Prislista för handel i Sverige

Här ser du våra avgifter för handel med svenska aktier och fonder. Prislistan för handel med övriga svenska värdepapper hittar du här.

Aktier

Gäller även rätter, BTA och konvertibler

Lär dig om de olika marknadsplatserna

Marknadsplats

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

Stockholmsbörsen
    Rörligt courtage
0 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0 %
    Lägsta courtage
0 SEK
1 SEK
39 SEK
69 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK
First North
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0 %
    Lägsta courtage
1 SEK
1 SEK
39 SEK
69 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK
NGM & Nordic MTF
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Lägsta courtage
19 SEK
19 SEK
39 SEK
69 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK
Aktietorget
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Lägsta courtage
19 SEK
19 SEK
59 SEK
69 SEK
99 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK
Inofficiella (beQuoted)
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Lägsta courtage
119 SEK
119 SEK
119 SEK
119 SEK
119 SEK
    Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,30 %
0,30 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
238 SEK
238 SEK
198 SEK
198 SEK
198 SEK
Blankning och aktielån, svenska aktier

Blankning
Courtage enligt ovan
Aktielån (tillkommer vid blankning över natten)

199 SEK samt minst 1,50 % på lånat belopp i OMXS30-aktier och minst 3 % i övriga blankningsbara aktier.

Information om notaberäkning

Lägger du en order som går till avslut skapas en avräkningsnota vilket innebär att du debiteras ett courtage. En köp- eller säljorder kan ändras oändligt antal gånger och generera obegränsat antal avslut på oändligt antal kursnivåer under en handelsdag utan att du debiteras mer än ett courtage. Detta gäller för det värdepapper och den handelsriktning (köp eller sälj) du lagt din order.

Exempel på när det skapas en ny avräkningsnota vilket innebär att du debiteras ett nytt courtage.

  • Om du lägger ny order
  • Får avslut under två olika dagar
  • Handlar ett värdepapper i en ny handelsinriktning
  • Handlar ett nytt värdepapper

Fonder

Start

Mini

Small

Medium

Fast Pris

Vanliga fonder*
    Rörligt courtage
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
    Lägsta courtage
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
0 SEK
    Telefonhandel via mäklare
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
99 SEK
Börshandlade fonder
    Rörligt courtage
0,25 %
0,25 %
0,15 %
0,069 %
0,045 %
    Lägsta courtage
1 SEK
1 SEK
39 SEK
69 SEK
99 SEK
* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer (undantag gäller Brummerfonder där 1% köpavgift tas ut som
 courtage på köpet). Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under utlandshandel.  

Se övriga priser