Spara hållbart

Är det lönsamt att spara hållbart?

Eftersom ingen av oss kan veta hur börsen kommer att gå är det såklart svårt att svara på hur lönsamt det är att spara hållbart. Men allt fler konsumenter inser hur viktigt det är med en hållbar framtid, rena hav och rent dricksvatten, djur och natur som mår bra, ren luft och förnyelsebara resurser.  Det kan på sikt leda till att företag behöver tänka mer hållbart och om man som sparare har valt att investera hållbart har man redan ett litet försprång. 

Hur kan bolag med hållbarhetsfokus vara bättre rustade?

Bolag som har ett hållbarhetsfokus är på många sätt mer rustade för framtiden än sina konkurrenter. Om det kommer nya klimatlagar och regleringar som har de bolagen redan mer eller mindre anpassat sig. Exempel på det är förbudet mot engångsartiklar i plast som träder i kraft inom EU 2021. Företag som tillverkar engångsartiklar i andra material än plast tar ju då direkt en större marknadsandel eftersom konkurrenterna inte kan sälja sina plastvaror längre. Det är troligt att fler klimatlagar och regleringar kommer framöver. 

Innovativa bolag med hållbarhetsfokus är ofta högre värderade

I takt med att den tekniska utvecklingen går allt snabbare kommer dessutom allt fler innovativa företag som riktar in sig på hållbarhet, antingen genom att produkterna de säljer är mer klimatvänliga eller genom tillverkningsprocesser som är snällare mot jorden. Du har säkert redan sett företag som säljer alternativa bränslemedel, växtbaserat kött, klimatsmarta hus eller transportmedel. Många av de innovativa bolagen som har hållbarhetsfokus är i många fall högre värderade än sina mindre hållbarhetsfokuserade konkurrenter.

Hur lönsamt är det att spara hållbart?

Många tror att man behöver välja mellan att tjäna pengar på sitt sparande eller att spara mer hållbart, men så behöver det inte vara. Tvärtom är chanserna faktiskt goda till bra avkastning genom att spara hållbart. Studier visar att många bolag som har en stark hållbarhetsprofil går bättre än de bolag som inte har det, när man tittat på utvecklingen på aktiemarknaden, lönsamhet och välstånd. 
Tips!
Vi har samlat massor av inspiration som gör det enklare för dig att spara mer hållbart så att du kan göra en hjälteinsats både för planeten och ditt eget sparande. Ta reda på hur klimatvänligt ditt sparande är och hitta fonder med låg CO2-risk.Dessa värderingsstrategier ska inte tas som absolut sanning utan kan variera från fall till fall eller för olika aktier.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.