Pension

Vad är det orange kuvertet?

Det orange kuvertet är ett brev som alla som tjänar in till sin allmänna pension får hem varje år från Pensionsmyndigheten. Där kan du bland annat se hur mycket du tjänat ihop till din allmänna pension hittills.  

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen är en av tre delar av pensionen, den del som kommer från staten. De två andra delarna är tjänstepensionen och den privata pensionen. I den allmänna pensionen räknas både inkomstpension och premiepension in.

Läs gärna om allmän pension och på vilka sätt du kan påverka hur stor den blir här.

Var finns min allmänna pension?

Din allmänna pension finns hos Pensionsmyndigheten och det går inte att flytta den därifrån. 

Vad innehåller det orange kuvertet?

För dig som fortfarande jobbar och tjänar in till pensionen

Om du är född 1938 eller senare och fortfarande tjänar in till pensionen innehåller det orangea kuvertet information om hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension. Dessutom kan du se vilka fonder dessa pengar är placerade i och hur de gått det senaste året.

För dig som har börjat ta ut din pension

Om du har börjat ta ut din pension får du genom det orangea kuvertet veta hur mycket du kommer få ut i pension varje månad under det kommande året och vilka dagar det kommer ske. Om du har dina premiepensionspengar placerade i fonder får du även information om dessa. 
Tips
Slipp få hem det orangea kuvertet i brevlådan och få det digitalt istället. Anslut dig till en digital brevlåda så som Kivra, Digimail eller Min myndighetspost. Sen bockar du bara för vilka myndigheter du vill ha post från.

Hur tolkar man det orange kuvertet?

Varje orange kuvert ser olika ut eftersom det är anpassat efter varje persons unika situation. Här kommer en snabbguide över hur det generellt kan se ut.

På första sidan får du en uppskattning på hur mycket du kan komma att få i allmän pension per månad före skatt, beroende på vilken ålder du går i pension. Den uppskattningen utgår från inkomsten vid din senaste inkomstdeklaration, så den kommer med andra ord att bli mer korrekt med åren. Du uppmanas också att göra en pensionsprognos för att se hela din framtida pension, där även eventuell tjänstepension och privat pensionssparande är inräknat. Pensionsprognosen kan du göra här.

På den andra sidan ser du vad som skett i din allmänna pension under det senaste året och hur dina fonder har utvecklats. På sida nummer tre visas några exempel på hur stor din allmänna pension blir beroende på vilken ålder du väljer att ta ut den vid. Prognosen är beräknad efter dagens pris- och löneläge så du kan jämföra den med den lön du har i nuläget. På fjärde och sista sidan ser du hur mycket som satts in till din allmänna pension under det senast deklarerade inkomståret och var det kommer ifrån.

Var placeras mina pengar?

Den allmänna pensionen är, som tidigare nämnt, uppdelat i premiepension och inkomstpension. Premiepensionen är den del du kan påverka, men om du inte gör något aktivt val placeras dina pengar automatiskt i den åldersbaserade fonden AP7 Såfa. Vill du placera pengarna på egen hand loggar du helt enkelt in på Pensionsmyndigheten och byter fond. Läs mer om hur premiepensionen och AP7 Såfa fungerar här. Inkomstpensionen, å andra sidan, går inte att påverka utan det kapitalet växer i takt med inkomstutvecklingen i landet.

När skickas det orange kuvertet ut?

Pensionsmyndigheten skickar ut de första kuverten i januari varje år. De börjar med pensionärerna, därefter får pensionsspararna sina kuvert under perioden februari till mars. Exakt datum hittar du på Pensionsmyndighetens hemsida, det beror på var i landet du bor.
Tips
Fördjupa dig ännu mer i den allmänna pensionen och hur det orange kuvertet ska tolkas i Pensionsmyndighetens guide.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.