Pension

Vad är allmän pension och hur fungerar det?

Pensionen består av tre delar, och den allmänna pensionen är den del som kommer från staten. De två resterande delarna är tjänstepension och privat pension.  
allmän pension

Vad är allmän pension?

Alla som bor och tjänar pengar i Sverige får allmän pension. Den allmänna pensionen grundas på dina inkomster, till exempel lön eller föräldrapenning.

Den allmänna pensionen består av två delar för de allra flesta. Dessa delar är:

Sedan finns det vissa grupper i samhället som har fler delar i sin allmänna pension, såsom garantipension och tilläggspension. Beroende på hur gammal du är och hur mycket du tjänar kan du få garantipension och/eller tilläggspension utöver din inkomstpension och premiepension. På Pensionsmyndighetens hemsida kan du logga in och se vad som gäller för just dig.

För dig som är född 1937 eller tidigare

Om du är född 1937 eller tidigare har du det gamla pensionssystemet. Din allmänna pension kan då bestå av:

För dig som är född mellan 1938 - 1953

Om du är född mellan 1938 och 1953 har du både det nya och det gamla pensionssystemet. Då kan din allmänna pension innehålla:

För dig som är född 1954 eller senare

Om du är född 1954 eller senare tillhör du det nya pensionssystemet. Då kan din allmänna pension bestå av:

Hur fungerar den allmänna pensionen?

Varje år sätter staten av 18,5 procent av din inkomst, oavsett om det är din lön eller om du har andra skattepliktiga ersättningar, såsom föräldrapenning eller sjukersättning. 16 procent av detta är till din inkomstpension och 2,5 procent är till din premiepension. Det som sätts av till din allmänna pension kallas kort och gott för pensionsrätt.
Exempel

Karin tjänar 15 000 i månaden, det vill säga 180 000 om året. Hennes allmänna pension skulle uppgå till 33 300 kronor.

18,5 % * 180 000 = 33 300 kronor

Eftersom 16 procent av den allmänna pensionen är inkomstpension betyder det att Karin har 28 800 kronor i inkomstpension och 4 500 kronor i premiepension.

16 % * 180 000 = 28 800 kronor
2,5 % * 180 000 = 4 500 kronor

Vilka inkomster räknas in i den allmänna pensionen?

Pensionsgrundande inkomster är till exempel:
När du deklarerar så bestämmer Skatteverket vilka av dina inkomster som är pensionsgrundande och inte. De rapporterar sedan hur mycket du har i pensionsgrundande inkomst till Pensionsmyndigheten. Läs mer om pensionsgrundande inkomster hos Skatteverket.

Hur mycket måste jag tjäna för att min inkomst ligga till grund för den allmänna pensionen?

Din inkomst behöver vara minst 42,3 procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet ändras varje år och har legat mellan 30 – 45 000 de senaste 25 åren*. Det betyder att till exempel under år 2015 behövde du behövde tjäna minst 18 739 kronor eftersom prisbasbeloppet då var 44 500 kronor.
Exempel

42,3 * 44 500 = 18 739 kronor

Uträkning:
42,3 % * prisbasbeloppet = lägsta pensionsgrundande inkomst

Den allmänna pensionen har ett intjänandetak

Intjänandetaket är en gräns för höginkomsttagare som begränsar hur mycket av inkomsten som ska ligga till grund för den allmänna pensionen. Intjänandetaket ligger på årsinkomster som motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp.

Intjänandetaket och din pensionsgrundande inkomst beräknas alltså med två olika basbelopp; inkomstbasbelopp och prisbasbelopp.

Exempel

År 2015 var inkomstbasbeloppet 58 100 kronor. Det innebär att maximalt 435 750 kronor av ens inkomst skulle vara pensionsgrundande. Allt som tjänas in utöver detta räknas alltså inte in i den allmänna pensionen.

Uträkning:
Inkomstbasbeloppet år 2015 var 58 100 kronor
Intjänandetaket blir då 58 100 * 7,5 = 435 750 kronor

Kan jag påverka hur stor min allmänna pension blir?

Ja det kan du. Genom att jobba mer, längre och till en högre lön kan du öka din allmänna pension. Eftersom den allmänna pensionen har ett intjänandetak kan det som påverkar mest vara att du arbetar längre i livet. På samma sätt kan din allmänna pension minska om du tjänar lite eller till exempel jobbar deltid.

Din allmänna pension påverkas av:

Hur ser jag hur mycket allmän pension jag har hittills?

I ditt orangea kuvert kan du se hur mycket allmän pension du har. Läs mer om det orange kuvertet och hur det fungerar här.

Var hamnar min allmänna pension och kan jag flytta den?

Din allmänna pension finns hos Pensionsmyndigheten och det går därför inte att flytta den.* 1991 var prisbasbeloppet 32 300 och 2016 var det 44 300. Källa: scb.se
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.