Hur beskattas och deklareras fonder?

Det beror på vilken typ av konto du har fonderna på. Om du säljer dina fonder med vinst beskattas vinsten med 30 % om du har fonderna på en depå eller ett aktie- & fondkonto. På ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring skattar du inte varje gång du säljer med vinst, utan istället betalar du en schablonskatt med en viss procentsats per år, vilken är baserad på kontots värde.

När du direktäger fonder, det vill säga inte i ett ISK, pension- eller kapitalförsäkring, betalar du en årlig schablonskatt för dina fonder - så kallad fondskatt. Den tas ut genom att 0,4 % av värdet på din fond per den 1 januari kommer förtryckt i deklarationen som en schablonintäkt. På schablonintäkten betalar man sedan 30 % i skatt. Detta sker automatiskt i deklarationen. Totalt uppgår alltså skatten till 0,12 % av fondandelarnas värde.

Exempel

Avanza Zero värde den 1 jan: 50 000 kr * 0,4 % = 200 kr
AMF Balansfond värde den 1 jan: 30 000 kr * 0,4 % = 120 kr

200 + 120 = 320 kr
Total schablonintäkt är alltså 320 kr
Schablonskatten blir därför 320 * 30 % = 96 kr


Även snabbräknat (50 000 + 30 000) * 0,12 % = 96 kr

Vid årsskiftet 2012 infördes nya regler för den som äger fondandelar. De nya reglerna innebär att beskattningsansvaret som tidigare låg på fonden nu har flyttats över till fondandelsägaren. Detta gäller för både fysiska personer, det vill säga privatpersoner, och juridiska personer.

Juridiska personer betalar något mindre i skatt än fysiska personer, nämligen totalt 0,088 % av fondandelarnas värde. Företag betalar 22 % skatt på schablonintäkten, i motsvarighet till privatpersoners 30 %, vilket i slutändan blir 0,088 % i stället för 0,12 %.

Exempel

Lannebo Småbolag värde den 1 jan: 100 000 kr * 0,4 % = 400 kr
Spiltan Räntefond Sverige värde den 1 jan: 60 000 kr * 0,4 % = 240 kr

400 + 240 = 640 kr
Total schablonintäkt är alltså 640 kr
Schablonskatten blir därför 640 * 22 % = 140,80 kr


Även snabbräknat (100 000 + 60 000) * 0,088 % = 140,80 kr

Vanligtvis rapporterar den aktör som du har fonderna hos dina realiserade fondaffärer automatiskt till Skatteverket. Dessa kommer då förtryckta i din deklaration.

Juridiska personer kan läsa mer om hur de deklarerar schablonintäkten för sina fondandelar på Skatteverkets hemsida.

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.