Spara hållbart Spara hållbart

1. Vad är hållbart sparande?

Begreppet hållbart sparande omfattar flera olika områden. Här lär du dig mer om de vanligaste. 

2. Varför ska man spara hållbart?

Läs om fördelarna med att spara hållbart, både för dig och för världen. 

3. Vad är miljövänligt sparande?

Hur sparar man på ett sätt som är snällare mot jorden? Få koll på de två vanligaste sparstrategierna. 

4. Är det lönsamt att spara hållbart?

Du behöver inte ge avkall på avkastning genom att spara hållbart – tvärtom säger faktiskt forskningen! 

5. Hur sparar man hållbart?

Fundera över vilka hållbarhetsaspekter som är viktiga för dig och sätt därefter upp dina egna kriterier för ett hållbart sparande.  

6. Vilka fonder är hållbara?

Läs om verktygen och märkningarna som hjälper dig att skapa ett hållbart sparande.