Pension

Hur flyttar man sin pension?

Flytta din privata pension

IPS eller pensionsförsäkring

IPS har fri flytträtt och går därför att flytta till vilken aktör som helst som tar emot den kontoformen. Pensionsförsäkring går ibland att flytta och inte, det kan bero på när pensionen är tecknad och vilken aktör du har den hos. Ibland kan du behöva byta förvaltningsform (fondförsäkring eller traditionell försäkring) om man flyttar en pensionsförsäkring, beroende på vad den mottagande banken kan erbjuda.  

Hur flyttar man en IPS?

Man tar kontakt med den aktör man vill flytta till. Oftast har de en färdig blankett som man bara fyller i och sedan skickar in till dem, så sköter de resten. Alla har dock olika rutiner så det här kan variera beroende på vilken aktör du vill flytta till. Om du vill flytta en IPS till Avanza så kan du göra det i vårt flöde för IPS-flytt.
Hur lång tid tar det att flytta?
Vanligtvis tar en IPS-flytt runt 3-4 veckor, men det beror helt på den bank som man flyttar från.
flytta IPS

Hur flyttar man en pensionsförsäkring?

Först måste du kolla om du överhuvudtaget kan flytta din pensionsförsäkring, det kan bero på lite olika saker så som när den är tecknad och om du har återbetalningsskydd eller inte. Man kan fråga den bank eller försäkringsbolag du har kontot hos idag om den går att flytta. Sen kontaktar du den aktör du vill flytta till, de har oftast en färdig blankett som man skriver ut och skickar in. När du har gjort det så påbörjas din flytt. Alla banker eller försäkringsbolag har dock olika rutiner så det bästa är att fråga dem man vill flytta till hur man ska gå tillväga. Om du vill flytta en pensionsförsäkring till oss så kan du använda vår tjänst Pensionsjakten. Där kan du hitta dina pensioner hos andra bolag och komma igång med en flytt direkt.
Hur lång tid tar det?
Det tar ungefär 1-3 månader att flytta en pensionsförsäkring. 
Kostar det något?
Ja det är ganska vanligt att många banker tar ut en flyttavgift, man kan kolla med sin bank om de gör det eller inte.
flytta pensionsförsäkring

Aktiedepå, ISK och kapitalförsäkring

Aktiedepå, ISK och kapitalförsäkring är inga rena pensionskonton, men i och med att avdragsrätten på IPS och pensionsförsäkring har tagits bort är det numera vanligt att pensionsspara privat även på dessa kontoformer. Ett ISK och en aktiedepå går i princip alltid att flytta till den aktör du vill. Från en kapitalförsäkring får man bara flytta pengar. För att flytta en kapitalförsäkring behöver man därför sälja av eventuella värdepapper och sedan flytta pengarna till den bank man vill. Det går bra att flytta pengarna till en aktiedepå, ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Hur flyttar man?

Oftast är det enklast att kontakta den aktör man vill flytta till, så hjälper de dig att flytta eller kan åtminstone peka dig i rätt riktning.
Hur lång tid tar det?
En flytt av ett vanligt konto kan ta allt från några dagar till någon månad. Oftast går det relativt fort.
Kostar det något att flytta?
Vissa banker ta ut flyttavgifter för att ”lämna ifrån” sig kontot. Kolla med den bank du vill flytta ifrån om de tar ut någon avgift för detta.
hur flyttar man sin pension?

Flytta din individuella tjänstepension

Ofta går det att flytta sin individuella tjänstepension, men ibland kan man bli begränsad av t.ex. att pensionen är tecknad innan ett visst datum eller ett mer ovanligt scenario - att arbetsgivaren har gått i konkurs. Som reglerna ser ut nu behöver man kontakta sin gamla arbetsgivare för att få flytta sin tjänstepension. Vissa aktörer hjälper dock till med exempelvis färdigskrivna brev till arbetsgivaren.

Hur går flytten till?

Processen brukar se ut som så att man först kontrollerar att man faktiskt får flytta, då kontaktar man den bank eller försäkringsbolag som man har pensionen hos idag och frågar om den är flyttbar. Om man får ett OK så kontaktar man det bolag man vill flytta till och fyller i deras flyttblanketter. Ibland kan det dock vara så att den aktör du flyttar från vill att du använder just deras flyttblanketter, men det borde de klargöra för dig när du frågar om din pension går att flytta eller inte.

Efter att du har fyllt i alla blanketter kontaktar du den arbetsgivare som du fick tjänstepensionen av, eftersom han eller hon behöver godkänna att du flyttar din tjänstepension till en annan aktör. Oftast brukar de behöva bifoga sin legitimation också så att den aktör som tar emot tjänstepensionen vet att rätt person har auktoriserat flytten.

När du har fått arbetsgivarens godkännande skickar du in blanketterna och flytten påbörjas. Vissa bolag kräver dock en underskrift från dig, så då kommer du behöva skicka in den blanketten också för att din flytt ska påbörjas. Ofta så handlar detta om att de försöker göra det krångligt att flytta.

hur går pensionsflytten till?

Hur lång tid tar det att flytta en individuell tjänstepension?

I snitt brukar en tjänstepensionsflytt ta mellan 1-3 månader men det kan även ta upp till något halvår.

Flytta din avtalspension

Att flytta sin avtalspension kan tyckas vara lite knepigt, och anledningen till det är att det är banken eller försäkringsbolaget som du har din avtalspension hos som i princip bestämmer om du får flytta eller inte.

