Uppdaterade regelverk - MiFID

I januari 2018 började nya regelverk och förordningar gälla, MiFID 2 och MiFIR. Vi tycker att de nya regelverken är väldigt bra eftersom det innebär att dina affärer kommer bli mer transparenta och du kommer få lättare att se vilka och hur mycket avgifter du betalar. De är dessutom till för att skydda dig som sparare.
I januari 2018 började nya regelverk och förordningar gälla, Mifid 2 och Mifir. Vi tycker att de nya regelverken är väldigt bra eftersom det innebär att dina affärer kommer bli mer transparenta och du kommer få lättare att se vilka och hur mycket avgifter du betalar. De är dessutom till för att skydda dig som sparare.

Transparens

Mer transparens. Alla banker kommer behöva visa sina avgifter m.m. Superbra! 

Få koll på avgifter

Jämför avgifterna mellan olika banker och se dina exakta avgifter för varje affär.

Ökad säkerhet

Större säkerhet för dig som kund tack vare t.ex. innehavslarm och identifieringskod.

Transparens

Mer transparens. Alla banker kommer behöva visa sina avgifter m.m. Superbra! 

Få koll på avgifter

Jämför avgifterna mellan olika banker och se dina exakta avgifter för varje affär.

Ökad säkerhet

Större säkerhet för dig som kund tack vare t.ex. innehavslarm och identifieringskod.

Kunskapsprövning

Vi är skyldiga att se till att du har tillräcklig kunskap för de värdepapper du vill handla, detta gör vi genom en så kallad kunskapsprövning för mer komplicerade instrument som t.ex. optioner, börshandlade produkter m.m. För att få handla med denna typ av värdepapper behöver du därför ha gjort testet för respektive värdepapperskategori. Om du har kreditavtal eller blankningsavtal hos oss behöver du också ha gjort ett test för respektive avtal. Om du vill se vilka test du har gjort eller prova dina kunskaper så hittar du våra olika test på sidan Kunskapsprövning.

Läs mer om kunskapsprövningen och gör testen

Vi behöver veta vem som lägger
en order

Vi behöver veta vem som lägger en order

För att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper som t.ex. aktier behöver vi veta vem det är som lägger en order på ett konto. För konton med fullmakter, föräldrafullmakter eller samägda konton kan vi idag inte se vem av fullmaktshavarna som är inne på kontot och därför behöver vi nu ändra lite för dessa kontotyper.

Fullmaktshavare behöver ha ett eget konto

Framöver behöver den som är fullmaktshavare för ett konto själv vara kund hos oss. Som fullmaktshavare behöver du sedan logga in via din egen inloggning där du kommer åt och kan administrera den andra personens konto.

De fullmaktshavare som redan idag har ett eget konto hos oss kommer från den 27 december 2017 se den andre personens konto på sin inloggning. Om man som fullmaktshavare inte har öppnat ett eget konto innan den 3 januari 2018 så kommer fullmakten för kontot att plockas bort. De personer som har ett konto där det finns en eller flera personer som har fullmakt ber vi ändra lösenord.

Har barnet konto behöver vårdnadshavaren ha ett eget konto

För att även i fortsättningen få handla med aktier och andra marknadsnoterade värdepapper på ett minderårigt konto behöver barnets konto vara kopplat till en vårdnadshavares inloggning.

Detta innebär att om du som vårdnadshavare inte har ett eget konto idag behöver du öppna det för att kunna fortsätta att handla med marknadsnoterade värdepapper (t.ex. aktier) på barnets konto.

Har du som vårdnadshavare en egen inloggning men inte ser ditt barns konto via din inloggning så kommer vi automatiskt ordna det den 27 december.

Om barnets konton redan är kopplade till vårdnadshavarnas egna inloggningar behöver ni inte göra någonting. Men tänk på att om du loggar in direkt på barnets konto, istället för ditt eget, så kommer det bara gå att handla med vanliga fonder.

Alla som har ett gemensamt konto behöver även ha ett eget konto

Alla delägare till ett samägt, gemensamt konto behöver från och med den 3 januari 2017 ha ett eget privat konto hos oss, där man sedan kommer åt och kan administrera det samägda kontot. Om någon av delägarna saknar ett privat konto den 3 januari 2017 kommer vi spärra handeln på kontot.

Nationellt ID för privatpersoner och LEI för företag

För att få handla med marknadsnoterade värdepapper framöver krävs en global identifieringskod. För dig som är privatperson behöver du ett så kallat Nationellt ID och för företag ett LEI (för företag krävs LEI bara för handel på Aktie- och fondkonto).

Nationellt ID - en identifieringskod för privatpersoner

En global identifieringskod behövs även för dig som är privatperson, ett så kallat nationellt ID. Är du enbart svensk medborgare är ditt personnummer ditt nationella ID och då har vi redan registrerat detta åt dig. Om du däremot har medborgarskap i något annat land behöver du inkomma med lite extra uppgifter till oss. Om du behöver inkomma med uppgifter och hur du gör, skickas till dig i ett meddelande på sajten efter det att du svarat på ett par frågor om ditt medborgarskap.

