Fonder

Fonder för pensionssparandet

Fonder för pensions-
sparandet

Hur ser min pension ut?

Pensionen består oftast av tre beståndsdelar - allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.
Allmän pension
Varje gång du får lön och betalar inkomstskatt så sätts en del av dessa pengar av till din allmänna pension. Den största delen av dessa pengar kommer att gå till att betala ut pensioner till de som är pensionärer idag. Resten sätts av till det så kallade premiepensionssystemet (PPM) där pengarna går till din framtida pension och där du har möjlighet att själv välja hur pengarna placeras.
Tjänstepension
Den allmänna pensionen får alla som arbetar och betalar skatt. Ofta så räcker inte den allmänna pensionen till att leva för när man går i pension, därför betalar de flesta arbetsgivare in tjänstepension åt sina anställda varje månad. De som har en tjänstepension får i snitt 66 % av sin lön när de går i pension. Här finns det en möjlighet till att själv välja hur pengarna ska placeras även om det, framför allt inom den kollektivavtalade tjänstepensionen, är reglerat vad man kan och inte kan placera i.
Privat pensionssparande
För att få lika mycket i pension per månad som du hade i lön så behöver du ha ett eget långsiktigt sparande. Du kan till exempel välja att spara i ett investeringssparkonto. I ett sådant konto kan du välja helt själv hur pengarna ska placeras.
pension
pension

Fonder i den allmänna pensionen

I den allmänna pensionen sätts 16 procent av din lön, samt andra så kallade skattepliktiga ersättningar, av till det som kallas för inkomstpension, medan 2,5 procent avsätts till premiepensionen. Du kan inte själv påverka hur pengarna placeras i inkomstpensionen men i premiepensionen kan du välja vilka fonder du vill spara i.

När din lön sätts av till inkomstpensionen så innebär det inte att pengarna tillfaller till din framtida pension utan dessa pengar går istället till de som är pensionärer idag. När du sedan går i pension så kommer din inkomstpension att betalas av de som arbetar och betalar skatt vid ditt pensionstillfälle. När din lön sätts av till premiepensionen så är det däremot till din egen framtida pension. I premiepensionen kan du själv välja vilka fonder som pengarna placeras i. 

Hur kan man fondspara i premiepensionen?

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där du själv kan välja hur pengarna ska placeras. I dagligt tal kallas premiepensionen för PPM-sparande och det är egentligen en förkortning av Premiepensionsmyndigheten som hanterade premiepensionen innan Pensionsmyndigheten. Om du inte gör något eget val i din premiepension så kommer dina pensionspengar att placeras i förvalsalternativet AP7 Såfa. AP7 Såfa är en fondportfölj avsedd enbart för pensionsmedel och förvaltas av den statliga myndigheten Sjunde AP-fonden. AP7 Såfa består av två fonder; en räntefond och en aktiefond, där fördelningen mellan fonderna årligen anpassas utifrån hur gammal du är och hur långt du har kvar till du ska gå i pension.

Premiepensionen hanteras av Pensionsmyndigheten och vill man se sina innehav eller byta fonder kan man göra det på pensionsmyndigheten.se.

Fonder i tjänstepensionen och avtalspensionen

Det finns två typer av tjänstepension; kollektivavtalad eller icke-kollektivavtalad. Kollektivavtalad kallas även för avtalspension medan icke-kollektivavtalad ofta kort och gott benämns som tjänstepension.

Traditionell försäkring och fondförsäkring i avtalspensioner

Om du har en kollektivavtalad tjänstepension innebär det att det finns bestämmelser kring hur stor del av lönen som ska sättas av till pensionen samt hur pengarna kan, och får, placeras. Det finns två alternativ som man kan välja att placera i; en traditionell försäkring eller en fondförsäkring.

En traditionell försäkring innebär att pensionsbolaget placerar pengarna åt dig och det ingår även en garanti där pensionsbolaget garanterar en viss avkastning per år så att din totala avkastning aldrig kan bli negativ.

I en fondförsäkring väljer du själv vilka fonder du vill placera dina pengar i. Det ingår inte någon garanti i fondförsäkringen, och du har därför större frihet att själv kunna påverka din avkastning. Det går däremot inte att investera i något annat än fonder i en fondförsäkring.

Tjänstepension utan kollektivavtal

Om din arbetsgivare inte har något kollektivavtal så har arbetsgivaren möjlighet att själv bestämma om det ska finnas tjänstepension och isåfall hur den ska se ut. Då kan arbetsgivaren frivilligt sluta avtal direkt med ett pensions- eller försäkringsbolag, det vill säga utan kollektivavtal inblandat, och det finns då inte per automatik samma begränsningar för hur pengarna kan placeras. Vilka valmöjligheter som finns beror på vilket bolag som arbetsgivaren väljer att samarbeta med.

I vilka konton ska man pensionsspara?

Efter det att avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort är det inte längre gynnsamt att spara i de traditionella pensionsprodukterna som IPS och privat pensionsförsäkring. De flesta av våra kunder pensionssparar idag i ISK. Om man väljer att pensionsspara i ett ISK så finns det inga speciella begränsningar för vad man får spara i, utöver de bestämmelser som finns för det specifika kontot. Andra konton som man kan pensionsspara i är kapitalförsäkring och aktie- & fondkonto.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.