Sparstrategi

Hur ska jag allokera/fördela min portfölj?

Vad ska man spara i för värdepapper?

Vilka värdepapper just du ska satsa på är helt beroende av var du befinner dig i ditt sparande. För nybörjare kan det vara en idé att starta med fonder, och när man har blivit lite varm i kläderna, kanske fortsätta med aktier. Fonder kan bestå av flera olika aktier, vilket gör att de kan passa för att lära känna investeringsvärlden. Förutom aktier och fonder finns det en drös med andra värdepapper som vi gick igenom i föregående artikel.
vad ska man spara i för värdepapper?

Hur bygger man upp en fondportfölj?

Vi frågade våra sparanalytiker om hur man ska lägga upp sitt fondsparande, och så här svarade de.

Grunden i en fondportfölj bör vara en globalfond. Globalfonder är nämligen den bredaste av alla fondtyper eftersom man får exponering mot hela världen. Om man vill ha en billig fond kan man välja en globalfond i form av en indexfond.

Efter det kan man bygga på med en Sverigefond. I Sverigefonder får man ta del av svenska bolag som oftast är väldigt välskötta. Fondförvaltarna vill ju ha så bra och stabila innehav som möjligt i sina fonder. Även här kan man välja en indexfond om man vill ha ett billigt alternativ. Då får man välja en fond som följer ett svenskt index.

Sedan kan man investera i en tillväxtmarknadsfond, såsom Indien, Kina, Brasilien osv. Fonder som satsar på dessa marknader sitter nämligen på en stor tillväxtpotential och har möjlighet att växa.

Man kan även utöka portföljen med en branschfond. Exempel på branschfonder är teknik- och läkemedelsfonder, och de kännetecknas av att det är smala fonder som består av bolag inom en specifik typ av bransch. Om man vill bredda sin portfölj ytterligare kan man investera i flera olika typer av branschfonder. Oavsett vad för typ av branschfond man köper kan det vara en god idé att hålla lite koll på sin fond eller på branschen rent generellt, så att man kan övervaka sitt sparande.

I Fondfiltreraren kan du sortera på olika parametrar, så som globalfond, aktiefond och branschfond.

Tips
Det kan vara bra att se över sitt sparande i alla fall minst en gång per år. Säg att man väljer att investera i en branschfond, som vid årets början utgör 10 procent av ens portfölj. Efter några månader kanske fonden har ökat väldigt mycket i värde och helt plötsligt utgör 20 procent av ens portfölj. Då kan det vara en god idé att se över hur mycket man har i varje fond så att man inte får ökad risk i portföljen. I nästa del kan du se vad våra sparanalytiker rekommenderar gällande fördelningen i portföljen.

Hur mycket ska man investera i varje fond?

Enligt våra sparanalytiker kan man försöka tänka i en pyramid, med en bas av globalfonder på 50 procent av portföljen, sedan 25 procent med Sverigefonder, 10 – 15 procent med tillväxtfonder och till sist 5 – 10 procent med branschfonder. Som vi har pratat om innan kan det vara en bra idé att vara lite mer aktiv om man ska välja branschfonder eftersom de ofta kräver att man har lite uppsikt över dem.

Vilka typer av aktier/företag ska man investera i?

Om man ska lyssna till analytiker och sparekonomer finns det en trappa man kan gå efter. Investmentbolag är bolag som investerar i andra bolag, det kan därför anses vara en bra nybörjaraktie eftersom man slipper göra den djupa analysen själv. Det jobbet gör nämligen investeringsbolaget.

En annan nybörjaraktie är högutdelande bolag eftersom de oftast är stabila företag som är verksamma i stabila branscher. Det kan till exempel vara fastighetsbolag, telekom eller banker. När man har lärt känna aktievärlden lite bättre kan man leta sig vidare till tillväxtbolag om man har lust med det. Tillväxtbolag förknippas oftast med högre risk eftersom deras framtid är osäker. Så det är både hög risk i att man kan förlora sina pengar, men även en chans att man får en stark utveckling på sina pengar.

Vilka länder/regioner ska man investera i?

Ja det är ju alltid lite knepigt att ge ett direkt svar på den frågan, eftersom världen förändras dag för dag. Men vi ska försöka förklara hur man kan tänka generellt.

Aktier i Sverige och utomlands

Rent generellt brukar analytiker och sparekonomer rekommendera att man börjar på sin hemmabas eftersom man har störst insikt i den ekonomin och det näringslivet. Med andra ord, om man bor i Sverige kan man då börja med svenska bolag eftersom det är enklare att hålla koll på företagens utveckling och nyhetsflöde. Om man är lite mer erfaren kan man fortsätta in i andra länder för att sprida sin risk. Däremot måste man alltid komma ihåg att hålla koll på sina bolag för att det inte ska gå åt pipsvängen.

Fonder i olika länder

I globalfonder får man ett tvärsnitt av världen, då behöver man inte bestämma vilket land eller region man vill investera i. Oftast består globalfonder till hälften av USA, 30 procent Europa och resten Asien samt Afrika.

Rent generellt kan man säga att stora, stabila ekonomier kan vara bra att ha som bas, och det kan till exempel vara USA eller Europa. Sedan bör man såklart alltid vara uppmärksam på hur ekonomierna utvecklas. Det man kan göra är att kika på en globalfond för att få en uppfattning om vilka ekonomier som analytiker och fondförvaltare anser är stora och stabila.

Om man vill kika på andra regioner än de stora, trygga ekonomierna kan man vända blicken mot mindre ekonomier. Det man måste vara medveten om då är att dessa oftast är mer sårbara och kan vända från positivt till negativt relativt fort. Ska man investera i mindre ekonomier är det en bra idé att vara lite mer aktiv i sitt sparande.

Vilka branscher ska man investera i?

Det är alltid knepigt att veta vilka branscher man ska investera i. Ett allmänt tips som brukar vara lätt att ta till sig är att investera i de branscher man är intresserad av och förstår. Är man till exempel läkemedelssäljare och insatt i den branschen kanske det kan vara en bra startpunkt? Eller om man är väldigt intresserad av verkstadsbranschen kan man satsa på det istället. Oavsett vad det är så brukar det te sig naturligt att löpande hålla koll på sina investeringar när man har ett intresse i, och följer, själva branschen.

Aktier och olika branscher

Våra sparanalytiker anser att ungefär tio bolag i minst fem olika branscher kan ge en bra riskspridning. Om man bara investerar i bolag som verkar i samma bransch ökar man sin risk, och skulle det visa sig att just den branschen går dåligt finns det en risk att man förlorar sina pengar. Om man investerar i aktier i olika branscher kan man fortfarande ”falla tillbaka” på de branscher som går bra om det skulle visa sig att en av ens branscher går dåligt. Självklart kan ju alla branscher gå dåligt (eller bra) samtidigt, men det är omöjligt att veta när eller hur det skulle kunna ske. Man kan även kika på bolagets direktavkastning. Om den är mellan 3-5 procent kan man säga att det indikerar att bolaget tjänar pengar på verksamheten och därmed även har möjlighet att dela ut pengar till sina aktieägare. Lär dig mer om direktavkastning här. Det kan vara en liten fingervisning att bolaget är mer stabilt än till exempel tillväxtbolag.

Fonder och branscher

När det kommer till fonder gäller de allmänna tipsen - att investera i de branscher som man är intresserad eller har insikt i.
fonder i olika branscherHandel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.