Spara hållbart

Hur sparar man hållbart?

Du kan börja med att fundera över vad som är viktigt för just dig och sätta upp dina egna kriterier för ett hållbart sparande. Här är några av de vanligaste hållbarhetsområdena som man brukar prata om. 

Spara hållbart i fonder eller aktier?

Du väljer såklart själv om du vill spara hållbart i fonder eller aktier, eller båda. Om du sparar i fonder som fokuserar på hållbart sparande ser fondbolaget till att placeringarna som görs bidrar till en mer hållbar framtid. Det kan handla om att göra sin röst hörd genom att delta och rösta på bolagsstämmor eller att besöka företagen de investerar i och sätta sig in i hur de arbetar. Om du sparar i aktier behöver du själv se till att bolagen du väljer arbetar hållbart med de kriterier som är viktiga för dig.

Göra placeringar utifrån positiva kriterier eller välja bort negativa?

Fondbolagen som har ett extra fokus på hållbar utveckling brukar använda tre metoder för att välja bolag att investera i;

  • De kan välja bort placeringar som inte uppfyller vissa kriterier, till exempel utesluta bolag som utvinner fossila bränslen eller säljer eller vapen.
  • De kan aktivt välja in bolag som uppfyller vissa kriterier, till exempel investera i bolag vars affärsidé är något som gynnar miljön. 
  • Det kan aktivt försöka påverka bolagen de är delägare i. Detta genom att exempelvis rösta på bolagstämmor eller ha dialog direkt med företagsledare och andra aktieägare.  

Håll utkik efter lövet!

I vår fondlista kan du söka efter fonder som är hållbara ur ett klimatperspektiv genom att klicka i rutan med lövet. Då kommer du att se alla fonder hos oss som har symbolen låg CO2-risk. För att få symbolen behöver fonden dels ha ett lågt koldioxidriskvärde och dels begränsad exponering mot fossila bränslen. 

Läs mer om hur du kan hitta hållbara fonder

Se upp för avgifterna

Betala inte i onödan för att fonden har hållbarhetsfokus. Det går nämligen fint att hitta fonder med fokus på hållbarhet som har låga avgifter. 
Tips!
Vi har samlat massor av inspiration som gör det enklare för dig att spara mer hållbart så att du kan göra en hjälteinsats både för planeten och ditt eget sparande. Ta reda på hur klimatvänligt ditt sparande är och hitta fonder med låg CO2-risk.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.