Vad är NAV-kursen?

Till skillnad från aktier så finns det ingen köp- eller säljkurs för fonder, istället finns någonting som kallas för fondkurs, eller andelskurs. Fondkursen kallas även för NAV-kurs och den beräknas varje gång fonden handlas.

Kursen sätts genom att man först lägger ihop fondens alla tillgångar, sedan drar man av de avgifter som fonden har, som exempelvis förvaltningsavgiften. Summan, som även kallas för fondförmögenhet, delas sedan med antalet fondandelar som fonden har och då får man fram NAV-kursen. När man tittar på fondens utveckling så är alla avgifter med andra ord redan dragna. Det brukar även kallas för avgiftsjusterad kurs. 

Uträkning

Fondförmögenhet = NAV-kurs
Antal fondandelar

NAV står för Net Asset Value, på svenska nettoandelsvärde, och är det aktuella marknadsvärdet för en fondandel. NAV kan även kallas för andelskurs eller fondkurs.

Eftersom andelskursen är fondförmögenheten delat på antalet fondandelar så är det förändringar i fondförmögenheten som påverkar fondkursen. Om fondens tillgångar sjunker eller stiger i värde kommer även andelsvärdet att sjunka eller stiga.

Det beror på fondbolaget och fonden, men vanligt för svenska fonder är att kursen bestäms till exempel klockan 16.00 eller efter Stockholmsbörsens stängning klockan 17.30. Fondernas andelsvärde fastställs när den handlas, som mest endast en gång per dag, till skillnad från aktier vars värde prissätts varje gång det sker en affär, kontinuerligt över dagen.

Hur många andelar du får beror på vad andelskursen står i och hur mycket pengar du vill köpa för. Din köpesumma delat på fondkursen visar antalet andelar som du kommer att få.

Exempel

Köpesumma = Dina andelar
Fondkursen

Du köper en fond för 100 000 med en NAV-kurs på 195 kr. Det ger dig 512,8 fondandelar i fonden. 


100 000 = 512,8 andelar
195

Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.