Långsiktiga favoriter

Listan nedan visar de aktier där det skapas minst antal affärsnotor i förhållande till hur många som handlat aktien det senaste året.

  • Idag -0,09%
  • 3 mån. 9,38%
  • 1 år 15,65%
  • 3 år 69,88%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Petrosibir B 0,00% -20,00% -20,00% - 1,20 2 031 Köp
2. Zalando SE 0,03% -25,14% - - 35,01 1 976 Köp
3. Procter & Gamble Co -1,68% 8,34% -9,09% 15,99% 84,28 1 546 Köp
4. KappAhl 1,00% 33,07% -29,05% 50,66% 34,20 9 777 Köp
5. Starbucks Corp -1,32% 11,90% 3,19% -2,24% 56,69 1 879 Köp
6. Walt Disney Co 1,82% 7,96% 13,21% 12,47% 112,76 3 664 Köp
7. Johnson & Johnson -1,67% 14,61% 7,05% 54,32% 140,48 4 870 Köp
8. Coca-Cola Co -1,09% 5,69% 0,81% 16,25% 46,07 2 627 Köp
9. Electronic Arts Inc 0,19% -18,00% 0,92% 65,79% 115,24 1 879 Köp
10. Lyko Group A 0,71% -3,09% - - 56,40 2 271 Köp
11. Bonava A 2,40% 20,75% -0,39% - 128,00 1 266 Köp
12. Trention 3,56% 9,22% 21,90% -32,98% 64,00 1 111 Köp
13. Haldex -0,34% 2,95% -13,66% 7,65% 87,20 2 449 Köp
14. Essity A -1,91% 4,30% 4,77% - 230,50 2 018 Köp
15. Microsoft Corp 0,36% 16,55% 56,50% 160,85% 114,67 5 116 Köp
16. SECTRA B 0,63% -1,44% 59,14% 120,74% 239,50 2 723 Köp
17. Amazon.com Inc 1,01% 16,31% 105,83% 268,98% 1 934,36 8 222 Köp
18. Bahnhof B -0,55% 14,20% 67,59% 191,94% 36,20 6 819 Köp
19. Husqvarna A -1,24% -5,69% -2,63% 47,96% 79,60 3 678 Köp
20. FlexQube -3,70% 95,17% - - 72,80 1 585 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där det skapats minst antal affärsnotor per kund som handlat aktien under det senaste året och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2018-05-16.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.