Spara hållbart

Vad är miljövänligt sparande?

Precis som det låter innebär miljövänligt sparande att man väljer att spara på ett sätt som är snällare mot jorden. Vi använder jordens resurser som om de aldrig skulle ta slut, men faktum är att en del av resurserna faktiskt kan det. Det finns exempelvis inte hur mycket olja som helst och sannolikheten ökar för att efterfrågan av råolja blir större än utbudet inom en nära framtid. Genom att göra medvetna val i ditt sparande kan du vara med och bidra till att kapitalet går till företag och branscher som agerar mer hållbart.

Välja in eller välja bort?

Fondbolagen som har ett extra fokus på hållbar utveckling brukar använda tre metoder för att välja bolag att investera i;

• De kan välja bort placeringar som inte uppfyller vissa kriterier, till exempel utesluta bolag som utvinner fossila bränslen.

• De kan aktivt välja in bolag som uppfyller vissa kriterier, till exempel investera i bolag vars affärsidé är något som gynnar miljön.

• Det kan aktivt försöka påverka bolagen de är delägare i. Detta genom att exempelvis rösta på bolagstämmor eller ha dialog direkt med företagsledare och andra aktieägare.

Hur hittar jag miljövänliga fonder?

Det finns några olika verktyg och märkningar som du kan använda för att hitta fonder som fokuserar på hållbar miljö.

Hållbarhetslövet - fonder med låg CO2-risk

Du hittar fonder som har låg CO2-risk i vår fondlista genom att bocka i rutan Lågt CO2. Dessa fonder har både ett lågt koldioxidriskvärde och begränsad exponering mot fossila bränslen.

Jordgloben kan hjälpa dig att hitta hållbara fonder

Morningstar har också verktyget jordglober som innebär att de betygsätter fonder utifrån hur väl bolagen som ingår i fonden arbetar med hållbarhetsfrågor jämfört med andra fonder i samma kategori.

Ta reda på hur hållbara fonder är på Hållbarhetsprofilen.se

Sajten fungerar som ett verktyg där du kan söka upp fonder som du är intresserad av och läsa hur fonden arbetar med hållbarhet.

Svanen-märkta fonder - påverka företagen indirekt via ditt ägande

I listan med Svanen-märkta fonder hittar du fonder som helt avstår från investeringar i vissa kontroversiella branscher, gör hållbarhetsanalyser av potentiella placeringar och prioriterar de bättre företagen. Dessutom behöver de årligen rapportera hur fonden genomfört sitt hållbarhetsarbete.

Tips!
Vi har samlat massor av inspiration som gör det enklare för dig att spara mer hållbart så att du kan göra en hjälteinsats både för planeten och ditt eget sparande. Ta reda på hur klimatvänligt ditt sparande är och hitta fonder med låg CO2-risk.* Enligt Affärsvärldens generalindex har Stockholmbörsen (OMXS30) haft en genomsnittlig avkastning på 9,88 % under åren 1901 -2014. Räkneexemplet är uträknat utan hänsyn till skatteeffekter.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.