Fonder

Vilken fond ska jag köpa?

Undrar du också vilken fond du borde köpa? Här har vi samlat listor över våra kunders vanligaste frågor och fondsparanden.

Hitta nya fonder i våra topplistor

Fonderna med bäst avkastning 1 år

Fonderna med lägst totala avgift

Fonderna med hållbarhet i fokus och högst avkastning 1 år

Mest ägda indexfonderna

Mest ägda aktivt förvaltade fonderna
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.