Aktier

Vad är en aktie?

Håll dig uppdaterad med Avanzas senaste produktnyheter, eller prenumerera på RSS för att vara först med att få reda på när nya versioner och uppdateringar lanseras.
Kort förklarat är en aktie en ägarandel i ett företag och när du äger aktier blir du därför delägare i företaget. För att du ska kunna köpa aktier i ett företag behöver företaget vara ett så kallat aktiebolag och aktierna behöver vara noterade på en börs eller en handelsplattform. Anledningen till varför företag väljer att ge ut aktier är för att finansiera bolaget, antingen när företaget bildas eller när de anser att nytt kapital behöver komma in i bolaget.

Varför vill man äga aktier?

Det enkla svaret är att du kan tjäna pengar på att äga aktier. Det kan du göra antingen genom att värdet på aktien stiger och du säljer till mer än vad du köpte för, eller genom att du tar del av aktiers utdelningar. Läs mer om hur man kan tjäna pengar på aktiehandel.

Hur fungerar aktier?

När du köper en aktie blir denna ett bevis på att du äger en del av företaget. Efter att du har köpt aktien kommer du att bli registrerad som ägare i aktieboken, som är ett register över alla aktieägare. Registreringen görs antingen av Euroclear Sweden AB, din mäklare eller din bank. Aktier är egentligen ingenting man kan ta på rent fysiskt utan aktiehandeln är elektronisk och aktierna är därför registrerade i databaser. Förut fick man ett aktiebrev som var ett fysiskt ägarbevis på att man ägde aktien. Nu för tiden kallas ägarbeviset för avräkningsnota och den är ett kvitto på hur många aktier du har köpt eller sålt, till vilken kurs samt vilket affärs- och likviddatum affären har. Avräkningsnotan får du tillgång till via din bank eller det institut där du har aktierna.
hur fungerar aktier

Olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier, A-, B- och C-aktier samt preferensaktier. A-, B- och C-aktier kallas även för stamaktier, vilket är det man brukar syfta på när man i dagligt tal pratar om aktier. Stamaktier ges bland annat ut när företaget startas. Som vi nämnde tidigare är du delägare i ett företag när du äger aktier och bokstäverna anger skillnader mellan aktietyperna, till exempel hur mycket rösträtt du har på bolagsstämman. Utdelningen brukar däremot inte skilja sig mellan olika typer av aktier. Företagen själva bestämmer hur uppdelningen av aktier ska se ut och vilka rättigheter varje aktietyp ska medföra. Ett vanligt scenario är A-aktier berättigar till fler röster på bolagsstämman, medan B- och C-aktier ger färre röster.

Men vad är då rösträtt?

Företag har bolagsstämma varje år för att fatta beslut om verksamheten och företagets framtid, och när du äger en viss typ av aktie har du rätt att rösta på olika förslag på bolagsstämmorna. På så sätt kan du vara delaktig i företagets utveckling.

Vad ska man välja för typ av aktie?

Ska man välja A- eller B-aktier? Om du vill vara engagerad i företagets verksamhet och framtid kan det vara en idé att kolla vad varje aktie ger för rättigheter, om det till exempel enbart är A-aktier i företaget som medför rösträtt kan A-aktier kanske passa dig. Om du är småsparare så spelar det oftast ingen roll vilken typ av aktie du äger, eftersom det oftast inte påverkar kursen markant och inte heller utdelningen. I de fallen kanske B-aktier eller C-aktier passar dig bättre. B- och C-aktier ägs oftast i större utsträckning av privatpersoner och handlas då mer än A-aktier, vilket ökar chanserna att köpa och sälja aktier i bolaget.

Vad är preferensaktier?

En preferensaktie är en speciell typ av aktie som ger aktieägaren rätt till utdelning före stamaktierna (a-, b- och c-aktier). Preferensaktierna har alltså något som kallas för företrädesrätt. Oftast har preferensaktier en på förhand bestämd fast utdelning till skillnad från stamaktier som inte har någon sådan begränsning.

Hur ser jag vilken aktietyp jag har?

Aktietypen visas i aktienamnet, där bokstaven eller definitionen anges direkt efter aktiens namn.
Exempel
Handelsbanken A            = A aktie
Handelsbanken B            = B aktie
Amasten Holding Pref   = Preferensaktie
Nu vet du vad en aktie är! Hos oss handlar du aktier från 0 kr.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.