LEI- en identifieringskod för företag

Alla juridiska personer (ej enskilda firmor) behöver från och med januari ha en global identifieringskod för att kunna handla med marknadsnoterade värdepapper på ett Aktie- och fondkonto. Denna kod kallas för LEI (Legal Entity Identifier). Observera att kravet även gäller dig som bara ska sälja av ett befintligt innehav. Kravet gäller inte för handel med vanliga fonder eller du som gör dina värdepappersaffärer på en kapitalförsäkring. Syftet med LEI är att stärka skyddet för den som investerar i marknadsnoterade värdepapper. Behöriga myndigheter, oavsett land, ska kunna spåra och identifiera vilka som är köpare och säljare samt vilka som fattar beslut i en transaktion. Du kan ansöka om ett LEI-nummer hos till exempel Bloomberg eller NordLEI. Du hittar en fullständig lista på godkända utfärdare eller förmedlare på GLEIF.org. Tänk på att registreringsavgiften och den årliga underhållsavgiften kan variera mellan olika utfärdare. Det tar ca 5-7 dagar att skaffa ett LEI-nummer, men kan ta längre tid vid en stor mängd ansökningar (årsskiftet 2017/18).

Innehavslarm - när ditt innehav går ner mer än 10 %

En ny funktion från årsskiftet är ett så kallat innehavslarm. Detta betyder att vi kommer att varna/informera dig om ditt konto har minskat mer än 10 % i värde så att du får en chans att agera, om du vill det. Detta gör vi genom att skicka ett meddelande till dig som berättar vilket konto som har minskat i värde.

Skulle ditt värde på kontot fortsätta att minska i värde så kommer du få ett nytt meddelande för varje 10 % som värdet fortsätter nedåt d.v.s. 10 %, 20 %, 30 % o.s.v. Nedgången jämförs mot ditt värde på kontot från den 1 januari 2018 eller från det datum du öppnade kontot. Om du öppnar ett nytt konto efter den 1 januari så beräknas värdet istället på det datumet som du öppnade ditt konto.

Om du har fått ett meddelande om att ditt innehav har minskat med 10 % under året så kommer du inte få fler meddelanden förrän om ditt innehav går ner till 20 %.

Transparens och specifikation av avgifter

Alla banker kommer behöva bli mer transperanta med vad du som kund betalar i avgifter. Detta tycker vi är superbra! Det innebär att du framöver kommer kunna se exakt vad din affär kommer kosta och vad som avser avgifter. Det kommer också bli lättare för dig att jämföra de olika avgifterna hos alla banker.

Som kund hos oss kommer du märka detta i bland annat orderläggningen där vi kommer specificera avgifterna ytterligare och vi inför ett nytt begrepp för fonder "Produktens avgift" vilket är produktens hela avgift inkl. förvaltningsavgift och ev. transaktionskostnader. Ett annat nytt begrepp för handel med bland annat aktier är ”Totalt belopp inkl. avgifter”, vilket är den summa som hela affären kostar dig. För fonder har vi också ett nytt begrepp ”Produktens avgift” vilket avser samtliga avgifter för produkten. Om du vill djupdyka i en produkts avgift kommer du för vissa värdepapper kunna fälla ut en specifikation för alla avgifter och ett räkneexempel som visar hur mycket avgiften påverkar din investering.

Alla långtidsorder kommer tas bort

Det nya regelverket kommer även påverka alla befintliga långtidsorder som ännu inte gått till avslut. Det innebär att börserna kommer ta bort och rensa alla långtidsorder natten mellan den 2:e och 3:e januari 2017. Vi kommer att skicka ett meddelande med mer information till de kunder som berörs, som en extra påminnelse.

Blankningsförfrågan vid avancerad orderläggning

Från och med 3:e januari gäller även nya regler för dig som blankar. Det innebär att du som kund behöver informera oss om din order kommer att leda till att du tar en blankningsposition.

För dig som idag har ett blankningsavtal kommer du kunna svara på om din order är en blankningsorder i samband med att du lägger en order via sajten. För dig som inte har blankningsavtal så finns möjlighet att svara på frågan i avancerad orderläggning. 
För dig som inte har ett blankningsavtal behöver du svara på frågan om ditt totala engagemang (d.v.s. ifall du har positioner hos andra banker eller institut) innebär att din säljorder genererar en blankningsposition. Detta kan du svara på i ”Avancerad orderläggning” på sajten.

Uppdaterade villkor

Aktie- och fondkonto
ISK
Kapitalförsäkring
Tjänstepension
IPS
Pensionsförsäkring
Sparkonto
Avtalspension SAF-LO
Avtalspension KAP-KL
Avtalspension PA-03
Kapitalpension
Kreditavtal