Förmånsbestämd avtalspension går inte att flytta

Eftersom förmånsbestämd pension innebär att man får en viss procent av sin slutlön garanterad, så får man den utbetald när man väl går i pension. Det är alltså ingenting man får löpande av sin arbetsgivare, och eftersom man inte får några faktiska pengar går det inte heller att flytta.

Premiebestämd avtalspension kan gå att flytta

Premiebestämd avtalspension får man däremot insatt löpande när man arbetar och därför är det möjligt flytta den. Däremot beror det ofta på om det försäkringsbolag som du har pensionen hos vill släppa den eller inte. Vissa avtalspensioner har inte heller flytträtt, om de till exempel är tecknade innan ett visst årtal. Allt beror som sagt på det bolag du vill flytta från. 
Tips
Du kan försöka gå efter den här checklistan när du vill flytta din avtalspension, för att se om det går eller inte och få lite tips på vad du kan tänka på.
Bolaget du vill flytta till
  • Vilka kan du välja?
Detta står på din valcentral och är olika beroende på vilken avtalspension du har
Bolaget du vill flytta från
  • Vilket år är pensionen tecknad? Har de en begränsning i vilka som får flyttas eller inte?
  • Tar de ut några flyttavgifter?
  • Har du återbetalningsskydd på pensionen?
Om du har det borde det inte vara något problem. Om du inte har återbetalningsskydd kan du behöva skicka in en hälsoprövning. Detta är på grund av att du har tagit del av arvsvinster från andra som inte heller har återbetalningsskydd, och om risken är för stor att du kan gå bort i närtid kan du bli hindrad att flytta eftersom de kvarvarande som inte har återbetalningsskydd går miste om dina arvsvinster.
Alla mottagande bolag har inte alla förvaltningsformer, det kan därför vara värt att kontrollera att du kan ha samma på det mottagande bolaget. Eller om du är villig att byta. 
 

Hur flyttar jag min avtalspension?

Du går in på din valcentral och initierar en flytt. Du kan också ta kontakt med det bolag du vill flytta till för att få hjälp med flytten.
Kostar det något att flytta?
Det kan det göra. Man får kolla med försäkringsbolaget man vill flytta från om de tar ut några administrativa avgifter för att släppa iväg avtalspensionen.
Hur lång tid tar det att flytta sin avtalspension?
Allt beror på hur snabbt försäkringsbolaget som du vill flytta från handlägger ditt ärende. I snitt kan det ta allt mellan en till fyra månader att flytta en avtalspension.

Kan man flytta sin allmänna pension?

Nej det går inte att flytta sin allmänna pension. Din allmänna pension administreras av Pensionsmyndigheten och går därför inte att flytta. Läs mer om man var man hittar sina pensioner här.

Du kan däremot välja hur du vill placera dina pengar i PPM (premiepensionen, som är en del av den allmänna pensionen), men pengarna kommer fortfarande att ligga hos Pensionsmyndigheten.

Kan jag ta med mina pensioner utomlands?

Det du kan göra när du flyttar utomlands är att du fortfarande kan få din pension utbetald. Det mesta i din allmänna pension får du ut om du flyttar utomlands, oavsett vilket land du flyttar till. Det gäller premiepensionen, inkomstpensionen och eventuell tilläggspension. Däremot får du inte ta med din garantipension om du flyttar utanför EU eller EES. Det handlar om att staten betalar för garantipersoner och det är lagstadgat att den bara ska betalas ut i länder som Sverige har avtal med.

Har du tjänstepension kan du troligtvis också få ut den om du flyttar utomlands. Du behöver kontakta det bolag du har tjänstepensionen hos för att höra om det är möjligt eller inte.

Ditt privata pensionssparande kan både vara enkelt eller knepigt att flytta, beroende på vilket konto du har det på och vad du har för innehav. Det absolut bästa är att höra av sig till din bank för att undersöka möjligheten att flytta hela kontot, eller bara kapitalet till sin utländska bank.

Läs mer om vilken pension du kan ta med utomlands på Pensionsmyndighetens hemsida.

kan man ha pensioner utomlands?

Kostar det något att flytta sin pension?

Hur lång tid tar det?

Hur krångligt är det egentligen att samla sin pension?

Egentligen är det inte så svårt att hantera alla sina pensioner på ett och samma ställe, där kan man verkligen använda minpension.se för att få en samlad bild. Men däremot är det svårt att flytta alla konton till en och samma aktör eftersom vi inte har fri flytträtt på alla konton än. Men för vissa är det inga problem att flytta alla sina konton, men majoriteten av svenskarna har oftast något konto de inte kan flytta till en och samma aktör.
Exempel

Lisa vill flytta sin individuella tjänstepension och sin privata pension i form av ett ISK till Banken. Banken har stöd för att ta emot både ISK och hennes individuella tjänstepension och hjälper till med flytten.

Björn vill flytta sin SAF-LO, sin KAP-KL och sin IPS till Banken. Tyvärr kan inte Banken ta emot SAF-LO eller KAP-KL eftersom de inte är valbara hos dem, men Björn kan fortfarande flytta sin IPS.

Det kan alltså vara både enkelt och krångligt att flytta sin pension. Man får börja med att kolla upp vilka pensioner den bank man vill flytta till kan ta emot, och om det bolag man har pensionen hos nu godkänner en flytt eller inte.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.