Fonder

Köpa och sälja fonder - hur fungerar det?

Hur sparar man i fonder?

Man kan fondspara på olika sätt. Det går både att köpa fonder vid enskilda tillfällen och som ett månadssparande. Det vanligaste upplägget vid ett månadssparande är att det kommer in pengar till kontot varje månad, antingen via en stående överföring eller via en autogirolösning, och att ett system automatiskt köper fondandelar i en vald fond för den summa som har kommit in på kontot. Man blir då tilldelad så många fondandelar som summan räcker till.

Hur fungerar fondhandel?

När man handlar fonder köper man utifrån en viss summa och säljer i andelar eller procent. Detta är till skillnad från aktier där man anger hur många aktier man vill köpa eller sälja och till vilken kurs. Vid fondhandel köper och säljer man alltid till okänd kurs. Läs mer fondens kurs och fondandelar här.
Exempel

Cecilia vill köpa Spiltan Aktiefond Investmentbolag och lägger en köporder på 15000 kr. Hon vet inte till vilken kurs hon köper till och inte heller hur många fondandelar hon får.

Cecilia vill sedan sälja hälften sina fondandelar i fonden. Då anger hon att hon vill sälja 50 % av sitt totala innehav i fonden. Inte heller här vet hon till vilken kurs fondandelarna säljs.

Hur köper jag en fond?

Det finns flera sätt att köpa fonder på. Du kan till exempel köpa fonder via en bank, en mäklare, eller direkt hos fondbolaget. Mäklarna erbjuder ofta ett brett sortiment av fonder från många olika fondbolag. Många banker har också egna fondbolag vilket innebär att de ofta har ett smalare, mer specialiserat, utbud som ofta domineras av bankens egna fonder.

När du har bestämt dig för vilken fond du vill köpa och hos vilken aktör du vill köpa den så är det dags att lägga en köporder. Det vanligaste är att göra det via internet, men man kan även lägga en order via telefon och i vissa fall även via fax. I köpordern anger du vilken fond du vill köpa och för hur mycket pengar du vill köpa för. Du kommer sedan att bli tilldelad så många fondandelar som dina pengar räcker till.

Hur säljer jag en fond?

Om du vill sälja en fond så börjar du med att hitta den fond som du vill sälja, det gör du vanligtvis genom att gå in på ditt konto hos den aktör du har dina fonder hos. Du bestämmer sedan hur mycket av fonden som du vill sälja av och anger det i en säljorder. Säljordern behandlas av det bolag som du äger din fond genom. Beroende på hos vilken aktör du har din fond hos så ser säljordern olika ut. Hos vissa får du ange hur många fondandelar du vill sälja, medan hos andra så anger du hur stor procentandel av ditt innehav i fonden som du vill sälja.

Hur fungerar det när man köper och säljer utländska fonder?

När du köper och säljer fonder som handlas i utländsk valuta är det några faktorer som skiljer sig från fonder som handlas i svenska kronor. Detta eftersom dina pengar måste växlas till den utländska valutan, och det tar i regel din bank eller nätmäklare en avgift för.

Hos oss fungerar det så att kursen du ser på hemsidan skiljer sig från kursen du får på din nota. Detta beror på att NAV-kursen som syns beräknas genom att vår kursleverantör Morningstar använder en fast växelkurs vid omräkning till SEK som gäller under handelsdagen. Vid köp så växlar vi vid stopptiden som är angiven på fondöversikten och vid försäljning växlar vi på likviddagen, så fort vi har fått pengarna från fondbolaget. Vid växlingen tas det ut en spread på växlingskursen på 0,5 %, alltså 0,25 % per köp och 0,25 % per försäljning. När du har köpt eller sålt en fond får du en uppskattning när fonden eller likviden kommer att synas på kontot men tidpunkten kan avvika då den inte tar hänsyn till om den utländska marknaden har stängt eller inte, vilket påverkar leveransdatumet.

Hur lång tid tar det innan man får sina pengar vid en försäljning eller fondandelar vid ett köp?

Olika fonder har olika handelsinformation, eller handelsscheman som de också kallas. Dessa styr hur lång tid det tar att genomföra en fondaffär, samt till vilken kurs som fondköpet eller försäljningen kommer att ske.

Det framgår oftast av fondens handelsvillkor hur lång tid det tar för dig att få dina fondandelar och dina pengar. Vid vissa tillfällen kan det ske undantag från den ordinarie leveranstiden. Det kan till exempel vara om en marknad som fonden har placerat i har varit stängd, som vid helgdagar.

För att man ska få reda på hur lång tid det tar innan man får sina pengar eller fondandelar så kan man ta hjälp av dessa hålltider:

Stopptid (bryttid)

Stopptiden är det klockslag då fondhandeln slutar för dagen. Vanligtvis är detta klockan 13.00, eller klockan 10.00 vid halvdagar.

Om du lägger en order efter stopptiden så innebär det att din order kommer skickas till fondbolaget nästkommande bankdag. I de fall då börsen är stängd när du lägger en order så skickas den automatiskt under nästa bankdag.

Affärsdag

Affärsdagen är den dag som det faktiska köpet eller försäljningen av din fond genomförs. Det är till fondens NAV-kurs just den dagen som din affär genomförs.

Likviddag

Likviddagen är den dag då pengarna för ett köp dras från ditt konto, eller när du får in pengar på kontot efter en försäljning. På sajten ser du detta under ”Syns på kontot”  på handelsinformationen för respektive fond.
så går det till att sälja fonder
så går det till att sälja fonder
Exempel

David ska köpa Avanza Zero. På fondens informationssida hittar vi följande information:

  • Stopptid: klockan 13.00
  • Affärsdag köp: Samma dag
  • Affärsdag sälj: Samma dag
  • Syns på kontot köp: Nästa dag
  • Syns på kontot sälj: Nästa dag

Om David lägger en köporder en måndag innan klockan 13.00 så får han måndagens stängningskurs som köpkurs. Fondköpet kommer att synas på Davids konto på tisdagen.

Om han istället lägger en köporder samma måndag, men efter klockan 13.00, så får han tisdagens stängningskurs som köpkurs. Fondköpet kommer att synas på Davids konto först på onsdagen.

Tips från Avanzabloggen

Fonderna som kan hjälpa dig navigera rätt i börsoron

En metod som kan hjälpa dig att undvika mindre vältajmade köp är att spara i en blandfond, eftersom de balanserar om automatiskt. Johanna berättar mer om blandfonder och vilken sparhorisont de passar.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.