Spara hållbart

Varför ska man spara hållbart?

Kanske gör du redan hållbara val i din vardag – källsorterar, åker kollektivtrafik, äter mer grönt eller hemestrar (semester hemma) istället för att flyga utomlands. Varför inte passa på att se över ditt sparande också?

Hur kan ditt sparande bidra till hållbarhet?

Genom att göra medvetna val i ditt sparande kan du vara med och bidra till att kapitalet går till företag och branscher som agerar mer hållbart. Du kan välja att spara hållbart genom att aktivt välja fonder eller företag som på olika sätt arbetar mot en hållbar framtid, eller välja bort fonder som investerar i en viss typ av bolag.  Du kan till exempel välja bort tobaksbolag och på det sättet göra din röst hörd mot tobaksbranschen. Vi vet redan att vi som konsumenter har stor makt att påverka bolag och branscher, men tänker kanske inte på att vi som sparare också har stor makt genom våra placeringar.

Är det lönsamt att spara hållbart?

Bolag som arbetar för hållbarhet är ofta bättre rustade för framtiden än sina konkurrenter. De kan snabbare ställa om sina verksamheter utifrån regleringar, lagkrav och efterfrågan från konsumenter. Exempel på det är förbudet mot engångsartiklar i plast som träder i kraft inom EU 2021. Det är troligt att fler klimatlagar och regleringar kommer framöver,  

Du behöver inte ge avkall på avkastning genom att spara mer hållbart – tvärtom är chanserna faktiskt goda till bra avkastning genom att spara hållbart. Det är en vanlig missuppfattning att man måste ge avkall på lönsamhet om man sparar hållbart. Studier visar att bolag som har en stark hållbarhetsprofil går bättre än de bolag som inte har det, när man tittat på utvecklingen på aktiemarknaden, lönsamhet och välstånd.

Faktum är att den ökade medvetenheten kring hållbarhet leder till att mer och mer kapital på marknaden går mot hållbara företag. Allt fler, speciellt unga, väljer att konsumera mer hållbart vilket gör att bolag som satsar på hållbara alternativ går bättre och tar marknadsandelar från sina mindre hållbarsmedvetna konkurrenter.

 

Ajaj! Fel julklappar.
Leta vidare på sajten eller läs mer om vår julklappsjakt på @avanzabank på Instagram.
Tips!
Vi har samlat massor av inspiration som gör det enklare för dig att spara mer hållbart så att du kan göra en hjälteinsats både för planeten och ditt eget sparande. Ta reda på hur klimatvänligt ditt sparande är och hitta fonder med låg CO2-risk.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.