Långsiktiga favoriter

Listan nedan visar de aktier där det skapas minst antal affärsnotor i förhållande till hur många som handlat aktien det senaste året.

  • Idag -0,21%
  • 3 mån. -1,50%
  • 1 år 0,99%
  • 3 år 35,22%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Mylan NV 1,81% 19,12% 7,86% -28,04% 39,37 865 Köp
2. SECTRA B 0,00% 10,55% 28,40% 61,76% 165,00 2 090 Köp
3. Zenergy B -4,56% -34,03% -44,42% - 3,14 2 074 Köp
4. Essity A 0,85% 11,70% - - 248,30 1 865 Köp
5. Petrosibir B 0,00% -36,84% -40,00% - 1,20 2 060 Köp
6. Walt Disney Co 1,57% 9,02% 0,95% 15,38% 105,86 3 558 Köp
7. Electronic Arts Inc 1,21% -12,09% 35,27% 136,13% 106,54 1 445 Köp
8. Alphabet Inc Class C -0,14% 11,51% 31,19% 96,02% 1 035,64 2 381 Köp
9. Haldex -0,28% -16,94% -24,09% -8,55% 88,25 2 646 Köp
10. Trention 0,00% -0,48% -4,61% -13,75% 51,75 1 341 Köp
11. Enea -0,64% 4,39% -13,20% 12,36% 77,25 1 558 Köp
12. Husqvarna A 1,02% -1,12% 16,97% 44,73% 79,60 3 202 Köp
13. Starbucks Corp -0,32% 8,15% -0,56% 40,60% 58,42 2 080 Köp
14. Berkshire Hathaway Inc Class B -0,04% 10,32% 19,05% 30,81% 196,27 4 720 Köp
15. Sensec Holding -3,65% -5,71% - - 0,66 1 568 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där det skapats minst antal affärsnotor per kund som handlat aktien under det senaste året och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2017-10-10.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.