ett månadssparande


Gör det enkelt för dig och sätt upp ett sparande som sköter sig själv varje månad. Spara direkt i fonder eller för över pengar varje månad som du sedan placerar själv.

Ta bort månadssparande

Belopp {{vm.monthlySavingToBeDeleted.autogiroInfo.autogiroAmount|number:0}} kr/månad {{vm.monthlySavingToBeDeleted.fundDistributionInfo.amount|number:0}} kr/månad
Fond Belopp
{{fundRow.name}} {{vm.monthlySavingToBeDeleted.fundDistributionInfo.amount *(fundRow.share/100)|number:0}} kr {{fundRow.share|number:(fundRow.share % 1 > 0 ? 1 : 0)}}%
Kvar att placera {{vm.monthlySavingToBeDeleted.fundDistributionInfo.cash.amount|number:0}} kr {{vm.monthlySavingToBeDeleted.fundDistributionInfo.cash.percent|number:(vm.monthlySavingToBeDeleted.fundDistributionInfo.cash.percent % 1 > 0 ? 1 : 0)}} %
Totalt {{vm.monthlySavingToBeDeleted.fundDistributionInfo.amount|number:0}} kr 100 %
Till konto {{vm.monthlySavingToBeDeleted.accountInfo.accountName}}
Från konto {{vm.monthlySavingToBeDeleted.fromAccount}}
Datum för överföring Köpet genomförs {{vm.monthlySavingToBeDeleted.autogiroInfo.autogiroDay.day|dayOfMonth}} {{vm.monthlySavingToBeDeleted.fundDistributionInfo.fundBuyDay.day|dayOfMonth}}

Det gick inte att ta bort månadssparandet.
Logga in för att se och skapa månadssparande

Få hjälp att skapa ditt månadssparande

Få hjälp att skapa ditt månadssparande

Få ett automatiskt sparande med Avanza Auto

Få ett automatiskt
sparande med Avanza Auto

Vill du ha ett sparande som sköter sig helt självt? Det enda du behöver göra är att välja en av specialfonderna Auto 1-6. Sedan kan du luta dig tillbaka och låta sparandet vara automatiskt.

Ta hjälp av Portföljgeneratorn

Generera eller skräddarsy din egen fondportfölj med högsta möjliga Morningstar-rating till lägsta möjliga avgift. Perfekt för dig som vill ha hjälp att komma igång!

Se hur mycket ett månadssparande kan ge dig

Se hur mycket ett månadssparande kan ge dig

Kr
År
%
*(Stockholmsbörsen har i snitt ökat med 11 % per år mellan 1985-2015. Källa: OMXSPI)
Kr
*(Stockholmsbörsen har i snitt ökat med 11 % per år mellan 1985-2015. Källa: OMXSPI)

{{vm.expectedSavings|number:0}} kr om {{(vm.years || 0)|number:0}} år

Summan tar inte hänsyn till eventuella skatter, avgifter eller kostnader.
Börja spara redan idag
Summan tar inte hänsyn till eventuella skatter, avgifter eller kostnader.
Handel med värdepapper och fonder innebär alltid en risk och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Så har vi räknat

Uträkningen baseras på startbelopp, månatligt sparbelopp, vald sparhorisont och avkastning. Den årliga avkastningen beräknas som effektiv årsavkastning och realiseras varje månad tillsammans med ackumulerat kapital.

Räkneexemplet bygger på förenklingar, särskilt avseende långa tidsserier. Uträkningen är endast avsedd som ett exempel och tar inte heller hänsyn till eventuella skatteeffekter, valutakursförändringar eller avgifter varvid såväl positiva som negativa avvikelser kan förekomma beroende på utvecklingen i de värdepapper du väljer att investera i.