{{vm.activeStep+1}}/{{vm.filterData.length}}

Aktiens börsvärde?


Aktier handlas på olika listor, till viss del baserat på sitt börsvärde. För att t. ex handlas på Large Cap-listan på Stockholmsbörsen behöver bolagen ha ett börsvärde på minst 1 miljard Euro.

Kursutveckling de senaste 3 åren?


Att ett bolags aktie har haft en bra kursutveckling behöver inte betyda att den kommer ha det även i framtiden. Vissa tycker dock att historisk kursutveckling är intressant att titta på.

Aktier som ger utdelning?


En del bolag ger utdelning till sina aktieägare varje år. Vanligast är att utdelningen sker i form av pengar.

Popularitet hos våra kunder?


Ibland vill man bara göra som alla andra. Ibland vill man istället gå sin egen väg.

Bolag som passar in på din filtrering

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i aktier kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Listorna som visas i resultatvyn är sorterade efter popularitet bland våra kunder. Du kan själv ställa in nivå av de olika parametrarna i aktielistan.