Fonder

Hur beskattas och deklareras fonder?

Vad betalar man för skatt när man handlar med fonder?

Det beror på vilken typ av konto du har fonderna på. Om du säljer dina fonder med vinst beskattas vinsten med 30 % om du har fonderna på en depå eller ett aktie- & fondkonto. På ett Investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring skattar du inte varje gång du säljer med vinst, utan istället betalar du en schablonskatt med en viss procentsats per år, vilken är baserad på kontots värde.
Tips!

Vad är det för skatt på handel med fonder?

Om du har fonder på ett aktie- och fondkonto betalar du en årlig schablonskatt för dina fonder – en så kallad fondskatt. Den tas ut genom att 0,4 % av värdet på din fond per den ingången till året, dvs 31 december föregående år, och kommer förtryckt i deklarationen som en schablonintäkt. På schablonintäkten betalar man sedan 30 % i skatt. Detta sker automatiskt i deklarationen. Totalt uppgår alltså skatten till 0,12 % av fondandelarnas värde.
Exempel

Avanza Zero värde den 31 dec: 50 000 kr * 0,4 % = 200 kr
AMF Balansfond värde den 1 jan: 30 000 kr * 0,4 % = 120 kr

200 + 120 = 320 kr
Total schablonintäkt är alltså 320 kr
Schablonskatten blir därför 320 * 30 % = 96 kr

Snabbräknat (50 000 + 30 000) * 0,12 % = 96 kr

När infördes schablonintäkten för fondandelar?

Vid årsskiftet 2012 infördes nya regler för den som äger fondandelar. De nya reglerna innebär att beskattningsansvaret som tidigare låg på fonden nu har flyttats över till fondandelsägaren. Detta gäller för både fysiska personer, det vill säga privatpersoner, och juridiska personer.

Vad gäller för schablonintäkter på företag?

Juridiska personer betalar något mindre i skatt än fysiska personer, nämligen totalt 0,088 % av fondandelarnas värde. Företag betalar 22 % skatt på schablonintäkten, i motsvarighet till privatpersoners 30 %, vilket i slutändan blir 0,088 % i stället för 0,12 %.
Exempel

Lannebo Småbolag värde den 31 dec: 100 000 kr * 0,4 % = 400 kr
Spiltan Räntefond Sverige värde den 31 dec: 60 000 kr * 0,4 % = 240 kr

400 + 240 = 640 kr
Total schablonintäkt är alltså 640 kr
Schablonskatten blir därför 640 * 22 % = 140,80 kr

Snabbräknat (100 000 + 60 000) * 0,088 % = 140,80 kr

Hur deklarerar man fondhandel?

Vanligtvis rapporterar den aktör som du har fonderna hos dina realiserade fondaffärer automatiskt till Skatteverket. Dessa kommer då förtryckta i din deklaration.

Juridiska personer kan läsa mer om hur de deklarerar schablonintäkten för sina fondandelar på Skatteverkets hemsida.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.