Föredrar du film? Föredrar du film?

Se intressanta klipp i Avanza Play

Spara hållbart

Vilka fonder är hållbara?

Att som sparare veta exakt vilka hållbarhetsaspekter en fond tar hänsyn till i sin förvaltning och hur de jobbar med frågan är inte lätt, men det finns ett par verktyg och märkningar att använda sig av. 

Hållbarhetslövet - fonder med låg CO2-risk

Morningstar har tagit fram ett enkelt och användbart verktyg, hållbarhetslövet, som du kan använda för att hitta fonder med fokus på hållbart sparande hos oss. De fonder som har symbolen med lövet investerar i bolag med låg exponering mot fossila bränslen och låg koldioxidrisk. Med koldioxidrisk menas att bolagen inte skulle drabbas ekonomiskt om världsekonomin helt ställer om till låga koldioxidutsläpp eller att de är så pass energieffektiva att de inte skulle gå under om det infördes ett globalt pris på koldioxid. Du hittar alla fonder som har symbolen hållbarhetslövet i vår fondlista, genom att bocka i rutan med lövet. Du hittar också hållbarhetslövet på varje fonds sida hos oss. Om fonden har hållbarhetslövet står det Låg CO2-risk. 

Jordglober kan hjälpa dig att hitta hållbara fonder

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori. I sin betygsättning tittar Morningstar på hur väl företagen som fonder investerat i hanterar frågor inom miljö, behandling av anställda och kunder och ägarstyrning.

Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se

Ett annat verktyg är Hållbarhetsprofilen.se. Det är en sajt där man kan söka upp en fond man är intresserad av och läsa om vilka hållbarhetsaspekter som förvaltarna beaktar i förvaltningen av fonden. Du kan också filtrera och begränsa ditt urval av fonder. På så sätt kan du hitta fonder som väljer bort bolag verksamma inom till exempel fossila bränslen. Du kan också begränsa urvalet så  att du filtrerar fram fonder som inte bara tar hänsyn till hållbarhetsfrågor när de väljer bolag utan där hållbarhetsfrågan faktiskt är avgörande vid val av bolag att investera i. 

Med Svanen-märkta fonder kan du påverka indirekt via ditt ägande

Ett tredje alternativ för dig som söker extra hållbara fonder är att titta på listan över Svanen-märkta fonder. För att få denna klassiska märkning måste en fond bland annat helt avstå från investeringar i vissa kontroversiella branscher, göra en hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen, samt årligen rapportera vad fonden genomfört för hållbarhetsarbete. 

Så hittar du branschfonder med hållbarhetsfokus

Många av oss vill också spara i fonder som inte bara försöker hålla nere utsläppen, utan som också medvetet väljer att placera i bolag som tar fram produkter eller tjänster för att minska utsläppen, till exempel miljöteknik eller förnybar energi. Du kan hitta dessa fonder genom att sortera på branschfond i fondlistan och som kategori välja miljö eller ny energi. 
Tips!
Vi har samlat massor av inspiration som gör det enklare för dig att spara mer hållbart så att du kan göra en hjälteinsats både för planeten och ditt eget sparande. Ta reda på hur klimatvänligt ditt sparande är och hitta fonder med låg CO2-risk.

Föredrar du film? Föredrar du film?

I Avanza Play hittar du intressanta klipp och spännande intervjuer.
Till Avanza PlayHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.