Pension

Vad är tjänstepension?

Pensionen består av tre delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension.
tjänstepension

Vad är tjänstepension och vilka får det?

Tjänstepension är den pension du får av din arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som ger tjänstepension till sina anställda, men det är ändå ganska vanligt att vi får tjänstepension i Sverige. Eftersom den allmänna pensionen har ett intjänandetak är det fördelaktigt att kunna komplettera med en tjänstepension för att få ett omfattande pensionssparande. Generellt sett så ska man ha fyllt 25 år innan man börjar få tjänstepension.

Om du studerar eller är arbetslös får du ingen tjänstepension. Egenföretagare får inte heller någon tjänstepension automatiskt, men de kan se till att ordna med en tjänstepension för sig själva och sina anställda.  

Vad finns det för tjänstepensioner?

Det finns både kollektivavtalad och icke-kollektivavtalad tjänstepension, så kallad privat företagsförsäkring. Det tidigare innebär i praktiken att om ni har kollektivavtal på din arbetsplats så får du en kollektivavtalad tjänstepension, även kallad avtalspension. Om du får tjänstepension men ni inte är anslutna till ett kollektivavtal har din arbetsgivare ordnat med en annan tjänstepensionslösning åt dig.

Vilka kollektivavtalade tjänstepensioner finns det?

I Sverige finns det flera olika tjänstepensionsavtal, de fyra största kallas för SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA-03. Läs mer om avtalspension här.

Kan man ha flera tjänstepensioner?

Ja det kan du. Om du har haft flera arbetsgivare som alla har gett dig tjänstepension har du flera tjänstepensioner. På minpension.se kan du se de flesta av dina tjänstepensioner.

Hur mycket får jag i tjänstepension när jag väl går i pension?

Hur stor din slutgiltiga tjänstepension blir är beroende av ett flertal saker. Bland annat så finns det två typer av tjänstepensioner; premiebestämd och förmånsbestämd tjänstepension.

Premiebestämd tjänstepension kallas det när arbetsgivaren sätter av en viss del av din lön till din tjänstepension. Din tjänstepensions slutliga storlek är främst beroende av hur länge du har jobbat, vilken lön du haft under åren och hur du har placerat dina pengar. Du har alltså stor möjlighet att påverka din slutgiltiga tjänstepension med de placeringsval du gör.

En förmånsbestämd tjänstepension garanterar däremot den anställde en viss procentsats av sin slutlön när man går i pension. Här går det alltså inte själv att påverka så mycket eftersom du får en given summa pengar.

Var finns min tjänstepension?

Oftast när du har en icke-kollektivavtalad tjänstepension har ditt företag träffat avtal med olika aktörer där du kan välja att ha din tjänstepension. Du kan fråga din arbetsgivare vilka aktörer du kan välja att ha din tjänstepension hos.

Hur vet jag hur stor tjänstepension jag har?

Storleken på din samlade tjänstepension är beroende av hur mycket du har och har haft i lön, var du arbetar och har arbetat samt hur många år du kommer att ha eller har arbetat. Om du har kollektivavtalad tjänstepension är det också beroende av vilket avtalsområde du tillhör. Det bästa sättet att få reda på hur mycket du har i tjänstepension är att fråga din arbetsgivare eller valcentral.

Du kan logga in på minpension.se för att se dina samlade tjänstepensioner.

Kan jag flytta min tjänstepension?

Oftast så kan du flytta din tjänstepension, men det är beroende på om det bolag  som du har din tjänstepension hos just nu tillåter det eller inte.

Om bolaget godkänner en flytt av din tjänstepension behöver du kontakta den arbetsgivare som du fick tjänstepensionen ifrån, eftersom även de behöver godkänna flytten. Det kan både vara en nuvarande och en gammal arbetsgivare. Det kan även vara en god idé att titta på avgifterna hos det bolag du är intresserad av att flytta din tjänstepension till så att du inte flyttar din pension till ett bolag där avgifterna kommer att äta upp en större del av din framtida pension.


Sedan 1 juli 2022 får en flytt av en pensionsförsäkring max kosta 600 kr. Det gäller alla fond- eller depåförsäkringar (inte traditonella försäkringar).

Om du vill flytta din tjänstepension till oss så hjälper vi dig med alla underskrifter. Du kan leta efter tjänstepensioner här och flytta dem direkt till oss. 

 

Vem bestämmer hur mina pengar ska placeras i tjänstepensionen?

Du har alltid möjlighet att själv välja hur du vill placera dina pengar. Du kanske har några speciella fonder du vill ha placera dina pengar i eller ett par aktier du tror på. Då är det hos den aktör som dina pengar finns hos som du gör själva placeringen.
värdepapper i tjänstepensionen
I vissa fall har arbetsgivaren förhandlat fram en så kallad entrélösning med den eller de aktörer du kan ha din tjänstepension hos. En entrélösning kan till exempel vara en eller flera fonder. När din arbetsgivare ger dig information om din tjänstepension ska du kunna få reda på vilken entrélösning ni har. Om du inte får informationen automatiskt från arbetsgivaren kan du alltid fråga.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.