Börja spara till dina barn

Det finns många anledningar att spara till sina barn eller barnbarn. Vill du kanske hjälpa till med pengar till ett körkort, till utlandsstudier eller till ett lägenhetsköp - men inte vet hur du ska göra? Det finns några saker man kan tänka på när man ska börja spara till ett barn. Våra mest framgångsrika barnsparare sparar 575 kr i månaden i 7 olika fonder.

Det finns flera olika kontotyper som man kan spara i till sina barn. Den första frågan man behöver besvara innan man väljer konto är om man vill spara i barnets namn eller i sitt eget.

Om man sparar i barnets namn innebär det att du som målsman har kontroll över pengarna till dagen då barnet fyller 18 år - då barnet får tillgång till pengarna. 

Om man istället väljer att spara i sitt eget namn kan man välja när barnet ska få tillgång till pengarna. Det kan till exempel vara på 20-årsdagen eller när det är dags att köpa första lägenheten.

Det mest populära alternativet för att spara till ett barn är att man använder sig av en kapitalförsäkring i sitt eget namn där man skriver barnet som förmånstagare. Att ha barnet som förmånstagare betyder att hela sparandet tillfaller barnet ifall du skulle avlida. Kapitalförsäkringen är den enda kontoformen där man kan spara i sitt eget namn men sätta barnet som förmånstagare. Läs mer och öppna en Kapitalförsäkring Barn här.

Det går även att spara i barnets namn i flera olika konton så som i ett investeringssparkonto, en kapitalförsäkring eller ett aktie- och fondkonto. Det som skiljer sig främst mellan kontoformerna är beskattningen. Här kan du läsa om skatt och deklaration för kontoformerna.

När man sedan ska börja spara bör man ställa sig frågan ”hur mycket ska jag spara?”. Svaret beror förstås på dig, din privata ekonomi och dina förutsättningar - men också på vad ditt sparmål är. Sparsumman skiljer sig såklart mellan att spara till körkortslektioner eller en lägenhetsinsats.

Den genomsnittliga spararen sparar hos oss 520 kronor i månaden.

Om du bara har en aktie eller en fond i ditt sparande innebär det att du tar en hög risk. Historiskt har det varit mer lönsamt att ha fler aktier eller fonder i sitt sparande, åtminstone om man ser till avkastningen i relation till vilken risk man har tagit.

Genom att ha flera värdepapper i sitt sparande så kan man på ett effektivt sätt minska sin risk. Läs mer om riskspridning här. Just riskspridning är ett återkommande tema bland våra barnsparare med bäst avkastning.

Såhär sparar andra kunder till sina barn
  • Hos de som bara har aktier är 11 stycken vanligast

  • Hos de som bara har fonder är 7 stycken vanligast

  • Hos de som bara har både aktier och fonder är en kombination av 6 aktier och 7 fonder vanligast

  • Om man tittar på barnsparares andelar av portföljen så står aktier för 20 % och fonder för 80 %.

Våra superinvesterare*, det vill säga de kunder som har tagit lägre risk än genomsnittet men har fått högre avkastning än index, är våra bästa barnsparare. De sparar i snitt 575 kr i månaden och har 7 fonder i sina portföljer. Av alla våra superinvesterare har 69 % bara fonder, 9 % bara aktier och 22 % har både aktier och fonder.

Såhär fördelar våra superinvesterare sina portföljer:

Listan visar de mest överrepresenterade fonderna för Superinvesternas barnspar. Siffror per 151110.

Det finns förstås många faktorer att ta hänsyn till när man sätter upp ett barnsparande. Framförallt finns det fyra faktorer som har stor påverkan på avkastningen.

  • Sprid riskerna

  • Minska avgifterna

  • Spara regelbundet

  • Skatta effektivt

Tips

Få hjälp att skapa en fondportfölj till barnen på bara några minuter med Portföljgeneratorn.
Siffrorna i inlägget är från 151110
* En Superinvesterare är här definierad som en investerare med en portfölj som haft lägre standardavvikelse (risk) och högre avkastning än index under perioden april 2014 till mars 2015.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.